Business intelligence og cloud dataplatform Business intelligence og cloud dataplatform

Når fundamentet skal være rigtigt

En effektiv og pålidelig business intelligence -løsning afhænger af en stærk, skalerbar og fremtidssikret dataplatform, der forholder sig til hele datarejsen fra indsamling, lagring, forberedelse og præsentation af data til de valgte forretningsanalyse- og rapporteringsværktøjer.

Det er en kompliceret rejse. Og med et stort udvalg af implementeringsmuligheder til rådighed, kan det være svært at sikre, at man designer den mest effektive og fremtidssikrede løsning, som samtidigt holder jer fri af afhængighedsskabende forhold til leverandører. Vores dataplatformkonsulenter er specialister i netop denne rejse. De har stor erfaring både på tværs af branchesektorer og dataplatforme og er stødt på de fleste af de udfordringer, man møder.

Vi kan hjælpe med at skabe en succesrig business intelligence-løsning ved sammen med jer at designe en dataplatform, der er skræddersyet til jeres nuværende og fremtidige behov.

Start med at kontakte Nextagenda, så kan vi tage jer igennem mulighederne. Vi kan vurdere jeres krav og sammensætte et løsningsforslag, der bringer jer i mål. Vi mener, det er vigtigt, at I ser et tidligt afkast af investeringen uden at forpligte jer til et stort projekt med et kæmpebudget. Den bedste måde at gøre det på er, at vi sammen opdeler jeres behov i håndterbare og overkommelige faser. Det kunne for eksempel være et pilotprojekt, MVP eller PoC, der kan bruges til at teste og få interessenters tillid.

Det bliver en rejse, og retningen kan fra tid til anden ændre sig, efterhånden som forretningsprioriteter ændres. Men med en stærk datastrategi, den rigtige dataplatform og en gennemtænkt plan kan disse prioriterede ændringer let imødekommes. 

Uanset hvad jeres dataudfordring er, står vores konsulentteam klar til at hjælpe dig.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

ClearView Trade – Digital Eksport

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Digitalisering af eksport

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR CLEARVIEW TRADE SKABT EN NY OG FREMTIDSSIKRET DATAPLATFORM, DER UNDERSTØTTER ORGANISATIONEN MED VIGTIGE DATA TIL BESLUTNINGSTAGNING, FORBEDREDE FORRETNINGS-PROCESSER OG AUTOMATISERING.

Den danske virksomhed ClearView Trade er lykkedes med at disrupte eksportbranchen med en digital løsning, der forbinder alle parter i international handel. En løsning, der giver ClearView Trades kunder en klar konkurrencefordel ved at spare afgørende tid og ressourcer. 

Som forretningen voksede, oplevede ClearView Trade, at de selv blev udfordret af omstændelige manuelle processer og mangel på relevante data og indsigter til at drive forretningen fremad. Sammen med Nextagenda fandt de løsningen. En ny cloud-baseret dataplatform – et moderne datawarehouse – med let adgang til opdaterede og dynamiske data, og som kan udvides, når behovet for mere data opstår. 

Erik Ødemark
IT Manager of Infrastructure & Operations, ClearView Trade

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“Vores nye dataplatform er afgørende for os, da den giver os nem adgang til kvalitetsdata og indsigt, som vi har brug for til at drive vores forretning fremad. I hele processen har Nextagenda været opmærksom på vores behov og brugt deres erfaring og ekspertise til at udfordre og presse os for at sikre, at slutresultatet afspejlede vores faktiske behov og ikke bare det, vi troede, vi ønskede.”

Udfordringen

ClearView Trade var begrænset af en eksisterende løsning, der ikke leverede de data og det overblik, de havde brug for. Datakvaliteten var utilstrækkelig, der manglede historiske data, og data var svær at tilgå. “Vi havde tidligere forsøgt at opbygge et datawarehouse på egen hånd men kunne se, at det ikke understøttede vores behov, og at data var af dårlig kvalitet,” siger Erik Ødemark, IT Manager of Infrastructure & Operations hos ClearView Trade. “Vi havde to hovedudfordringer, som vi gerne ville have løst – vi havde brug for let adgang til kvalitetsdata, og vi ønskede at opbygge viden omkring det tekniske aspekt bag brugen af data.”

ClearView Trade ønskede derfor at indgå i et samarbejde med en partner, der havde stor erfaring i at opbygge, strukturere og visualisere data. Men også en partner, der kunne arbejde side om side med ClearView Trade og på den måde sikre, at organisationen fik overført den nødvendige viden til selv at drive systemet fremadrettet. “Jeg kalder det ‘køb din hjerne’,” siger Erik Ødemark. “Jeg ved, at når folk oplever fordelene ved den indsigt og viden, det nye system giver, så vil de have mere. Vi var nødt til at sikre os, at vi havde opbygget de tekniske kompetencer i vores organisation til at kunne imødekomme fremtidige behov.”

Løsningen

ClearView Trade har sammen med Nextagenda – en del af Konica Minolta – skabt en løsning, der både er rigtig nu men også skalerbar og klar til at møde morgendagens behov. Resultatet er et cloud datawarehouse bygget på en fleksibel datawarehouse arkitektur med Nextagendas agile metode for en moderne cloud dataplatform. Den cloud-baserede løsning har store fordele for ClearView Trade. Der betales efter forbrug, og man kan skalere op og ned uden de begrænsninger, man oplever med traditionelle on-premises løsninger.

Under opbygningen af datawarehouset gennemgik ClearView Trade og Nextagenda alle tilgængelige data og dataflows for at sikre, at informationsbehovene blev opfyldt med kvalitetsdata baseret på struktur, formalisering og intern fælles forståelse af forretningsregler og arbejdsprocesser. Og for at sikre at data var let tilgængelige, blev der skabt en Power BI-løsning til den faste rapportering og ad hoc databehov.

Resultatet

Det nye datawarehouse er en fundamental ændring af ClearView Trades måde at arbejde på. Kombinationen af den nemme adgang til realtidsdata og brugervenlige rapporter og analyser betyder, at ressourcerne nu kan fokuseres på at bruge data og skabe faktisk værdi.

Den nye adgang til viden giver ikke kun det overblik, der er nødvendigt for at optimere ClearView Trades daglige forretning. Cashflowet er også forbedret på grund af formalisering og strukturering af f.eks. faktureringsprocessen.


Der er nye og forbedrede måder at følge ROI på kampagner. Og de nye indsigter har skabt udvidede muligheder for at hjælpe kunderne og derigennem åbnet for nye forretningsmuligheder.

Kombinationen af et cloudbaseret datawarehouse og Power BI er fundamentet, der sikrer viden og ressourcer til at understøtte ClearView Trades fortsatte rejse med at disrupte og digitalisere eksportsektoren.

Udfordring

 • Eksisterende rapporter og data understøtter ikke forretningens behov
 • Tunge manuelle processer for at fremskaffe data
 • Behov for viden og indsigt
 • Manglende erfaring med udvikling og vedligeholdelse af datawarehouse

Løsning

 • Udvikling af datawarehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering og organisation af data som giver forretningen valide indsigter
 • Power BI set-up der giver nem adgang til data
 • Agilt set-up hvor ClearView Trade og Nextagenda kunne arbejde sammen i et partnerskab

Fordele

 • Nem adgang til data og indsigt – rapporter og ad hoc
 • Robust og fremtidssikret platform – ikke større end nødvendigt, men skalerbar og klar til fremtidens behov
 • Gav ClearView Trade teknisk erfaring og viden
 • Strukturerede data i et moderne datawarehouse er den perfekte platform for at understøtte digitalisering af forretningsprocesser og forretningsautomatisering

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

Datastrategi Datastrategi

Når I skal sikre det rigtige udgangspunkt

Hvor starter man, når man gerne vil være mere datadrevet? Hvordan sikrer man, at man får taget de rigtige beslutninger, lagt den rigtige plan, og i sidste ende at datarejsen bliver en succes?

Vi kan hjælpe jer med at få skabt overblikket. Hvad er behovene? Hvad er mulighederne? Hvor er værdien størst? Hvor skal I begynde? Og hvordan skal I gribe det an?

Det er vigtigt at have en samlet datastrategi fra start. En proces, der sikrer en forretningsstrategisk retning, imødegår silobaseret tankegang, adresserer organisatorisk kompleksitet og har et fælles udgangspunkt for hele organisationen. Det er grundelementerne. Og de skal være med hele vejen.

Vi tager udgangspunkt i de muligheder, der allerede er til stede i organisationen med fokus på at opnå værdi med eksisterende data.

For at sikre I når hele vejen rundt, tager vi jer igennem de vigtigste trin. Processen har til formål at formulere mål og skabe et fælles fodslag om en forretningsmæssig afklaring og prioritering:

 • Indledningsvis inspirationsworkshop hvor visioner og muligheder er i centrum
 • Facilitere proces for tilvejebringelse af forretningsmæssige behovsafklaringer

 • Facilitere prioriteringer i forhold til realiserbare muligheder
 • Forslag til organisering og forankring
 • Dokumentere væsentlige konklusioner og opsætte disse i relation til plan for etablering af platform

Hvorfor skal I igennem alle de trin? Fordi forudsætningen for at sikre succes med initiativet omkring data er et overblik over, hvad man ønsker at opnå forretningsmæssigt og en fælles opfattelse af prioriterede forretningsmæssige krav, tilknyttede forretningsbegreber samt veldefinerede og kendte krav til den underliggende dataplatform. Som et vigtigt element heri bør den forretningsmæssige værdi afvejes op mod de tekniske datamæssige muligheder og begrænsninger.

Vores tilgang er ”tænk stort, start småt”. Det er vores erfaring, at det er sådan, man sikrer hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer. Vi hjælper jer derfor med at afklare hvilke indsatser, der vil give det største udbytte, så I starter jeres rejse med den succesoplevelse, der skaber lyst til mere. Og det sikrer vi ved at tage et skridt ad gangen. For mange projekter fejler ved at forsøge at løbe hele turen på en gang.

En datastrategiproces med Nextagenda vil være det første vigtige og værdiskabende skridt, som sikrer et forretningsmæssigt udgangspunkt, der kan støtte op om strategien.

Skal vi tage en dialog om, hvordan I kommer bedst i gang?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

NetHire A/S – Sharing Efficiently

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet disruption af udlejningsbranchen Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

Datadrevet og cloudbaseret udlejning

INTELLIGENT PLATFORM TIL DELING AF VÆRKTØJ OG MATERIEL HAR ÆNDRET SPILLEREGLERNE FOR HÅNDVÆRK OG BYGGERI

NetHire A/S udspringer af Garant Udlejning A/S, som i snart tre årtier har udlejet værktøj og materiel til professionelle – primært håndværkere og entreprenører. Hos Garant udviklede de tidligt deres eget system til at holde styr på udlejningen, og det har udviklet sig til en særskilt forretningsenhed og dedikeret IT-virksomhed – NetHire A/S. I dag tilbyder NetHire en komplet datadrevet og cloudbaseret platform til entreprenører, håndværkere, grossister og byggemarkeder, der sætter udlejning af udstyr og materiel i system. Nextagenda er partner på datastrukturering, -analyse og -præsentation.

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“I tæt samarbejde med Nextagenda udvikler og driver vi i dag branchens mest avancerede platform for leje af materiel og håndværktøj. Populært sagt er vi byggeriets og håndværksfagenes Just-Eat, hvor professionelle med få klik kan finde og få leveret det rette værktøj. Ikke for at spise sig mætte, men for at få opgaven løst hurtigt og effektivt. Nextagenda bidrager med uvurderlig erfaring inden for håndtering og strukturering af store mængder data, så det er et godt og givtigt parløb”

Steffen Meyer
Administrerende direktør, NetHire A/S

Deleøkonomi gennem effektiv udnyttelse af data

Professionelle håndværksvirksomheder og entreprenører har alle den samme udfordring: Det er svært at holde styr på materiel, udstyr og det mindre håndværktøj, og ofte medfører det manglende overblik, at man har for meget ubrugt materiel liggende, at det ikke er serviceret, eller at man ikke længere har registreret det korrekt. Det koster penge at have for meget udstyr, og hvad værre er: Måske mangler man det rette værktøj til at få løst opgaven til tiden. Dette puslespil har NetHire A/S udviklet en løsning på.

“Oprindeligt begyndte det med, at vi fik orden i eget hus hos Garant Udlejning,” fortæller administrerende direktør Steffen Meyer. “Med den strammere styring af vores eget materiel gik det for alvor op for os, at vi på mange punkter havde stor overkapacitet af udstyr, der ikke blev udnyttet nok. Så ikke alene kunne vi tilbyde andre, at de fik bedre styr på deres eget grej med vores system, nej, vi kunne også tilbyde en løsning, hvor man kan leje sit grej ud til andre, så det ‘tjener penge’, når man ikke selv bruger det. Det er deleøkonomi i en branche, der i dén grad havde brug for nytænkning.”

Resultatet blev et NetHire Community, hvor alle i princippet kan koble sig på for enten at leje udstyr, man skal bruge til en opgave, eller udleje sit ubrugte udstyr til andre. Eller begge dele. NetHire Community er et datadrevet omdrejningspunkt, der sikrer optimal udnyttelse af materiel og værktøj. Og hvem er det så, der tilmelder sig?

Steffen Meyer: “Det er mindre udlejningsvirksomheder og maskinforhandlere, der gerne vil udvide både deres kundekreds og deres lager med mere udstyr til udlejning. Det er store grossister, der kan se perspektivet i at tilbyde deres kunder leje af materiel. Det kan også være byggevirksomheder med et lager af grej, der ikke bliver brugt nok i en periode. Brugerne er blandt andet byggevirksomheder, håndværksvirksomheder og mindre håndværkere, som enten skal bruge ekstra udstyr til en stor opgave eller måske noget dyrt udstyr, som de ikke selv vil investere i.”

Det lyder logisk og fuldstændig oplagt, når man får den færdige platform præsenteret, men projektet har kun været muligt på grund af intelligent udnyttelse og strukturering af meget store mængder data.

Løsningen

ClearView Trade har sammen med Nextagenda – en del af Konica Minolta – skabt en løsning, der både er rigtig nu men også skalerbar og klar til at møde morgendagens behov. Resultatet er et cloud datawarehouse bygget på en fleksibel datawarehouse arkitektur med Nextagendas agile metode for en moderne cloud dataplatform. Den cloud-baserede løsning har store fordele for ClearView Trade. Der betales efter forbrug, og man kan skalere op og ned uden de begrænsninger, man oplever med traditionelle on-premises løsninger.

Under opbygningen af datawarehouset gennemgik ClearView Trade og Nextagenda alle tilgængelige data og dataflows for at sikre, at informationsbehovene blev opfyldt med kvalitetsdata baseret på struktur, formalisering og intern fælles forståelse af forretningsregler og arbejdsprocesser. Og for at sikre at data var let tilgængelige, blev der skabt en Power BI-løsning til den faste rapportering og ad hoc databehov.

Den eneste komplette løsning med alt inkluderet

Der er ikke mange konkurrenter på markedet med den samme komplette pakke, når det gælder administration og udlejning af materiel og værktøj. NetHire-platformen er dels et community, der administrerer et tæt samarbejde mellem de aktive parter, og dels en tjeneste, der sikrer, at der tiltrækkes både kunder og et bredt sortiment af materiel.

Administrerende direktør Steffen Meyer forklarer: “Vi har valgt at udbygge og forbedre dét, vi allerede var gode til, og vi har desuden valgt at tilbyde markedet den komplette pakke, hvor også forsikring og transport af udstyret for eksempel er inkluderet. Servicering af udstyret, kalibrering, og hvad der ellers kræves for at holde det i topform, er også med. Og vi arbejder hele tiden på at udvikle vores tjenester.”

Både Steffen Meyer og IT-manager Peter Christiansen fremhæver registreringen og de tilknyttede services som et område, der for alvor får NetHires løsning til at skille sig ud.

“Alt udstyr registreres via en QR-kode, og den er nøglen til en lang række services, vi tilbyder vores kunder,” forklarer Peter Christiansen og uddyber: “Man scanner koden og får alle informationer om det pågældende udstyr med det samme. Det være sig eksempelvis manualer, certifikater og instruktionsvideoer. Den datadrevne platform, vi har udviklet sammen med Nextagenda, giver os stor manøvrefrihed, og vi er slet ikke færdige med at udforske og udbygge digitaliseringens potentiale. Adgang og anvendelse af big data bliver en afgørende konkurrenceparameter,
og her kan vi tilgodese vores kunder.”

Udfordring

 • Eksisterende rapporter og data understøtter ikke forretningens behov
 • Tunge manuelle processer for at fremskaffe data
 • Behov for viden og indsigt
 • Manglende erfaring med udvikling og vedligeholdelse af datawarehouse

Løsning

 • Udvikling af datawarehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering og organisation af data som giver forretningen valide indsigter
 • Power BI set-up der giver nem adgang til data
 • Agilt set-up hvor ClearView Trade og Nextagenda kunne arbejde sammen i et partnerskab

Fordele

 • Nem adgang til data og indsigt – rapporter og ad hoc
 • Robust og fremtidssikret platform – ikke større end nødvendigt, men skalerbar og klar til fremtidens behov
 • Gav ClearView Trade teknisk erfaring og viden
 • Strukturerede data i et moderne datawarehouse er den perfekte platform for at understøtte digitalisering af forretningsprocesser og forretningsautomatisering

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

Hybrid dataplatform Hybrid dataplatform

Når løsningen går begge veje

Formålet med en dataplatform er at gøre data tilgængelige på en sikker, skalerbar og omkostningseffektiv måde. Det kan alle være enige om. Dog kan udgangspunktet for en sådan opgave have stor betydning for den løsning, der samlet set giver mest værdi.

I visse situationer er en ren ”cloud” dataplatform eller en ren ”on-premise” dataplatform ikke den løsning, der giver mest værdi for pengene eller den løsning, der målt ud fra krav og behov understøtter de forretningsmæssige mål og politikker. Hybride dataplatforme er i de situationer et attraktivt alternativ, der samlet set kan understøtte de samlede krav.

Hvordan arkitektur og snitgrænseflader skal skæres, afhænger af det konkrete udgangspunkt, så det der var udgangspunktet – nemlig at gøre data tilgængelige på en sikker, skalerbar og omkostningseffektiv måde – stadig tilgodeses.

Når vi skal vurdere løsningsarkitektur i en dataplatform indgår ”alle løsningsscenarier” i vores overvejelser, hvis opgaven altså ikke er bunden.

Det er vigtigt for os at foreslå den dataplatform, der giver mest værdi, og vores udgangspunkt for en dataplatformsleverance er derfor vores Envisioning Workshop.

EW er Nextagendas gennemprøvede koncept, hvor vores mange års erfaringer bringes i spil. En proces, der tager udgangspunkt i de forretningsmæssige krav og de teknologiske muligheder. Processen afsluttes med, at vi leverer et løsningsoplæg, der præsenteres for de nøglepersoner, som har brug for at få overblikket og beslutte, hvordan jeres data fremover skal gøres tilgængelige.

Skal vi tage en dialog om jeres fremtidige dataplatformsløsning?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere

Danmarksmestre i Power BI

Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”Der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

Tak til Microsoft for at afholde Power BI – Danish Championships 2021. Og tak til Lasse Jørgensen, Marcus Myrtue og Aske Laustsen for deres store indsats.

Vil I høre mere om, hvordan danmarksmestre arbejder med Power BI og/eller har du lyst til at blive en del af teamet? Kontakt Lasse Jørgensen – lj@nextagenda.dk.

Team Tankers International – All Over The World

Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

Styrket drift og performance Styrket drift og performance

Nextagenda har udviklet en højtudviklet kompleks platform med adgang til dashboards og rapporter

MED BI OG DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERET DRIFT OG PERFORMANCE AF DERES KEMIKALIETANKERE

Team Tankers International opererer en flåde på 39 kemikalietankskibe, som i 2019 flyttede over 11 mio. tons på verdenshavene. Fragten er primært organiske og ikke- organiske kemikalier, petroleumsprodukter og forskellige typer af olier.

Virksomheden er blandt verdens 10 største operatører af kemikalietankskibe og har siden 2013 været på en strategisk rejse mod cloudbaseret it-infrastruktur, BI og data warehouse. Det har resulteret i en højt udviklet og kompleks platform, hvor alle afdelinger i Team Tankers kan trække på skræddersyede dashboards og rapporter i deres beslutningsprocesser.

UDTALELSE FRA EN KUNDE:
“Vi har i mere end fem år arbejdet fokuseret på at bruge hosting, cloud, BI og data warehouse til datadrevet rapportering og beslutningsstøtte i Team Tankers. Nextagenda har været en vigtig del af denne proces og er stadig en tæt partner, når det gælder den løbende udvikling af vores BI-platform, de skræddersyede dashboards og de fremtidige udvidelser af løsningen, der skal sikre fortsat relevans og fremdrift i forretningen. Det hele i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med mig og vores internationale BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Fra manuelle tal-knusere til datadrevet rapportering

Historisk udspringer Team Tankers International af det norske Eitzen-rederi, og det var under Eitzen Group IT, at kursen i 2013 blev sat mod en cloudbaseret it-infra-struktur og implementering af Office 365. I løbet af et år kom T26 til som hostingpartner i stedet for den interne drift under Eitzen Group IT, og med Office 365 og SharePoint som afsæt etableredes Team Net som et avanceret intranet i organisationen. Hermed var skinnerne lagt til udvikling og implementering af en egentlig BI-løsning. “Dengang sad der dygtige talknusere i organisationen, som manuelt trak rapporter fra systemet, når der var behov for det,” forklarer Henrik Borch, Global IT Manager i Team Tankers International. “Der var den løbende uge- og månedsrapportering, men også rapporter til ledere i de forskellige afdelinger, når der var behov for støtte til deres beslutninger. Det var en ressource- og tidskrævende proces, og derfor begyndte vi at se på perspektivet i at indføre data warehouse og BI.”

Efter en sonderings- og budrunde kom Nextagenda med i udviklingsarbejdet, og ultimo 2017 kunne man sammen lancere data warehouse 1.0 i organisationen med en løsning, der byggede på Microsofts værktøjer til business analytics – Power BI. Alle afdelinger i huset er i dag med i løsningen, og derfor ser data- og rapporterings-processerne nu helt anderledes ud, end dengang talknuserne skulle levere materialet.

“Nu kan alle, der er på systemet, bare åbne en browser, gå til deres dashboard og på et øjeblik trække de nødvendige data til de rapporter, der er behov for. Vi genererer alle de faste uge- og månedsrapporter baseret på systemets data, og der er næsten ube- grænsede muligheder for at trække ad hoc-rapporter, når man ønsker det. Ressourceforbruget i forhold til tidligere kan slet ikke sammenlignes, og vi kan nu reagere langt hurtigere på begivenheder og udsving i markedet,” fastslår Henrik Borch.

Nextagenda har leveret udviklingsressourcer til etableringen af løsningen og bidrager løbende til blandt andet udviklingen af skræddersyede dash- boards. Kombineret med outsourcing af hostingen og den cloudbaserede arkitektur kan Team Tankers i dag nøjes med en meget slank, intern it-afdeling.

Løsningen

ClearView Trade har sammen med Nextagenda – en del af Konica Minolta – skabt en løsning, der både er rigtig nu men også skalerbar og klar til at møde morgendagens behov. Resultatet er et cloud datawarehouse bygget på en fleksibel datawarehouse arkitektur med Nextagendas agile metode for en moderne cloud dataplatform. Den cloud-baserede løsning har store fordele for ClearView Trade. Der betales efter forbrug, og man kan skalere op og ned uden de begrænsninger, man oplever med traditionelle on-premises løsninger.

Under opbygningen af datawarehouset gennemgik ClearView Trade og Nextagenda alle tilgængelige data og dataflows for at sikre, at informationsbehovene blev opfyldt med kvalitetsdata baseret på struktur, formalisering og intern fælles forståelse af forretningsregler og arbejdsprocesser. Og for at sikre at data var let tilgængelige, blev der skabt en Power BI-løsning til den faste rapportering og ad hoc databehov.

Performance, finans og den fremtidige BI-udvikling

BI-konsulent Jakob Kindberg er den ene af de to faste
folk fra Nextagenda, der arbejder med drift og udvikling af Team Tankers’ BI-platform: ”Shipping er en højt specialiseret forretning, hvor det datadrevne beslutningsgrundlag gør stor forskel for udvikling og fremdrift. Det er inspirerende at arbejde med, hvad enten vi taler finans eller performance.”

Finans og performance er de to ben, som løsningen hviler på. Mens finans dækker de klassiske BI-data, kan Team Tankers med performance-delen bryde alle data på hvert enkelt skib ned for at se, hvordan det performer. ”Det er brændstofforbrug, service- og vedligeholdelsesomkostninger, personaleomkostninger
og et utal af andre data, der gør det nemmere at administrere, budgettere og optimere,” forklarer Jakob Kindberg.

Den komplekse BI-løsning har fået lov til at modne gennem nogle år, hvor der er fintunet på enkelte parametre. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke venter nye udfordringer og forretningsområder, der skal inddrages fremover. Det gælder udvidede muligheder for at lade kunden følge ordren, og det gælder teknisk administration af flåden. ”Med overtagelsen af Laurin Maritime for to år siden fik vi tilført helt nye ressourcer i huset til teknisk administration af skibe og dermed nye discipliner som procurement og planned maintenance,” oplyser Global IT manager Henrik Borch og runder af: ”Derfor er vi slet ikke færdige med at udvikle vores egen
organisation og hele vores BI-platform. Det er en robust og fleksibel løsning, som også fremover skal støtte vores datadrevne forretningsudvikling.”

Udfordring

 • Eksisterende rapporter og data understøtter ikke forretningens behov
 • Tunge manuelle processer for at fremskaffe data
 • Behov for viden og indsigt
 • Manglende erfaring med udvikling og vedligeholdelse af datawarehouse

Løsning

 • Udvikling af datawarehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering og organisation af data som giver forretningen valide indsigter
 • Power BI set-up der giver nem adgang til data
 • Agilt set-up hvor ClearView Trade og Nextagenda kunne arbejde sammen i et partnerskab

Fordele

 • Nem adgang til data og indsigt – rapporter og ad hoc
 • Robust og fremtidssikret platform – ikke større end nødvendigt, men skalerbar og klar til fremtidens behov
 • Gav ClearView Trade teknisk erfaring og viden
 • Strukturerede data i et moderne datawarehouse er den perfekte platform for at understøtte digitalisering af forretningsprocesser og forretningsautomatisering

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

 • Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

  En ny dataplatform understøtter ClearView Trade med vigtige data, forbedrede forretningsprocesser og automatisering.

  Læs mere

 • Vil du være bedre til Power BI?

  I samarbejde med Microsoft afholder vi endagskurser i Power BI – Dashboard in a Day. Det næste kursus er den 12/1. Så kom og lær af en danmarksmester i Power BI!

  Læs mere

 • Elsker du heller ikke manuel sagsbehandling?

  Kom til webinar og bliv inspireret til, hvordan vores AI-løsning – Document Intelligence – gennem indholdsforståelse og procesautomatisering kan give en nemmere hverdag.

  Læs mere

 • Ses vi på OffDig?

  Den 23. og 24. marts står vi klar på stand 23 til årets OffDig-konference. Vi fortæller om aktuelle temaer, og hvordan vi kan gøre din hverdag både smartere og nemmere.

  Læs mere

 • Vores fremtid er digitalisering – ikke print!

  Mads Rørdam har været i Berlingske og tale om digitalisering og print.

  Læs mere

 • Smart City – kend din by med IoT

  Var du ikke på OffDig? Eller var du, men nåede ikke at se Frederick Jensens Ignite indlæg ”Kend din by med IoT? Så kan du se det her.

  Læs mere

 • Datadrevet disruption af udlejningsbranchen

  Intelligent platform til deling af værktøj og materiel har ændret spillereglerne for håndværk og byggeri.

  Læs mere

 • Danmarksmestre i Power BI

  Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

  Læs mere

 • Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

  Med BI og Data Warehouse har Team Tankers optimeret drift og performance af deres kemikalietankere.

  Læs mere