NetHire A/S – Sharing Efficiently

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet og cloudbaseret udlejning

INTELLIGENT PLATFORM TIL DELING AF VÆRKTØJ OG MATERIEL HAR ÆNDRET SPILLEREGLERNE FOR HÅNDVÆRK OG BYGGERI

NetHire A/S udspringer af Garant Udlejning A/S, som i snart tre årtier har udlejet værktøj og materiel til professionelle – primært håndværkere og entreprenører. Hos Garant udviklede de tidligt deres eget system til at holde styr på udlejningen, og det har udviklet sig til en særskilt forretningsenhed og dedikeret IT-virksomhed – NetHire A/S. I dag tilbyder NetHire en komplet datadrevet og cloudbaseret platform til entreprenører, håndværkere, grossister og byggemarkeder, der sætter udlejning af udstyr og materiel i system. Nextagenda er partner på datastrukturering, -analyse og -præsentation.

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“I tæt samarbejde med Nextagenda udvikler og driver vi i dag branchens mest avancerede platform for leje af materiel og håndværktøj. Populært sagt er vi byggeriets og håndværksfagenes Just-Eat, hvor professionelle med få klik kan finde og få leveret det rette værktøj. Ikke for at spise sig mætte, men for at få opgaven løst hurtigt og effektivt. Nextagenda bidrager med uvurderlig erfaring inden for håndtering og strukturering af store mængder data, så det er et godt og givtigt parløb”

Steffen Meyer
Administrerende direktør, NetHire A/S

Deleøkonomi gennem effektiv udnyttelse af data

Professionelle håndværksvirksomheder og entreprenører har alle den samme udfordring: Det er svært at holde styr på materiel, udstyr og det mindre håndværktøj, og ofte medfører det manglende overblik, at man har for meget ubrugt materiel liggende, at det ikke er serviceret, eller at man ikke længere har registreret det korrekt. Det koster penge at have for meget udstyr, og hvad værre er: Måske mangler man det rette værktøj til at få løst opgaven til tiden. Dette puslespil har NetHire A/S udviklet en løsning på.

“Oprindeligt begyndte det med, at vi fik orden i eget hus hos Garant Udlejning,” fortæller administrerende direktør Steffen Meyer. “Med den strammere styring af vores eget materiel gik det for alvor op for os, at vi på mange punkter havde stor overkapacitet af udstyr, der ikke blev udnyttet nok. Så ikke alene kunne vi tilbyde andre, at de fik bedre styr på deres eget grej med vores system, nej, vi kunne også tilbyde en løsning, hvor man kan leje sit grej ud til andre, så det ‘tjener penge’, når man ikke selv bruger det. Det er deleøkonomi i en branche, der i dén grad havde brug for nytænkning.”

Resultatet blev et NetHire Community, hvor alle i princippet kan koble sig på for enten at leje udstyr, man skal bruge til en opgave, eller udleje sit ubrugte udstyr til andre. Eller begge dele. NetHire Community er et datadrevet omdrejningspunkt, der sikrer optimal udnyttelse af materiel og værktøj. Og hvem er det så, der tilmelder sig?

Steffen Meyer: “Det er mindre udlejningsvirksomheder og maskinforhandlere, der gerne vil udvide både deres kundekreds og deres lager med mere udstyr til udlejning. Det er store grossister, der kan se perspektivet i at tilbyde deres kunder leje af materiel. Det kan også være byggevirksomheder med et lager af grej, der ikke bliver brugt nok i en periode. Brugerne er blandt andet byggevirksomheder, håndværksvirksomheder og mindre håndværkere, som enten skal bruge ekstra udstyr til en stor opgave eller måske noget dyrt udstyr, som de ikke selv vil investere i.”

Det lyder logisk og fuldstændig oplagt, når man får den færdige platform præsenteret, men projektet har kun været muligt på grund af intelligent udnyttelse og strukturering af meget store mængder data.

Digitalt supermarked med byggegrej på hylderne

Når det gælder leje af materiel i NetHire Community er der fire forskellige roller i det organisatoriske setup: Materielejeren, forvalteren, lejeformidleren og NetHire. Der er nogen, der ejer materiellet. Udlejningen forvaltes praktisk af en servicevirksomhed eller mindre udlejer. Lejen formidles gennem en kanal – typisk en grossist, og NetHire står for drift og vedligeholdelsen af IT-platformen.

“IT-mæssigt giver det et komplekst setup, og der genereres mange data, når man tager med, at der
udlejes på kryds og tværs i perioder fra en dag til flere måneder,” siger Peter Christiansen, IT-manager hos
NetHire. “Der er også nogle issues med sikkerheden, for vores kunder skal have indblik i deres egne data og skal selv kunne trække de data, de har brug for og have et overskueligt dashboard at arbejde med.”

For at sikre bedst mulig opsætning, oppetid, datahåndtering, sikkerhed og rådgivning har Peter Christiansen og hans syv kolleger i NetHire kørt parløb med Nextagenda i over to år. Det har været sundt med friske øjne udefra til processen, og det har også sikret et kompetent supplement på BI-fronten.

“Hos Nextagenda har vi bidraget med viden om blandt andet visualisering af data samt role level security ned på person- og organisationsniveau,” fortæller BI-konsulent Jakob Kindberg fra Nextagenda. “Vi har hjulpet med at sammenstille det rette datagrundlag til de rapporter, der skal kunne trækkes fra systemet, og så er vi stadig i fuld gang med at videreudvikle platformen. Det er meget inspirerende.”

Den eneste komplette løsning med alt inkluderet

Der er ikke mange konkurrenter på markedet med den samme komplette pakke, når det gælder administration og udlejning af materiel og værktøj. NetHire-platformen er dels et community, der administrerer et tæt samarbejde mellem de aktive parter, og dels en tjeneste, der sikrer, at der tiltrækkes både kunder og et bredt sortiment af materiel.

Administrerende direktør Steffen Meyer forklarer: “Vi har valgt at udbygge og forbedre dét, vi allerede var gode til, og vi har desuden valgt at tilbyde markedet den komplette pakke, hvor også forsikring og transport af udstyret for eksempel er inkluderet. Servicering af udstyret, kalibrering, og hvad der ellers kræves for at holde det i topform, er også med. Og vi arbejder hele tiden på at udvikle vores tjenester.”

Både Steffen Meyer og IT-manager Peter Christiansen fremhæver registreringen og de tilknyttede services som et område, der for alvor får NetHires løsning til at skille sig ud.

“Alt udstyr registreres via en QR-kode, og den er nøglen til en lang række services, vi tilbyder vores kunder,” forklarer Peter Christiansen og uddyber: “Man scanner koden og får alle informationer om det pågældende udstyr med det samme. Det være sig eksempelvis manualer, certifikater og instruktionsvideoer. Den datadrevne platform, vi har udviklet sammen med Nextagenda, giver os stor manøvrefrihed, og vi er slet ikke færdige med at udforske og udbygge digitaliseringens potentiale. Adgang og anvendelse af big data bliver en afgørende konkurrenceparameter,
og her kan vi tilgodese vores kunder.”

Udfordring

 • Facilitering af kompleks
  materieludlejning
 • Etablering af platform til
  datadrevet forretnings-
  udvikling og styring
 • Adgang til data og
  rapporter baseret på roller
 • Migrering til skyen af
  drift og tjenester

Løsning

 • Strukturering af data og rollebaseret sikkerhed
 • Datadrevet løsning baseret på Microsoft Power BI
 • Migrering til skyen i form af Microsoft Azure
 • Løbende udvikling af tjenester og dashboardløsningerne til områderne finans og performance

Fordele

 • Cloudbaseret platform med maksimal oppetid
 • Intet besvær med stort, on-premise datacenter
 • Kompleks tjeneste – nemt tilgængelig via app
 • Maksimal udnyttelse af dyrt udstyr i branchen

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Team Tankers International – All Over The World

Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

Styrket drift og performance Styrket drift og performance

Nextagenda har udviklet en højtudviklet kompleks platform med adgang til dashboards og rapporter

MED BI OG DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERET DRIFT OG PERFORMANCE AF DERES KEMIKALIETANKERE

Team Tankers International opererer en flåde på 39 kemikalietankskibe, som i 2019 flyttede over 11 mio. tons på verdenshavene. Fragten er primært organiske og ikke- organiske kemikalier, petroleumsprodukter og forskellige typer af olier.

Virksomheden er blandt verdens 10 største operatører af kemikalietankskibe og har siden 2013 været på en strategisk rejse mod cloudbaseret it-infrastruktur, BI og data warehouse. Det har resulteret i en højt udviklet og kompleks platform, hvor alle afdelinger i Team Tankers kan trække på skræddersyede dashboards og rapporter i deres beslutningsprocesser.

UDTALELSE FRA EN KUNDE:
“Vi har i mere end fem år arbejdet fokuseret på at bruge hosting, cloud, BI og data warehouse til datadrevet rapportering og beslutningsstøtte i Team Tankers. Nextagenda har været en vigtig del af denne proces og er stadig en tæt partner, når det gælder den løbende udvikling af vores BI-platform, de skræddersyede dashboards og de fremtidige udvidelser af løsningen, der skal sikre fortsat relevans og fremdrift i forretningen. Det hele i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med mig og vores internationale BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Fra manuelle tal-knusere til datadrevet rapportering

Historisk udspringer Team Tankers International af det norske Eitzen-rederi, og det var under Eitzen Group IT, at kursen i 2013 blev sat mod en cloudbaseret it-infra-struktur og implementering af Office 365. I løbet af et år kom T26 til som hostingpartner i stedet for den interne drift under Eitzen Group IT, og med Office 365 og SharePoint som afsæt etableredes Team Net som et avanceret intranet i organisationen. Hermed var skinnerne lagt til udvikling og implementering af en egentlig BI-løsning. “Dengang sad der dygtige talknusere i organisationen, som manuelt trak rapporter fra systemet, når der var behov for det,” forklarer Henrik Borch, Global IT Manager i Team Tankers International. “Der var den løbende uge- og månedsrapportering, men også rapporter til ledere i de forskellige afdelinger, når der var behov for støtte til deres beslutninger. Det var en ressource- og tidskrævende proces, og derfor begyndte vi at se på perspektivet i at indføre data warehouse og BI.”

Efter en sonderings- og budrunde kom Nextagenda med i udviklingsarbejdet, og ultimo 2017 kunne man sammen lancere data warehouse 1.0 i organisationen med en løsning, der byggede på Microsofts værktøjer til business analytics – Power BI. Alle afdelinger i huset er i dag med i løsningen, og derfor ser data- og rapporterings-processerne nu helt anderledes ud, end dengang talknuserne skulle levere materialet.

“Nu kan alle, der er på systemet, bare åbne en browser, gå til deres dashboard og på et øjeblik trække de nødvendige data til de rapporter, der er behov for. Vi genererer alle de faste uge- og månedsrapporter baseret på systemets data, og der er næsten ube- grænsede muligheder for at trække ad hoc-rapporter, når man ønsker det. Ressourceforbruget i forhold til tidligere kan slet ikke sammenlignes, og vi kan nu reagere langt hurtigere på begivenheder og udsving i markedet,” fastslår Henrik Borch.

Nextagenda har leveret udviklingsressourcer til etableringen af løsningen og bidrager løbende til blandt andet udviklingen af skræddersyede dash- boards. Kombineret med outsourcing af hostingen og den cloudbaserede arkitektur kan Team Tankers i dag nøjes med en meget slank, intern it-afdeling.

Digitalt supermarked med byggegrej på hylderne

Når det gælder leje af materiel i NetHire Community er der fire forskellige roller i det organisatoriske setup: Materielejeren, forvalteren, lejeformidleren og NetHire. Der er nogen, der ejer materiellet. Udlejningen forvaltes praktisk af en servicevirksomhed eller mindre udlejer. Lejen formidles gennem en kanal – typisk en grossist, og NetHire står for drift og vedligeholdelsen af IT-platformen.

“IT-mæssigt giver det et komplekst setup, og der genereres mange data, når man tager med, at der
udlejes på kryds og tværs i perioder fra en dag til flere måneder,” siger Peter Christiansen, IT-manager hos
NetHire. “Der er også nogle issues med sikkerheden, for vores kunder skal have indblik i deres egne data og skal selv kunne trække de data, de har brug for og have et overskueligt dashboard at arbejde med.”

For at sikre bedst mulig opsætning, oppetid, datahåndtering, sikkerhed og rådgivning har Peter Christiansen og hans syv kolleger i NetHire kørt parløb med Nextagenda i over to år. Det har været sundt med friske øjne udefra til processen, og det har også sikret et kompetent supplement på BI-fronten.

“Hos Nextagenda har vi bidraget med viden om blandt andet visualisering af data samt role level security ned på person- og organisationsniveau,” fortæller BI-konsulent Jakob Kindberg fra Nextagenda. “Vi har hjulpet med at sammenstille det rette datagrundlag til de rapporter, der skal kunne trækkes fra systemet, og så er vi stadig i fuld gang med at videreudvikle platformen. Det er meget inspirerende.”

Performance, finans og den fremtidige BI-udvikling

BI-konsulent Jakob Kindberg er den ene af de to faste
folk fra Nextagenda, der arbejder med drift og udvikling af Team Tankers’ BI-platform: ”Shipping er en højt specialiseret forretning, hvor det datadrevne beslutningsgrundlag gør stor forskel for udvikling og fremdrift. Det er inspirerende at arbejde med, hvad enten vi taler finans eller performance.”

Finans og performance er de to ben, som løsningen hviler på. Mens finans dækker de klassiske BI-data, kan Team Tankers med performance-delen bryde alle data på hvert enkelt skib ned for at se, hvordan det performer. ”Det er brændstofforbrug, service- og vedligeholdelsesomkostninger, personaleomkostninger
og et utal af andre data, der gør det nemmere at administrere, budgettere og optimere,” forklarer Jakob Kindberg.

Den komplekse BI-løsning har fået lov til at modne gennem nogle år, hvor der er fintunet på enkelte parametre. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke venter nye udfordringer og forretningsområder, der skal inddrages fremover. Det gælder udvidede muligheder for at lade kunden følge ordren, og det gælder teknisk administration af flåden. ”Med overtagelsen af Laurin Maritime for to år siden fik vi tilført helt nye ressourcer i huset til teknisk administration af skibe og dermed nye discipliner som procurement og planned maintenance,” oplyser Global IT manager Henrik Borch og runder af: ”Derfor er vi slet ikke færdige med at udvikle vores egen
organisation og hele vores BI-platform. Det er en robust og fleksibel løsning, som også fremover skal støtte vores datadrevne forretningsudvikling.”

Udfordring

 • Facilitering af kompleks
  materieludlejning
 • Etablering af platform til
  datadrevet forretnings-
  udvikling og styring
 • Adgang til data og
  rapporter baseret på roller
 • Migrering til skyen af
  drift og tjenester

Løsning

 • Strukturering af data og rollebaseret sikkerhed
 • Datadrevet løsning baseret på Microsoft Power BI
 • Migrering til skyen i form af Microsoft Azure
 • Løbende udvikling af tjenester og dashboardløsningerne til områderne finans og performance

Fordele

 • Cloudbaseret platform med maksimal oppetid
 • Intet besvær med stort, on-premise datacenter
 • Kompleks tjeneste – nemt tilgængelig via app
 • Maksimal udnyttelse af dyrt udstyr i branchen

Nyheder & Cases Nyheder & Cases