Danske Fragtmænd – erhvervlivets fortrukne transport- og logistikpartner

Machine Learning optimerer Danske Fragtmænds bemanding

Machine Learning optimerer Danske Fragtmænds bemanding Machine Learning optimerer Danske Fragtmænds bemanding

Hør hvordan Nextagenda hjalp Danske Fragtmænd med at optimere deres ressourcer

Danske Fragtmænd har cirka 50.000 leverancer om dagen. Det medfører en omfattende logistisk udfordring blandt andet i forhold til natsortering. Det er kritisk at mandskabssammensætning er korrekt, og det er dyrt at ramme forkert.

Sammen med Nextagenda og Microsoft har Danske Fragtmænd optimeret planlægningen ved hjælp af Azure Machine Learning med positiv effekt på bundlinjen. Se mere her:

Ses vi på OffDig? Vi står klar på stand 23 og glæder os til at tale data og digitalisering med jer.

Vores Business Analytics Lead og regerende damarksmester i Power BI Lasse Jørgensen kan opleves på scenen, hvor han fortæller om, hvordan I opnår mest værdi af jeres dataplatform.

Så går I med overvejelser om at implementere Power BI, eller har I et nuværende setup, hvor I er i tvivl om, I opnår den fulde værdi, så kig forbi – https://offdig.dit.dk/Konferenceprogram/Program/2022/Dag-1/Duoen/1335-1355

Vi håber, vi ses 😊

Kom til hackathon

En invitation der kan gøre dig klogere. Hvor ofte sker det?

Deltag i Nextagenda Hackathon ’22 og kom i gang med at flytte din Data Platform i skyen. Med Data Lakehouse gør du det på en mere omkostningseffektiv måde.

Data Lakehouse er oplagt, hvis du gerne gerne vil flytte din dataplatform i skyen uden at bruge et stort budget. Et Data Lakehouse understøtter bl.a. T-SQL, hvilket betyder, at du kan genbruge meget af din gamle kode. Det gør transitionen fra on-prem til Cloud hurtigere og mere sikker med et Data Lakehouse.

Du får fingrene i maskinen. På den gode måde. Nextagenda inviterer til Hackathon, hvor du får mulighed for at sætte et Data Lakehouse op i Azure. Du kan bruge egne data eller et offentligt datasæt. Vi sætter rammerne, og vores dygtige konsulenter hjælper dig gennem processen fra A-Z.

Det handler ikke om at vinde, men om at blive bedre. Efter en kort præsentation går vi i gang med at præsentere dagens opgave, hvorefter vi deler os op i grupper og arbejder hen over eftermiddagen kun afbrudt af fælles opsamling og lidt snacks. Vi afslutter med, at grupperne præsenterer deres arbejde, og vi taler om de udfordringer, vi er stødt på.

Inspiration, networking og lidt at skylle det hele ned med. Vi runder af med ideer til, hvordan du kommer videre, når du kommer hjem og giver inspiration til udvidede funktionaliteter fra en kundecase ved J. Lauritzen. Vi afslutter med sliders, drikkevarer og networking.

Dato og tilmelding. Hackathon ’22 bliver afholdt d. 31. marts fra 11.30 – 18.30 i vores lokaler på Latrupsgade 7 i Nordhavn. Tilmeld dig på mail: mlg@nextagenda.flash.marketing

Vi glæder os til at se dig!

Vores fremtid er digitalisering – ikke print! Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

Mads Rørdam i Berlingske

Konica Minolta er blandt verdens største leverandører af print- og kopimaskiner, men har også for længst indset, at den eksisterende forretningsmodel er udfordret.

Artikel af Flemming Østergaard i Berlingske den 18/11 2021

Der er generelt stor fokus på at digitalisere arbejdsgange i virksomhederne, og Coronakrisens tvungne hjemsendelser har desuden vist, at fleksibelt hjemmearbejde i betydeligt omfang både er populært for medarbejderne og effektivt for virksomhederne.
”Sammen med øget fokus på den grønne omstilling, stiller det yderligere krav om digitalisering. I lyset af disse strategiske udfordringer har Konica Minolta meldt sig på banen som en relevant og kvalificeret samarbejdspartner, der skal være med til den grønne omstilling og digitalisering. Det var hovedårsagen til, at Nextagenda blev en del af den japanske gigant i 2019,” siger Mads Rørdam, CEO i Nextagenda og fortsætter: ”Det gør vi ved at tilbyde en løsning, der kan digitalisere forretningsgange ud fra printdata og/eller de mange dokumenter og filer, der ligger rundt omkring i virksomheders arkiver både fysisk og digitalt”.

Kontekstgenkendelse af dokumenter giver effektiv digitalisering
Den danske virksomhed fik straks til opgave at lave en algoritme, der ikke blot skulle kunne analysere indholdet af dokumenter og filer men også kontekstgenkende digitalt indhold på e-mails, filer, scannede dokumenter, arkiver mv. i kunders IT-miljøer.
”Vi har sammen med Konica Minolta udviklet en løsning, der kan identificere og forstå digitalt indhold. Med denne viden kan vi nu automatisk udfylde og processere digitale dokumenter og/eller sagsbehandlingsgange, så det hele foregår automatisk og uden at skulle printe eller taste i mange forskellige IT-systemer i en sagsbehandlingsproces.

Findes data et sted, sørger løsningen for at finde det og ”indtaste” det i den relevante kontekst. På den måde kan en proces, der tidligere krævede at man skulle ind i mange IT-systemer, e-mails, dokumenter mv. og søge informationer, foregå helt automatisk så det kan fuldautomatiseres eller kun procesgodkendes af sagsbehandleren”.

Konica Minoltas løsning retter sig dels mod virksomheder og organisationer, der er bagud i digitaliseringsprocessen. Og dels dem, der har stor fokus på digitalisering og har implementeret f.eks. sagsbehandlingssystemer, fagsystemer, arkiver mv., men stadig mangler en tæt sammenhæng på IT-platformen, herunder e-mail.”Især sagsbehandlingssystemer giver udfordringer i form af, at man er nødt til at printe dokumenter og e-mails for at kunne sammenstille indhold og foretage den videre sagsbehandling. Til dette har vi lavet et løsnings-setup, der kan genkende indholdet i dokumenterne og e-mails, udtrække relevante data og endelig sætte det i en procesmæssig kontekst, så det samlede arbejds-flow digitaliseres og man dermed slipper af med det trivielle arbejde samt højner både kvalitet og arbejdsglæde”, siger Mads Rørdam.

Document Intelligence og Smart Workflow Services
Løsningen er reelt anvendt på to måder. Den første handler om Document Intelligence – hvilket går ud på at identificere og registrere alle dokumenter, så de kan indgå i en digital sammenhæng og automatisere dokument-flowet.


Det andet løsningsområde, Smart Workflow Services (SWS), har til formål at digitalisere alt, hvad der printes.
En algoritme i Konica Minoltas SWS-model analyserer det, der bliver sendt af sted til printeren og giver et segmenteret overblik over indhold og dokumenttyper. SWS er udviklet ud fra en tese om, at hver gang man printer noget, så er det udtryk for en manuel arbejdsproces. Og hvis en virksomhed kan få et overblik over det, de printer, så kan de også få et kvalificeret indblik i, hvor deres digitaliseringsrejse kan få et yderligere skub.
”Hvis man får et godt overblik over, hvad det er, man printer meget af – f.eks. salgsdokumenter i en salgsafdeling, lokalplaner i en kommune, CV’er og LinkedIn-profiler i HR-afdelingen – kan man vurdere, hvad potentialet er for at digitalisere de arbejdsprocesser. Dem der sidder midt i de manuelle arbejdsprocessers orkanøje har ofte et godt øje for digitaliseringspotentialet men vanskeligt ved at dokumentere og kommunikere det. Det er præcis det, som SWS gør: giver overblik over hvad der printes.”
I virkeligheden er den digitaliseringsproces, som Konica Minolta tilbyder virksomhederne med til at save et vigtigt ben af Konica Minoltas egen forretningsmodel – nemlig printdelen.
”Dette strategiske initiativ, der skal genopfinde Konica Minolta, er sådan set med til at afskaffe print. Det er jo ret visionært, at en print- og kopivirksomhed har til formål at afskaffe print. Men hvis man ikke skal ende samme sted som mange andre, der ikke har meldt sig ind i kampen om disruption, så er man nødt til at være helt med i front her,” lyder det fra Mads Rørdam.
Danmark er kendt for at være et af verdens mest digitale lande, og derfor spiller den danske del af Konica Minolta en vigtig rolle i udviklingen af nye løsninger. Der er således etableret en særlig task force i Danmark, der skal ekspandere Konica Minoltas nye forretningsmodel til i første omgang Nordeuropa – siden skal det videre ud i resten af Europa. Men de løsninger, der passer til danske virksomheder, passer ikke nødvendigvis til tyske, franske eller italienske.
”Vi er i Konica Minolta ydmyge over for det faktum, at lande er meget forskellige, hvad det digitale udviklingsniveau angår. Der findes ikke nogen one-size-fits-all. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte de lokale Konica Minolta-organisationer i deres udvikling frem mod at kunne tilbyde disse ydelser,” siger Mads Rørdam.

FAKTA

Konica Minolta er en global IT-virksomhed, som forandrer og revolutionerer fremtidens måde at arbejde på. Den bygger bro mellem papir og digitalisering ved at levere innovative kvalitetsløsninger inden for print og IT-infrastruktur og udvikler konstant deres forretningsområder. Konica Minolta leverer løsninger inden for:
• IT-Services
• Intelligent Kameraovervågning
• Print, scan og kopi
• Dokumenthåndtering og workflow

• Forretningsprocesser
• Produktions- og industriel print
• Modern Datawarehousing
• Business Intelligence
• Advanced Analytics


Læs mere på www.konicaminolta.dk

Smart City – kend din by med IoT

Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

Kend din by med IoT – eller Smart City – er Nextagendas løsning, der giver overblik over byrummet. Når IoT data sættes i den rigtige kontekst, får I faktabaseret indsigt og ny viden.

Hør hvordan I kan blive klædt på til at planlægge initiativer/events/aktiviteter mv. i bybilledet endnu bedre.

Document Intelligence Document Intelligence

Hos Nextagenda er vi passionerede af teknologi, og har gennem flere år arbejdet med AI og Machine learning. Document Intelligence er en af mange løsninger, hvor vi bruger AI og Machine Learning 

Vi benytter AI til at behandle ustruktureret data og dokumenter. Document Intelligence arbejder med alle slags filer, mails, tekst, billeder, scans, præsentationer og PDF.

Document Intelligence bruges især til at identificere, klassificere, og udtrække vigtige informationer og kan hurtigt og grundigt skabe overblik og viden.

Document Intelligence bruges også til, automatisk at behandle f.eks. e-mails og dermed frigive jeres medarbejderes tid fra manuelt og trivielt, og frigiver dermed tid til mere værdifulde opgaver

Fordi Document Intelligence er baseret på open source, kan den afvikles i næsten alle miljøer, og ingen dokumenter behøver forlade det miljø, de eksisterer i, hvilket giver en god tryghed.  Vores teknologi kører selvfølgelig i Microsofts Azure samt andre tilgængelige cloud-miljøer.

Document Intelligence er en solid og velafprøvet løsning, der har gjort en forskel hos mange af vores kunder

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

Når hverdagen skal lettes

Mange virksomheder har behov for at optimere planlægning og udførelse af opgaver ”ude i marken”. Det kan enten være serviceopgaver hos kunder eller i egne anlæg.

Med Field Service Excellence bygger vi løsninger, der sikrer flere ting på samme tid:

  • Finde den rigtige tekniker til opgaven, som er tæt på, og som har tid
  • Registrere hvordan opgaven er løst for at lette den efterfølgende dokumentation
  • Give teknikeren mest mulig information under opgaveløsning
  • Optimere dagen for den enkelte tekniker uden at skulle køre for mange spildte kilometer
  • Automatisk notificere kunder om planlagte serviceopgaver
  • Løbende justere og optimere planlægningen, hvis der opstår forsinkelser i løbet af dagen, eller hvis opgaver løses hurtigere end forventet
  • Automatisere anlæg ved brug af IoT, så der kan foretages proaktiv service

Microsoft Dynamics 365 Field Service er et modul fra Microsoft, som leverer de bedste IT værktøjer til Field Service.

Hos Nextagenda har vi stor erfaring med disse værktøjer, og vi har en metode til at kortlægge, hvordan og i hvilken rækkefølge Field Service bør indføres hos vores kunder. Derfor starter vi altid med en ”Business Value Assessment”, så vi sammen med vores kunder kan tilrettelægge den optimale vej til Field Service Excellence.

Hos Nextagenda bringer vi alle vores kompetencer inden for data, IoT, kunstig intelligens, procesoptimering/-automatisering og mobilapplikationer i spil, så vores kunder får de bedst mulige Field Service løsninger. Skal vi tage en dialog om Field Service i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases