Vores fremtid er digitalisering – ikke print! Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

Mads Rørdam i Berlingske

Konica Minolta er blandt verdens største leverandører af print- og kopimaskiner, men har også for længst indset, at den eksisterende forretningsmodel er udfordret.

Artikel af Flemming Østergaard i Berlingske den 18/11 2021

Der er generelt stor fokus på at digitalisere arbejdsgange i virksomhederne, og Coronakrisens tvungne hjemsendelser har desuden vist, at fleksibelt hjemmearbejde i betydeligt omfang både er populært for medarbejderne og effektivt for virksomhederne.
”Sammen med øget fokus på den grønne omstilling, stiller det yderligere krav om digitalisering. I lyset af disse strategiske udfordringer har Konica Minolta meldt sig på banen som en relevant og kvalificeret samarbejdspartner, der skal være med til den grønne omstilling og digitalisering. Det var hovedårsagen til, at Nextagenda blev en del af den japanske gigant i 2019,” siger Mads Rørdam, CEO i Nextagenda og fortsætter: ”Det gør vi ved at tilbyde en løsning, der kan digitalisere forretningsgange ud fra printdata og/eller de mange dokumenter og filer, der ligger rundt omkring i virksomheders arkiver både fysisk og digitalt”.

Kontekstgenkendelse af dokumenter giver effektiv digitalisering
Den danske virksomhed fik straks til opgave at lave en algoritme, der ikke blot skulle kunne analysere indholdet af dokumenter og filer men også kontekstgenkende digitalt indhold på e-mails, filer, scannede dokumenter, arkiver mv. i kunders IT-miljøer.
”Vi har sammen med Konica Minolta udviklet en løsning, der kan identificere og forstå digitalt indhold. Med denne viden kan vi nu automatisk udfylde og processere digitale dokumenter og/eller sagsbehandlingsgange, så det hele foregår automatisk og uden at skulle printe eller taste i mange forskellige IT-systemer i en sagsbehandlingsproces.

Findes data et sted, sørger løsningen for at finde det og ”indtaste” det i den relevante kontekst. På den måde kan en proces, der tidligere krævede at man skulle ind i mange IT-systemer, e-mails, dokumenter mv. og søge informationer, foregå helt automatisk så det kan fuldautomatiseres eller kun procesgodkendes af sagsbehandleren”.

Konica Minoltas løsning retter sig dels mod virksomheder og organisationer, der er bagud i digitaliseringsprocessen. Og dels dem, der har stor fokus på digitalisering og har implementeret f.eks. sagsbehandlingssystemer, fagsystemer, arkiver mv., men stadig mangler en tæt sammenhæng på IT-platformen, herunder e-mail.”Især sagsbehandlingssystemer giver udfordringer i form af, at man er nødt til at printe dokumenter og e-mails for at kunne sammenstille indhold og foretage den videre sagsbehandling. Til dette har vi lavet et løsnings-setup, der kan genkende indholdet i dokumenterne og e-mails, udtrække relevante data og endelig sætte det i en procesmæssig kontekst, så det samlede arbejds-flow digitaliseres og man dermed slipper af med det trivielle arbejde samt højner både kvalitet og arbejdsglæde”, siger Mads Rørdam.

Document Intelligence og Smart Workflow Services
Løsningen er reelt anvendt på to måder. Den første handler om Document Intelligence – hvilket går ud på at identificere og registrere alle dokumenter, så de kan indgå i en digital sammenhæng og automatisere dokument-flowet.


Det andet løsningsområde, Smart Workflow Services (SWS), har til formål at digitalisere alt, hvad der printes.
En algoritme i Konica Minoltas SWS-model analyserer det, der bliver sendt af sted til printeren og giver et segmenteret overblik over indhold og dokumenttyper. SWS er udviklet ud fra en tese om, at hver gang man printer noget, så er det udtryk for en manuel arbejdsproces. Og hvis en virksomhed kan få et overblik over det, de printer, så kan de også få et kvalificeret indblik i, hvor deres digitaliseringsrejse kan få et yderligere skub.
”Hvis man får et godt overblik over, hvad det er, man printer meget af – f.eks. salgsdokumenter i en salgsafdeling, lokalplaner i en kommune, CV’er og LinkedIn-profiler i HR-afdelingen – kan man vurdere, hvad potentialet er for at digitalisere de arbejdsprocesser. Dem der sidder midt i de manuelle arbejdsprocessers orkanøje har ofte et godt øje for digitaliseringspotentialet men vanskeligt ved at dokumentere og kommunikere det. Det er præcis det, som SWS gør: giver overblik over hvad der printes.”
I virkeligheden er den digitaliseringsproces, som Konica Minolta tilbyder virksomhederne med til at save et vigtigt ben af Konica Minoltas egen forretningsmodel – nemlig printdelen.
”Dette strategiske initiativ, der skal genopfinde Konica Minolta, er sådan set med til at afskaffe print. Det er jo ret visionært, at en print- og kopivirksomhed har til formål at afskaffe print. Men hvis man ikke skal ende samme sted som mange andre, der ikke har meldt sig ind i kampen om disruption, så er man nødt til at være helt med i front her,” lyder det fra Mads Rørdam.
Danmark er kendt for at være et af verdens mest digitale lande, og derfor spiller den danske del af Konica Minolta en vigtig rolle i udviklingen af nye løsninger. Der er således etableret en særlig task force i Danmark, der skal ekspandere Konica Minoltas nye forretningsmodel til i første omgang Nordeuropa – siden skal det videre ud i resten af Europa. Men de løsninger, der passer til danske virksomheder, passer ikke nødvendigvis til tyske, franske eller italienske.
”Vi er i Konica Minolta ydmyge over for det faktum, at lande er meget forskellige, hvad det digitale udviklingsniveau angår. Der findes ikke nogen one-size-fits-all. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte de lokale Konica Minolta-organisationer i deres udvikling frem mod at kunne tilbyde disse ydelser,” siger Mads Rørdam.

FAKTA

Konica Minolta er en global IT-virksomhed, som forandrer og revolutionerer fremtidens måde at arbejde på. Den bygger bro mellem papir og digitalisering ved at levere innovative kvalitetsløsninger inden for print og IT-infrastruktur og udvikler konstant deres forretningsområder. Konica Minolta leverer løsninger inden for:
• IT-Services
• Intelligent Kameraovervågning
• Print, scan og kopi
• Dokumenthåndtering og workflow

• Forretningsprocesser
• Produktions- og industriel print
• Modern Datawarehousing
• Business Intelligence
• Advanced Analytics


Læs mere på www.konicaminolta.dk

Smart City – kend din by med IoT

Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

Kend din by med IoT – eller Smart City – er Nextagendas løsning, der giver overblik over byrummet. Når IoT data sættes i den rigtige kontekst, får I faktabaseret indsigt og ny viden.

Hør hvordan I kan blive klædt på til at planlægge initiativer/events/aktiviteter mv. i bybilledet endnu bedre.

Document Intelligence Document Intelligence

Når kunstig intelligens er med til at lave dit arbejde

Hos Nextagenda er vi passionerede omkring de muligheder AI og machine learning giver for at optimere og lette hverdagen. Et resultat af det er vores løsning Document Intelligence.

Vi har udviklet en metode, der bruger AI til automatisk behandling af ustruktureret data og dokumenter. Løsningen arbejder med alle slags filer som mails, tekst, billeder, scans, præsentationer og PDF.

Document Intelligence bruges især til at identificere, klassificere, og udtrække vigtige informationer og kan hurtigt og grundigt skabe overblik og viden. Men metoden kan også bruges til automatisk at behandle eksempelvis e-mails og dermed frigive jeres medarbejderes tid fra manuelt og repetitivt arbejde til mere værdifulde opgaver.

Vores Document Intelligence løsninger er baseret på open source-algoritmer, som vi nøje har udvalgt ud fra vores omfattende erfaring med alle valgmulighederne, ligesom vi har forfinet dem til at virke optimalt på både dansk- og engelsksprogede tekster.

Fordi Document Intelligence er baseret på open source, kan den afvikles i næsten alle miljøer, og ingen dokumenter behøver forlade det miljø, de eksisterer i, hvilket giver en god tryghed.  Vores teknologi kører selvfølgelig også i Microsofts Azure og andre cloud-miljøer.

Document Intelligence er en solid og velafprøvet løsning, der har gjort forskel i mange organisationer. Skal vi tage en dialog om, hvordan det kan gøre en forskel i jeres?

Leverance typer

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

 • Undervisning

  Vi underviser i Document Intelligence på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

Når hverdagen skal lettes

Mange virksomheder har behov for at optimere planlægning og udførelse af opgaver ”ude i marken”. Det kan enten være serviceopgaver hos kunder eller i egne anlæg.

Med Field Service Excellence bygger vi løsninger, der sikrer flere ting på samme tid:

 • Finde den rigtige tekniker til opgaven, som er tæt på, og som har tid
 • Registrere hvordan opgaven er løst for at lette den efterfølgende dokumentation
 • Give teknikeren mest mulig information under opgaveløsning
 • Optimere dagen for den enkelte tekniker uden at skulle køre for mange spildte kilometer
 • Automatisk notificere kunder om planlagte serviceopgaver
 • Løbende justere og optimere planlægningen, hvis der opstår forsinkelser i løbet af dagen, eller hvis opgaver løses hurtigere end forventet
 • Automatisere anlæg ved brug af IoT, så der kan foretages proaktiv service

Microsoft Dynamics 365 Field Service er et modul fra Microsoft, som leverer de bedste IT værktøjer til Field Service.

Hos Nextagenda har vi stor erfaring med disse værktøjer, og vi har en metode til at kortlægge, hvordan og i hvilken rækkefølge Field Service bør indføres hos vores kunder. Derfor starter vi altid med en ”Business Value Assessment”, så vi sammen med vores kunder kan tilrettelægge den optimale vej til Field Service Excellence.

Hos Nextagenda bringer vi alle vores kompetencer inden for data, IoT, kunstig intelligens, procesoptimering/-automatisering og mobilapplikationer i spil, så vores kunder får de bedst mulige Field Service løsninger. Skal vi tage en dialog om Field Service i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere