SWS® – Smart Workflow Services SWS® – Smart Workflow Services

Data, digitalisering og bæredygtighed

Det er dyrt at printe. Print er både omkostningstungt, miljøbelastende og en indikator på, hvilke arbejdsprocesser man med fordel kan digitalisere. Med SWS® tager Konica Minolta og Nextagenda kampen op.

Print kan kun nedbringes, hvis man ved, hvad man printer. Og det er det, SWS® kan. I fire uger opsamles et repræsentativt udsnit af jeres print via image-log. Vi installerer softwaret i jeres miljø, og ingen billeder forlader jeres server. Ved hjælp af vores unikke og gennemtestede algoritme kategoriseres jeres print, hvorefter de udstilles i Power BI til nærmere analyse.

Den segmenterede oversigt over udskrivningskategorier er en af de helt centrale leverancer fra SWS®. Herigennem får I et unikt og detaljeret overblik over, hvad der printes og et kvalificeret udgangspunkt for digitalisering.

Så hvor skal man starte? Skal det være ved at adressere, at vi udskriver mere end 40% af vores e-mails? Bør det ske ved eliminering af manuelt input af data i sagsstyringsprocesser, hvor 8 fuldtidsansatte via udskrevne dokumenter konsoliderer og opdaterer ERP-systemet til videre behandling? Begge er faktiske eksempler på indsigter fra SWS® projekter.

Skal vi tage en dialog omkring, hvad SWS® kan gøre for jeres organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores ydelser inden for bæredygtighed

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for bæredygtighed.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases