Business intelligence og cloud dataplatform Business intelligence og cloud dataplatform

Når fundamentet skal være rigtigt

En effektiv og pålidelig business intelligence -løsning afhænger af en stærk, skalerbar og fremtidssikret dataplatform, der forholder sig til hele datarejsen fra indsamling, lagring, forberedelse og præsentation af data til de valgte forretningsanalyse- og rapporteringsværktøjer.

Det er en kompliceret rejse. Og med et stort udvalg af implementeringsmuligheder til rådighed, kan det være svært at sikre, at man designer den mest effektive og fremtidssikrede løsning, som samtidigt holder jer fri af afhængighedsskabende forhold til leverandører. Vores dataplatformkonsulenter er specialister i netop denne rejse. De har stor erfaring både på tværs af branchesektorer og dataplatforme og er stødt på de fleste af de udfordringer, man møder.

Vi kan hjælpe med at skabe en succesrig business intelligence-løsning ved sammen med jer at designe en dataplatform, der er skræddersyet til jeres nuværende og fremtidige behov.

Start med at kontakte Nextagenda, så kan vi tage jer igennem mulighederne. Vi kan vurdere jeres krav og sammensætte et løsningsforslag, der bringer jer i mål. Vi mener, det er vigtigt, at I ser et tidligt afkast af investeringen uden at forpligte jer til et stort projekt med et kæmpebudget. Den bedste måde at gøre det på er, at vi sammen opdeler jeres behov i håndterbare og overkommelige faser. Det kunne for eksempel være et pilotprojekt, MVP eller PoC, der kan bruges til at teste og få interessenters tillid.

Det bliver en rejse, og retningen kan fra tid til anden ændre sig, efterhånden som forretningsprioriteter ændres. Men med en stærk datastrategi, den rigtige dataplatform og en gennemtænkt plan kan disse prioriterede ændringer let imødekommes. 

Uanset hvad jeres dataudfordring er, står vores konsulentteam klar til at hjælpe dig.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Microsoft Azure Services Microsoft Azure Services

Når I skal sikkert i skyen

Hos Nextagenda er vi eksperter i Microsoft Azure Services og de muligheder og udfordringer, det giver at flytte fra on-premise til skyen. Vi står derfor klar til at hjælpe jer, hvis I går med tanker om at starte en migration eller starte helt forfra.

Cloud-rådgivning har til formål at hjælpe med at træffe de rigtige teknologirelaterede beslutninger, når I flytter til cloud eller vælger cloud-native udvikling eller optimering, så I undgår unødvendige udgifter og behov for genimplementering.

Med afsæt i jeres Cloud initiativ udarbejder vi en omkostningseffektiv og pragmatisk migrationsstrategi, der forholder sig til alt fra business-casen til den endelige projektplan, og vi er med jer hele vejen fra start til slut.

Migrationsstrategien kan blandt andet indeholde:

 • Business-case som vurderer Total Cost of Ownership, Return On Investment og den forventede effekt på udviklingsomkostninger og hastighed.
 • Plan for cloud migration i overensstemmelse med forretningsprioriteter, begivenheder med spidsbelastning og udviklingsmuligheder samt risikostyringsplan.
 • Design af Cloudarkitekturer til apps, datastorage, cloud-native eller hybrid infrastruktur, CI/CD-pipelines.
 • Guide til cloud-transformation og videnoverførsel til arkitekter, udviklere, testere, DevOps ingeniører, IT-support specialister, database- og sikkerhedsadministratorer.
 • Vi designer individuelle pragmatiske strategier for hver applikation og datastorage for at optimere og reducere migrationsomkostningerne.
 • Vi hjælper dig med at organisere effektive DevOps og CI/CD og hjælper dig med at vælge cloud-tjenester, der er klar til brug, som du kan bruge i udviklingen af dine applikationer i stedet for at skrive egen kode.

Hvorfor vælge Nextagenda? Vi har over 9 års erfaring inden for cloududvikling og migration og er certificeret Microsoft Partner med guldkompetencer, herunder Cloud Platform, Data Analytics, Data Platform. Skal vi tale mere Cloud?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Power BI Power BI

Når data skal ses

Hos Nextagenda er vi vilde med Power BI. Vi mener, at dette – med afstand – er det bedste datavisualiseringsværktøj på markedet. Og vi er gode til det. Faktisk så gode at vi vandt Microsofts Danmarksmesterskab i Power BI i år.

Med Power BI kan du arbejde med data end-to-end – datafangst, analyse, visualisering og distribution er samlet i ét og samme produkt. Power BI er derfor både til organisationens forretningsbrugere, dataspecialisterne i økonomi samt analyse og IT. Produkterne er brugervenlige, og derudover tillader licensmodellerne, at man kan komme langt uden omkostninger.

Hos Nextagenda arbejder vi pragmatisk og professionelt med Power BI og har altid kundens behov i fokus. Vi sætter forretningsværdi og behov før alt andet, og alt hvad vi leverer tager udgangspunkt i en vision om at optimere og udvikle jeres forretning. Vores Power BI løsninger er bygget på vores best-practice leverancemodel men skræddersyes til jeres forretning og udfordringer.

Så hvorfor vælge os? Vi leverer ikke blot rapportering men arbejder perfektionistisk og målrettet mod at levere dét, der gør forskellen for jer. Dét der gør, at dine kollegaer ved, hvordan de skal handle ud fra indsigter i data, eller det der gør dem i stand til at gøre deres arbejde smartere. Det er vores erfaring, at det er her, at forankringen sikres. Vi ser Power BI som mere end blot et visualiseringsværktøj, og vi arbejder holistisk i at bruge det til at omfavne jeres organisation og dermed forbedre jeres processer.

Er du nysgerrig på at høre mere? Måske har I allerede oplevet udfordringer med at kode jeres forretnings-KPI´er? Eller sidder I fast i jeres data storytelling og mangler inspiration? Eller er deling- og distributionsstrategier en kompleks og uoverskuelig jungle? Hos Nextagenda er vi eksperter på de svære områder. Vi har et team af specialister, der har arbejdet med produkterne, siden de blev frigivet, og vi kan derfor både hjælpe jer med rådgivning, udvikling, implementering og løbende support. Skal vi tage en dialog om Power BI i din organisation?

Leverance typer

 • Optimering

  Fungerer jeres nuværende set-up ikke optimalt? Lad os bruge vores viden og indsigt til at skabe en løsning, der fungerer.

 • Udvikling

  Har I brug for et Power BI set-up? Vi er specialister i Power BI og bringer vores viden og erfaring i spil til at skabe løsningen, der dækker lige netop jeres behov. Vi er med fra brainstorm til færdigt produkt og forankring.

 • Kurser

  Sammen med Microsoft afholder vi forskellige workshops i brugen af Power BI, hvor vores erfarne Power BI konsulenter deler ud af deres viden og erfaring. Så kom og lær at bygge dashboards og bliv klogere på alle de ting man kan med Power BI.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Datastrategi Datastrategi

Når I skal sikre det rigtige udgangspunkt

Hvor starter man, når man gerne vil være mere datadrevet? Hvordan sikrer man, at man får taget de rigtige beslutninger, lagt den rigtige plan, og i sidste ende at datarejsen bliver en succes?

Vi kan hjælpe jer med at få skabt overblikket. Hvad er behovene? Hvad er mulighederne? Hvor er værdien størst? Hvor skal I begynde? Og hvordan skal I gribe det an?

Det er vigtigt at have en samlet datastrategi fra start. En proces, der sikrer en forretningsstrategisk retning, imødegår silobaseret tankegang, adresserer organisatorisk kompleksitet og har et fælles udgangspunkt for hele organisationen. Det er grundelementerne. Og de skal være med hele vejen.

Vi tager udgangspunkt i de muligheder, der allerede er til stede i organisationen med fokus på at opnå værdi med eksisterende data.

For at sikre I når hele vejen rundt, tager vi jer igennem de vigtigste trin. Processen har til formål at formulere mål og skabe et fælles fodslag om en forretningsmæssig afklaring og prioritering:

 • Indledningsvis inspirationsworkshop hvor visioner og muligheder er i centrum
 • Facilitere proces for tilvejebringelse af forretningsmæssige behovsafklaringer

 • Facilitere prioriteringer i forhold til realiserbare muligheder
 • Forslag til organisering og forankring
 • Dokumentere væsentlige konklusioner og opsætte disse i relation til plan for etablering af platform

Hvorfor skal I igennem alle de trin? Fordi forudsætningen for at sikre succes med initiativet omkring data er et overblik over, hvad man ønsker at opnå forretningsmæssigt og en fælles opfattelse af prioriterede forretningsmæssige krav, tilknyttede forretningsbegreber samt veldefinerede og kendte krav til den underliggende dataplatform. Som et vigtigt element heri bør den forretningsmæssige værdi afvejes op mod de tekniske datamæssige muligheder og begrænsninger.

Vores tilgang er ”tænk stort, start småt”. Det er vores erfaring, at det er sådan, man sikrer hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer. Vi hjælper jer derfor med at afklare hvilke indsatser, der vil give det største udbytte, så I starter jeres rejse med den succesoplevelse, der skaber lyst til mere. Og det sikrer vi ved at tage et skridt ad gangen. For mange projekter fejler ved at forsøge at løbe hele turen på en gang.

En datastrategiproces med Nextagenda vil være det første vigtige og værdiskabende skridt, som sikrer et forretningsmæssigt udgangspunkt, der kan støtte op om strategien.

Skal vi tage en dialog om, hvordan I kommer bedst i gang?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

AI og Machine Learning AI og Machine Learning

Når teknologien får endnu mere ud af data

Machine Learning, AI og andre former for data science tilbyder fantastiske måder at tilføre værdi til data. Teknologien er gammel og meget robust, og sammen med nye algoritmer, computernes enorme regnekraft og moderne dataplatforme er der kort vej til succesfulde løsninger.

Hos Nextagenda har vi et team af eksperter, der udelukkende arbejder med AI og machine learning og derfor har en bred erfaring inden for området.

Vi arbejder med AI og machine learning på mange områder. For eksempel har vi bygget algoritmer, der forudsiger risiko for, at komponenter går i stykker, snyd i forbindelse med udbetalinger, churn, betalingsevne og meget mere.

Derudover er vi også specialister i automatisk behandling af dokumenter. Vi kalder det Document Intelligence, og det kan du læse mere om her. AI og machine learning har uanede muligheder.

Nextagenda kan arbejde med AI på alle platforme, og hvis I efter endt udvikling har lyst til at overtage kode og modeller selv, kan vi også understøtte jer her. Vi har landets førende undervisere inden for machine learning, Powerplatformen og SQL og kan derfor uddanne jeres medarbejdere, så I selv kan arbejde videre med løsningen.

Hos Nextagenda er vi passionerede omkring de muligheder AI og machine learning giver for at optimere og lette hverdagen. Skal vi tage en dialog om, hvordan det kan gøre en forskel i jeres organisation?

Leverancetyper

 • Undervisning

  Vi underviser i machine learning og AI på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Hybrid dataplatform Hybrid dataplatform

Når løsningen går begge veje

Formålet med en dataplatform er at gøre data tilgængelige på en sikker, skalerbar og omkostningseffektiv måde. Det kan alle være enige om. Dog kan udgangspunktet for en sådan opgave have stor betydning for den løsning, der samlet set giver mest værdi.

I visse situationer er en ren ”cloud” dataplatform eller en ren ”on-premise” dataplatform ikke den løsning, der giver mest værdi for pengene eller den løsning, der målt ud fra krav og behov understøtter de forretningsmæssige mål og politikker. Hybride dataplatforme er i de situationer et attraktivt alternativ, der samlet set kan understøtte de samlede krav.

Hvordan arkitektur og snitgrænseflader skal skæres, afhænger af det konkrete udgangspunkt, så det der var udgangspunktet – nemlig at gøre data tilgængelige på en sikker, skalerbar og omkostningseffektiv måde – stadig tilgodeses.

Når vi skal vurdere løsningsarkitektur i en dataplatform indgår ”alle løsningsscenarier” i vores overvejelser, hvis opgaven altså ikke er bunden.

Det er vigtigt for os at foreslå den dataplatform, der giver mest værdi, og vores udgangspunkt for en dataplatformsleverance er derfor vores Envisioning Workshop.

EW er Nextagendas gennemprøvede koncept, hvor vores mange års erfaringer bringes i spil. En proces, der tager udgangspunkt i de forretningsmæssige krav og de teknologiske muligheder. Processen afsluttes med, at vi leverer et løsningsoplæg, der præsenteres for de nøglepersoner, som har brug for at få overblikket og beslutte, hvordan jeres data fremover skal gøres tilgængelige.

Skal vi tage en dialog om jeres fremtidige dataplatformsløsning?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases