Document Intelligence Document Intelligence

Når kunstig intelligens er med til at lave dit arbejde

Hos Nextagenda er vi passionerede omkring de muligheder AI og machine learning giver for at optimere og lette hverdagen. Et resultat af det er vores løsning Document Intelligence.

Vi har udviklet en metode, der bruger AI til automatisk behandling af ustruktureret data og dokumenter. Løsningen arbejder med alle slags filer som mails, tekst, billeder, scans, præsentationer og PDF.

Document Intelligence bruges især til at identificere, klassificere, og udtrække vigtige informationer og kan hurtigt og grundigt skabe overblik og viden. Men metoden kan også bruges til automatisk at behandle eksempelvis e-mails og dermed frigive jeres medarbejderes tid fra manuelt og repetitivt arbejde til mere værdifulde opgaver.

Vores Document Intelligence løsninger er baseret på open source-algoritmer, som vi nøje har udvalgt ud fra vores omfattende erfaring med alle valgmulighederne, ligesom vi har forfinet dem til at virke optimalt på både dansk- og engelsksprogede tekster.

Fordi Document Intelligence er baseret på open source, kan den afvikles i næsten alle miljøer, og ingen dokumenter behøver forlade det miljø, de eksisterer i, hvilket giver en god tryghed.  Vores teknologi kører selvfølgelig også i Microsofts Azure og andre cloud-miljøer.

Document Intelligence er en solid og velafprøvet løsning, der har gjort forskel i mange organisationer. Skal vi tage en dialog om, hvordan det kan gøre en forskel i jeres?

Leverance typer

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

 • Undervisning

  Vi underviser i Document Intelligence på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Custom Business Applications Custom Business Applications

Når kernesystemet er udfordret

Mange kunder har stærke og vigtige kernesystemer, der understøtter en række af de arbejdsgange, som virksomheden udfører. Ofte er der dog også behov for agilt at kunne systemunderstøtte en række arbejdsgange, der ikke kan løftes i de eksisterende kernesystemer.

Hos Nextagenda ser vi hele tiden eksempler hos vore kunder på behov for at forlænge, forbinde eller mobilisere kernesystemerne.

Det handler med andre ord om at forstå, hvor man kan arbejde mere effektivt ved at forbedre arbejdsgange og så levere systemer, typisk i form af mobile apps, der effektivt understøtter disse arbejdsgange.

Microsoft har med Powerplatformen leveret en platform, hvor man hurtigt, sikkert og styret kan bygge apps, til forskellige brugere i virksomheden. Powerplatformen er et opgør med, at hjemmebyggede applikationer kræver udviklere og koster for meget at vedligeholde. Med Powerplatformen får man en platform, der tillader langt flere brugere at være med til at bygge systemer.

Nextagenda har specialiseret sig i at hjælpe vore kunder godt i gang med Powerplatformen. Typisk ved at bygge de første apps for vore kunder og samtidig sikre at vore kunder selv opbygger erfaring med både at bygge nye apps og sikre en god governance på Powerplatformen. Skal vi tage en dialog om Powerplatfomen i din organisation?

Leverance typer

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

 • Undervisning

  Vi underviser i Document Intelligence på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales

Når salget skal løftes

Salg er både en kunst og en videnskab! Derfor stiller det også helt særlige krav, når man vil give sælgerne salgsværktøjer, der er lette at bruge, og som gør en forskel både på salgstallene og på kunderelationerne.

Hos Nextagenda trækker vi på mere end 15 års erfaring med at lave forskellige typer af salgsstøttende løsninger, og det er meget mere end ”CRM”. Typisk kan man med gode salgsværktøjer forbedre:

 • Real-time kundeoverblik – hele vejen rundt om kunden
 • Kunderejsen – lead til ordre til service
 • Effektivisering af tilbudsgivning og opfølgning
 • Salgspræsentationer og opsamling af information fra disse
 • Key Account Management med account planner, der virkelig skaber værdi
 • Salgsmål, der er præcise, fair og motiverende

Microsoft Dynamics 365 Sales er et modul fra Microsoft, som leverer nogle af de bedste værktøjer til Sales Excellence. Baseret på vores erfaringer med at implementere Dynamics 365 Sales har vi udviklet en simpel metode til at komme godt i gang og vokse med værktøjet.

For mange CRM-projekter er fejlet på, at de blev for besværlige at bruge, så vi gør det omvendte. Vi starter simpelt og hurtigt og bygger videre på det i den takt, der giver mest værdi for sælgerne. Skal vi tage en dialog om Sales Excellence i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

Når hverdagen skal lettes

Mange virksomheder har behov for at optimere planlægning og udførelse af opgaver ”ude i marken”. Det kan enten være serviceopgaver hos kunder eller i egne anlæg.

Med Field Service Excellence bygger vi løsninger, der sikrer flere ting på samme tid:

 • Finde den rigtige tekniker til opgaven, som er tæt på, og som har tid
 • Registrere hvordan opgaven er løst for at lette den efterfølgende dokumentation
 • Give teknikeren mest mulig information under opgaveløsning
 • Optimere dagen for den enkelte tekniker uden at skulle køre for mange spildte kilometer
 • Automatisk notificere kunder om planlagte serviceopgaver
 • Løbende justere og optimere planlægningen, hvis der opstår forsinkelser i løbet af dagen, eller hvis opgaver løses hurtigere end forventet
 • Automatisere anlæg ved brug af IoT, så der kan foretages proaktiv service

Microsoft Dynamics 365 Field Service er et modul fra Microsoft, som leverer de bedste IT værktøjer til Field Service.

Hos Nextagenda har vi stor erfaring med disse værktøjer, og vi har en metode til at kortlægge, hvordan og i hvilken rækkefølge Field Service bør indføres hos vores kunder. Derfor starter vi altid med en ”Business Value Assessment”, så vi sammen med vores kunder kan tilrettelægge den optimale vej til Field Service Excellence.

Hos Nextagenda bringer vi alle vores kompetencer inden for data, IoT, kunstig intelligens, procesoptimering/-automatisering og mobilapplikationer i spil, så vores kunder får de bedst mulige Field Service løsninger. Skal vi tage en dialog om Field Service i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

IoT dataplatform IoT dataplatform

Connect anything anywhere!

Connect anything anywhere! Det gælder for alle typer af IoT data. For eksempel data fra bygninger, lys, trafik, offentlig transport, affald, sikkerhed og meget mere.

Der er brugt rigtig mange kræfter på digitaliseringsinitiativer og at lave verden “smart”. Meget af fokus har været på installation af sensorer, kameraer og servere, og der er ofte implementeret flere låste IoT-løsninger i samme virksomhed, der giver tunge tekniske projekter og fastholder afhængighed til få leverandører.

Tiden er kommet til at skabe åbne forretningsrettede løsninger og opnå synlige resultater allerede efter få dage.

IoT Dataplatform er en agil, robust og åben platform, som understøtter alle IoT digitaliseringsinitiativer.

 • Fokus på forretningsværdi, standard komponenter og åbne standarder giver enkel ibrugtagning
 • Sikkerhed er tænkt ind hele vejen igennem
 • IoT Dataplatform kan nemt skaleres op i takt med succesen
 • Data kan integreres med data fra fagsystemer

IoT Dataplatform består af to dele. Man kan således vælge at:

 1. lægge IoT Dataplatform oven på en eksisterende IoT server
 2. først installere en IoT server og derefter en IoT Dataplatform

Den tekniske vinkel

Den ene del af IoT dataplatformen er en IoT server. Den kører i cloud og understøtter blandt andet kommunikationsteknologierne: LoRa og NB-IoT.

Den anden del af IoT dataplatformen består af forskellige Azure services som udvælges ud fra de konkrete behov. Udover IoT data kan platformen også indeholde data fra andre systemer som f.eks. fagsystemer.

Platformen opdeles typisk i områder til rådata, data integration og færdigbehandlet data. Sikkerhed og governance er tænkt ind i løsningen fra starten og sikrer, at man altid ved, hvem der har adgang til data i de forskellige områder, og hvilken adgang der er tale om.

I Power BI opstilles rapporter og dashboards med data fra dataplatformen.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Smart City Smart City

Når der er brug for indsigt i byen og verden

Hvordan kan kommunen planlægge initiativer/events/aktiviteter mv. i bybilledet endnu bedre, så det målrettes borgerne? Og få skabt overblik over brugen af byens områder? Med Smart City anvender Nextagenda IoT data til at tilvejebringe indsigt og ny viden til planlægning og bedre udnyttelse af byrummet.

Smart City benytter sig af sensorer, der sættes op på udvalgte knudepunkter i byen, og anonymt registrerer antal personer, der færdes i området. På den måde kan man arbejde vidensbaseret med alt fra eventplanlægning og optimering af åbningstider til tilrettelæggelse af renoveringer efter hvor og hvornår, der er flest mennesker i byen. Med Smart City fås faktabaseret indsigt i byen. Smart City dækker over et stort område og kan indeholde mange forskellige løsninger.

Data om byen kan være med til at:

 • Forbedre infrastrukturen
 • Give bedre service til borgerne
 • Udnytte byens faciliteter bedre
 • Spare penge
 • Understøtte FNs 17 verdensmål

Persontælling kan enten gøres med eksisterende sensorer eller installation af nye sensorer. For eksempel Mobotix. Persontælle-data integreres med f.eks. eventkalender og vejrinformation, ligesom der naturligvis også er mulighed for at tilføje andre datakilder.

Data udstilles med både realtid og historiske data i Power BI. Vi har allerede forberedt et sæt af standardrapporter, I får adgang til, men der er selvfølgelig også mulighed for at lave egne rapporter. Skal vi tage en dialog om, hvad Smart City kan gøre for jer?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Smart Building Smart Building

Når man vil have det bedste ud af de fysiske rammer

Vi kender alle følelsen af at bruge tid på at jagte ledige mødelokaler eller oplevelsen af et dårligt indeklima. De fysiske rammer har stor indflydelse på effektivitet og arbejdsglæde. Derfor er det vigtigt, de fungerer godt, og at I får det optimale ud af dem – også økonomisk.

Med en Smart Building-løsning opnås overblik og indsigt:

 • Hvor stort er presset på mødelokalerne?
 • Hvor ofte bliver lokaler booket men ikke brugt?
 • Hvordan er indeklimaet i lokalerne?
 • Udnyttes lokalestørrelsen optimalt eller bookes store lokaler til møder mellem få personer?
 • Mulighed for automatisk at af-booke mødelokaler som ikke bliver brugt.

Løsningen består af sensorer, som indsamler indeklima- og bevægelsesdata. Anonym persontælling er også en mulighed. Når data sammenholdes med jeres bookingsystemer, kan den reelle brug af lokaler analyseres.

Ofte ses det, at presset på mødelokalerne eksempelvis bliver holdt kunstigt oppe, fordi møder bookes men reelt ikke afholdes. Og er der lokaler, der ikke bruges? Og hvorfor så ikke? Er det fordi, klimaet i lokalet ikke fungerer?

Smart Building giver faktabaseret input til overvejelser, der ofte er præget af mavefornemmelser.

Den tekniske vinkel

Sensorertyperne tilpasses behovet. Det kan for eksempelvis være LoRa eller NB-IoT sensorer, som sender data til en IoT server. Herfra sendes data til en åben dataplatform, hvor data kan integreres med data fra andre fagsystemer. Platformen ligger i jeres Azure tenant. Ovenpå Azure bruges Power BI som frontend.

Skal vi tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få styr på de fysiske rammer?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases