DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

Din Sundhedsfaglige A-kasse

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR DSA UDVIKLET EN LØSNING MED LET TILGÆNGELIGE KVALITETSDATA, DER GIVER OVERBLIK, INDBLIK OG RO TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE BESLUTNINGER.

For at kunne drive en a-kasse, der smidigt og effektivt betjener sine medlemmer optimalt, er det vigtigt at kunne procesunderstøtte med data og arbejde hen mod en datadrevet kultur. Dette var formålet for DSA, da man igangsatte initiativet om at få en moderne dataplatform. Udgangspunktet var at skabe et data set-up, der indeholdt de detaljeringsgrader, analyse og visualiserings-muligheder, der er nødvendige for effektivt at understøtte forretningen. Sammen med Nextagenda har DSA udviklet en løsning med let tilgængelige kvalitetsdata, der giver overblik, indblik og ro til at træffe de rigtige beslutninger.

Martin Lisberg
It- og digitaliseringschef hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

UDTALELSE FRA KUNDEN:

Din Sundhedsfaglige A-kasse har haft et frugtbart samarbejde med Nextagenda i forbindelse med etableringen af et nyt Data Warehouse og et dermed bedre analysegrundlag vha. Power BI.
Dialogen har været – og er – præget af en pragmatisk tilgang til både udvikling og implementering; fra den første formulering af visionen til implementeringen i organisationens hverdag med forbedring af processer og datakvalitet.
Det er et væsentligt pejlemærke for Din Sundhedsfaglige A-kasse at få bedre muligheder for at anvende data i vores medlemsservice. Det har Nextagenda været en vigtig samarbejdspartner i at realisere.  
Vi glæder os til fortsat at høste og nyde frugten af samarbejdet med Nextagenda
”.

Udfordringen

DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse – er A-kasse og sparringspartner for sundhedsfaglige bachelorer og kandidater. DSA har næsten 100.000 medlemmer og repræsenterer ergoterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og radiografer.

DSAs vision om at være medlemmernes partner til at opnå et arbejdsliv med overskud, forudsætter blandt andet, at man kan drive en organisation, der gennem smidig og effektiv administration arbejder optimalt for sine medlemmer. Her har data en stor strategisk betydning. Indsigt og viden er afgørende både til intern styring af organisationen men i særdeleshed også for at kunne yde bedst mulig medlemsservice. Hertil kommer behovet for løbende at kunne rapportere til offentlige instanser – et behov som absolut ikke blev mindre under Covid-19.

Men indfrielsen af denne vision blev udfordret af en gammel dataplatform, der ikke understøttede organisationens behov og var vanskelig at vedligeholde. Udfordringerne var blandt andet personafhængighed, mangel på aktuelle data, mangel på mulighed for at arbejde med data på tværs af systemer, og så var det besværligt og manuelt krævende at trække data ud. Man manglede simpelthen både tilgængelighed og anvendelighed.

Drømmen var automatisk opdaterede data, man kunne ”stole på”, muligheden for at kombinere data på tværs af systemer og let tilgang til data – både i forhold til faste rapporter og ad hoc analyser. Alt sammen i et skarpt opbygget system med overskuelig vedligeholdelse.

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Resultatet

Hvad sker der, når man får et helt nyt værktøj i en organisation og pludseligt skal gøre tingene anderledes? Det kræver tilvænning. Og det har det også gjort hos DSA. Men man oplever også, at nysgerrigheden og lysten til det nye værktøj stiger med oplevelsen af den brugervenlige funktionalitet og de udvidede analysemuligheder.


Man er ikke længere afhængig af tidskrævende manuelle processer og nøglepersoner for at få adgang til data. Man har viden lige ved hånden – og derudover meget mere viden. Og selvom løsningen er forholdsvis ny, kan DSA allerede mærke, hvordan den skaber en ny tilgang, nye tanker og nye spørgsmål i organisationen. Den datadrevede kultur tager form. Og som Martin Lisberg siger: ”Jeg tror kun, vi har set toppen af isbjerget.”

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

CLEARVIEW TRADE – DIGITAL EKSPORT

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Digitalisering af eksport

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR CLEARVIEW TRADE SKABT EN NY OG FREMTIDSSIKRET DATAPLATFORM, DER UNDERSTØTTER ORGANISATIONEN MED VIGTIGE DATA TIL BESLUTNINGSTAGNING, FORBEDREDE FORRETNINGSPROCESSER OG AUTOMATISERING.

Den danske virksomhed ClearView Trade er lykkedes med at disrupte eksportbranchen med en digital løsning, der forbinder alle parter i international handel. En løsning, der giver ClearView Trades kunder en klar konkurrencefordel ved at spare afgørende tid og ressourcer. 

Som forretningen voksede, oplevede ClearView Trade, at de selv blev udfordret af omstændelige manuelle processer og mangel på relevante data og indsigter til at drive forretningen fremad. Sammen med Nextagenda fandt de løsningen. En ny cloud-baseret dataplatform – et moderne datawarehouse – med let adgang til opdaterede og dynamiske data, og som kan udvides, når behovet for mere data opstår. 

Erik Ødemark
IT Manager of Infrastructure & Operations, ClearView Trade

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“Vores nye dataplatform er afgørende for os, da den giver os nem adgang til kvalitetsdata og indsigt, som vi har brug for til at drive vores forretning fremad. I hele processen har Nextagenda været opmærksom på vores behov og brugt deres erfaring og ekspertise til at udfordre og presse os for at sikre, at slutresultatet afspejlede vores faktiske behov og ikke bare det, vi troede, vi ønskede.”

Udfordringen

ClearView Trade var begrænset af en eksisterende løsning, der ikke leverede de data og det overblik, de havde brug for. Datakvaliteten var utilstrækkelig, der manglede historiske data, og data var svær at tilgå. “Vi havde tidligere forsøgt at opbygge et datawarehouse på egen hånd men kunne se, at det ikke understøttede vores behov, og at data var af dårlig kvalitet,” siger Erik Ødemark, IT Manager of Infrastructure & Operations hos ClearView Trade. “Vi havde to hovedudfordringer, som vi gerne ville have løst – vi havde brug for let adgang til kvalitetsdata, og vi ønskede at opbygge viden omkring det tekniske aspekt bag brugen af data.”

ClearView Trade ønskede derfor at indgå i et samarbejde med en partner, der havde stor erfaring i at opbygge, strukturere og visualisere data. Men også en partner, der kunne arbejde side om side med ClearView Trade og på den måde sikre, at organisationen fik overført den nødvendige viden til selv at drive systemet fremadrettet. “Jeg kalder det ‘køb din hjerne’,” siger Erik Ødemark. “Jeg ved, at når folk oplever fordelene ved den indsigt og viden, det nye system giver, så vil de have mere. Vi var nødt til at sikre os, at vi havde opbygget de tekniske kompetencer i vores organisation til at kunne imødekomme fremtidige behov.”

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Resultatet

Det nye datawarehouse er en fundamental ændring af ClearView Trades måde at arbejde på. Kombinationen af den nemme adgang til realtidsdata og brugervenlige rapporter og analyser betyder, at ressourcerne nu kan fokuseres på at bruge data og skabe faktisk værdi.

Den nye adgang til viden giver ikke kun det overblik, der er nødvendigt for at optimere ClearView Trades daglige forretning. Cashflowet er også forbedret på grund af formalisering og strukturering af f.eks. faktureringsprocessen.


Der er nye og forbedrede måder at følge ROI på kampagner. Og de nye indsigter har skabt udvidede muligheder for at hjælpe kunderne og derigennem åbnet for nye forretningsmuligheder.

Kombinationen af et cloudbaseret datawarehouse og Power BI er fundamentet, der sikrer viden og ressourcer til at understøtte ClearView Trades fortsatte rejse med at disrupte og digitalisere eksportsektoren.

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

NetHire A/S – Sharing Efficiently

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet og cloudbaseret udlejning

INTELLIGENT PLATFORM TIL DELING AF VÆRKTØJ OG MATERIEL HAR ÆNDRET SPILLEREGLERNE FOR HÅNDVÆRK OG BYGGERI

NetHire A/S udspringer af Garant Udlejning A/S, som i snart tre årtier har udlejet værktøj og materiel til professionelle – primært håndværkere og entreprenører. Hos Garant udviklede de tidligt deres eget system til at holde styr på udlejningen, og det har udviklet sig til en særskilt forretningsenhed og dedikeret IT-virksomhed – NetHire A/S. I dag tilbyder NetHire en komplet datadrevet og cloudbaseret platform til entreprenører, håndværkere, grossister og byggemarkeder, der sætter udlejning af udstyr og materiel i system. Nextagenda er partner på datastrukturering, -analyse og -præsentation.

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“I tæt samarbejde med Nextagenda udvikler og driver vi i dag branchens mest avancerede platform for leje af materiel og håndværktøj. Populært sagt er vi byggeriets og håndværksfagenes Just-Eat, hvor professionelle med få klik kan finde og få leveret det rette værktøj. Ikke for at spise sig mætte, men for at få opgaven løst hurtigt og effektivt. Nextagenda bidrager med uvurderlig erfaring inden for håndtering og strukturering af store mængder data, så det er et godt og givtigt parløb”

Steffen Meyer
Administrerende direktør, NetHire A/S

Deleøkonomi gennem effektiv udnyttelse af data

Professionelle håndværksvirksomheder og entreprenører har alle den samme udfordring: Det er svært at holde styr på materiel, udstyr og det mindre håndværktøj, og ofte medfører det manglende overblik, at man har for meget ubrugt materiel liggende, at det ikke er serviceret, eller at man ikke længere har registreret det korrekt. Det koster penge at have for meget udstyr, og hvad værre er: Måske mangler man det rette værktøj til at få løst opgaven til tiden. Dette puslespil har NetHire A/S udviklet en løsning på.

“Oprindeligt begyndte det med, at vi fik orden i eget hus hos Garant Udlejning,” fortæller administrerende direktør Steffen Meyer. “Med den strammere styring af vores eget materiel gik det for alvor op for os, at vi på mange punkter havde stor overkapacitet af udstyr, der ikke blev udnyttet nok. Så ikke alene kunne vi tilbyde andre, at de fik bedre styr på deres eget grej med vores system, nej, vi kunne også tilbyde en løsning, hvor man kan leje sit grej ud til andre, så det ‘tjener penge’, når man ikke selv bruger det. Det er deleøkonomi i en branche, der i dén grad havde brug for nytænkning.”

Resultatet blev et NetHire Community, hvor alle i princippet kan koble sig på for enten at leje udstyr, man skal bruge til en opgave, eller udleje sit ubrugte udstyr til andre. Eller begge dele. NetHire Community er et datadrevet omdrejningspunkt, der sikrer optimal udnyttelse af materiel og værktøj. Og hvem er det så, der tilmelder sig?

Steffen Meyer: “Det er mindre udlejningsvirksomheder og maskinforhandlere, der gerne vil udvide både deres kundekreds og deres lager med mere udstyr til udlejning. Det er store grossister, der kan se perspektivet i at tilbyde deres kunder leje af materiel. Det kan også være byggevirksomheder med et lager af grej, der ikke bliver brugt nok i en periode. Brugerne er blandt andet byggevirksomheder, håndværksvirksomheder og mindre håndværkere, som enten skal bruge ekstra udstyr til en stor opgave eller måske noget dyrt udstyr, som de ikke selv vil investere i.”

Det lyder logisk og fuldstændig oplagt, når man får den færdige platform præsenteret, men projektet har kun været muligt på grund af intelligent udnyttelse og strukturering af meget store mængder data.

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Den eneste komplette løsning med alt inkluderet

Der er ikke mange konkurrenter på markedet med den samme komplette pakke, når det gælder administration og udlejning af materiel og værktøj. NetHire-platformen er dels et community, der administrerer et tæt samarbejde mellem de aktive parter, og dels en tjeneste, der sikrer, at der tiltrækkes både kunder og et bredt sortiment af materiel.

Administrerende direktør Steffen Meyer forklarer: “Vi har valgt at udbygge og forbedre dét, vi allerede var gode til, og vi har desuden valgt at tilbyde markedet den komplette pakke, hvor også forsikring og transport af udstyret for eksempel er inkluderet. Servicering af udstyret, kalibrering, og hvad der ellers kræves for at holde det i topform, er også med. Og vi arbejder hele tiden på at udvikle vores tjenester.”

Både Steffen Meyer og IT-manager Peter Christiansen fremhæver registreringen og de tilknyttede services som et område, der for alvor får NetHires løsning til at skille sig ud.

“Alt udstyr registreres via en QR-kode, og den er nøglen til en lang række services, vi tilbyder vores kunder,” forklarer Peter Christiansen og uddyber: “Man scanner koden og får alle informationer om det pågældende udstyr med det samme. Det være sig eksempelvis manualer, certifikater og instruktionsvideoer. Den datadrevne platform, vi har udviklet sammen med Nextagenda, giver os stor manøvrefrihed, og vi er slet ikke færdige med at udforske og udbygge digitaliseringens potentiale. Adgang og anvendelse af big data bliver en afgørende konkurrenceparameter,
og her kan vi tilgodese vores kunder.”

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Team Tankers International – All Over The World

Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

Styrket drift og performance Styrket drift og performance

Nextagenda har udviklet en højtudviklet kompleks platform med adgang til dashboards og rapporter

MED BI OG DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERET DRIFT OG PERFORMANCE AF DERES KEMIKALIETANKERE

Team Tankers International opererer en flåde på 39 kemikalietankskibe, som i 2019 flyttede over 11 mio. tons på verdenshavene. Fragten er primært organiske og ikke- organiske kemikalier, petroleumsprodukter og forskellige typer af olier.

Virksomheden er blandt verdens 10 største operatører af kemikalietankskibe og har siden 2013 været på en strategisk rejse mod cloudbaseret it-infrastruktur, BI og data warehouse. Det har resulteret i en højt udviklet og kompleks platform, hvor alle afdelinger i Team Tankers kan trække på skræddersyede dashboards og rapporter i deres beslutningsprocesser.

UDTALELSE FRA EN KUNDE:
“Vi har i mere end fem år arbejdet fokuseret på at bruge hosting, cloud, BI og data warehouse til datadrevet rapportering og beslutningsstøtte i Team Tankers. Nextagenda har været en vigtig del af denne proces og er stadig en tæt partner, når det gælder den løbende udvikling af vores BI-platform, de skræddersyede dashboards og de fremtidige udvidelser af løsningen, der skal sikre fortsat relevans og fremdrift i forretningen. Det hele i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med mig og vores internationale BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Fra manuelle tal-knusere til datadrevet rapportering

Historisk udspringer Team Tankers International af det norske Eitzen-rederi, og det var under Eitzen Group IT, at kursen i 2013 blev sat mod en cloudbaseret it-infra-struktur og implementering af Office 365. I løbet af et år kom T26 til som hostingpartner i stedet for den interne drift under Eitzen Group IT, og med Office 365 og SharePoint som afsæt etableredes Team Net som et avanceret intranet i organisationen. Hermed var skinnerne lagt til udvikling og implementering af en egentlig BI-løsning. “Dengang sad der dygtige talknusere i organisationen, som manuelt trak rapporter fra systemet, når der var behov for det,” forklarer Henrik Borch, Global IT Manager i Team Tankers International. “Der var den løbende uge- og månedsrapportering, men også rapporter til ledere i de forskellige afdelinger, når der var behov for støtte til deres beslutninger. Det var en ressource- og tidskrævende proces, og derfor begyndte vi at se på perspektivet i at indføre data warehouse og BI.”

Efter en sonderings- og budrunde kom Nextagenda med i udviklingsarbejdet, og ultimo 2017 kunne man sammen lancere data warehouse 1.0 i organisationen med en løsning, der byggede på Microsofts værktøjer til business analytics – Power BI. Alle afdelinger i huset er i dag med i løsningen, og derfor ser data- og rapporterings-processerne nu helt anderledes ud, end dengang talknuserne skulle levere materialet.

“Nu kan alle, der er på systemet, bare åbne en browser, gå til deres dashboard og på et øjeblik trække de nødvendige data til de rapporter, der er behov for. Vi genererer alle de faste uge- og månedsrapporter baseret på systemets data, og der er næsten ube- grænsede muligheder for at trække ad hoc-rapporter, når man ønsker det. Ressourceforbruget i forhold til tidligere kan slet ikke sammenlignes, og vi kan nu reagere langt hurtigere på begivenheder og udsving i markedet,” fastslår Henrik Borch.

Nextagenda har leveret udviklingsressourcer til etableringen af løsningen og bidrager løbende til blandt andet udviklingen af skræddersyede dash- boards. Kombineret med outsourcing af hostingen og den cloudbaserede arkitektur kan Team Tankers i dag nøjes med en meget slank, intern it-afdeling.

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Performance, finans og den fremtidige BI-udvikling

BI-konsulent Jakob Kindberg er den ene af de to faste
folk fra Nextagenda, der arbejder med drift og udvikling af Team Tankers’ BI-platform: ”Shipping er en højt specialiseret forretning, hvor det datadrevne beslutningsgrundlag gør stor forskel for udvikling og fremdrift. Det er inspirerende at arbejde med, hvad enten vi taler finans eller performance.”

Finans og performance er de to ben, som løsningen hviler på. Mens finans dækker de klassiske BI-data, kan Team Tankers med performance-delen bryde alle data på hvert enkelt skib ned for at se, hvordan det performer. ”Det er brændstofforbrug, service- og vedligeholdelsesomkostninger, personaleomkostninger
og et utal af andre data, der gør det nemmere at administrere, budgettere og optimere,” forklarer Jakob Kindberg.

Den komplekse BI-løsning har fået lov til at modne gennem nogle år, hvor der er fintunet på enkelte parametre. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke venter nye udfordringer og forretningsområder, der skal inddrages fremover. Det gælder udvidede muligheder for at lade kunden følge ordren, og det gælder teknisk administration af flåden. ”Med overtagelsen af Laurin Maritime for to år siden fik vi tilført helt nye ressourcer i huset til teknisk administration af skibe og dermed nye discipliner som procurement og planned maintenance,” oplyser Global IT manager Henrik Borch og runder af: ”Derfor er vi slet ikke færdige med at udvikle vores egen
organisation og hele vores BI-platform. Det er en robust og fleksibel løsning, som også fremover skal støtte vores datadrevne forretningsudvikling.”

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases