Vi hjælper vores kunder med at udnytte værdien i deres data, så de bliver mere datadrevne og opnår markant bedre resultater.

Som eneste konsulent- og projekthus i Danmark, er Nextagenda specialiseret i BI og CRM. Udover dyb indsigt i hvert af disse 2 områder har vi fokus på at udnytte synergierne, så vores kunder opnår væsentlig merværdi i samarbejdet. F.eks. er datadrevet pipeline management og porteføljestyring væsentlig mere kvalificeret end når CRM står alene.

Det gør vi inden for 3 områder:

TEMAET OMKRING DATA:
Business Intelligence, Data Warehouse, Artificiel Intelligence, Advanced Analytics eller IoT

Hos Nextagenda kan vi rådgive og hjælpe dig med nedenstående områder.

Advanced & Predictive Analytics

Ved at anvende de nyeste Analytics løsninger åbner der sig mange muligheder for at øge forspringet til ens konkurrenter. Det er et komplekst område i hastig vækst, men med de rette værktøjer i den rigtige kontekst kan man opnå markante konkurrencefordele. Mange af vores kunder har allerede oplevet værdien der ligger gemt i data.

Big Data

Big Data er en del af alles hverdag. Udnyttes mulighederne i Big Data korrekt skabes nye forretningsmuligheder og konkurrencefordele. Udfordringen er at få etableret en Big Data løsning, der er både håndterbar og samtidig leverer resultater. Mulighederne er mange – vi kan hjælpe med at håndtere udfordringen og få implementeret den udbytterige løsning.

IoT – Internet of Things

Muligheder med ny teknologier, betyder at markeder og værdikæder ændres og nye behov opstår samtidig med andre markeder og behov forsvinder. Disruption er det tema der sætter agendaen for mange virksomheder og organisationer. Hos Nextagenda har vi processat dette med vores ”IoT – Design and Build” procesmodel, der spænder fra en kreativ forretningsanalyse til løsningsarkitektur.

Dashboards og Data Visualisering

Moderne dashboards supplerer eller afløser mange steder de klassiske, statiske rapporter. Mulighederne er mange, og vores erfaring er, at det enkle, intuitive og veldesignede dashboard er det rette valg.

Datawarehouse arkitektur og udviklingsopgaver

Vi hjælper med at designe, udvikle og implementere dit nye Data Warehouse, dine rapporter og analytiske løsninger. Vores konsulenter har erfaring med de nyeste udviklingsmetoder og vores leverancemodel sikrer, at vi leverer kvalitetsløsninger til tiden – hver gang.

Platformsmodernisering

Vi hjælper med at migrere til moderne BI platforme og værktøjer, der byder på intuitive brugerflader og fuld integration med andre systemer – og som samtidigt er økonomisk og administrativt langt mere attraktive.

BI Asset Management

Mange større virksomheder og organisationer har i dag flere BI værktøjer og platforme implementeret. Vi hjælper med at danne et overblik over hvordan og af hvem værktøjerne og rapporterne anvendes, den afledte forretningsværdi og de tilhørende licens- og driftsomkostninger, så man får et beslutningsgrundlag for en fremtidig strategi.

Frontend evaluering

Brugerne stiller høje krav til moderne BI løsninger, og de fleste software leverandører kan i dag levere moderne og intuitive frontend værktøjer. Alligevel er der forskel på de enkelte værktøjer og der er fordele/ulemper ved dem, alt afhængigt af jeres behov. Vi kan hjælpe med at vælge og designe den rette løsning.

BI strategi, forankring og BICC

Mange større virksomheder og organisationer har decentrale BI funktioner, og ønsker at få samlet løsningsarkitektur og kompetencer i en mere balanceret central/decentral struktur, hvor der tages højde for selvbetjeningsløsninger. Vi har stor erfaring med rådgivning, implementering og forankring af Business Intelligence og ved hvad der skal til for at opnå succes, så du får fuldt udbytte af dine BI tiltag.

Forretningsanalyse og KPI’er

Hvis organisationen ønsker at øge performance ud over det sædvanlige er det afgørende, at man styrer efter de rigtige mål når strategien er fastsat. Evnen til at definere og måle på de helt rette KPI’er er derfor af afgørende vigtighed. Vi hjælper med den svære øvelse det er, at gøre KPI’er operationelle og målbare.

Projekt Ledelse & Programme Management

Vi har dygtige og meget erfarne projektledere, der helt eller delvist i samarbejde med jer, kan lede jeres BI projekter sikkert i mål – til den aftalte tid.

Proces, Metode og Struktur

Vi arbejder med metoder og modeller, der binder forretningsområder og forretningskrav sammen med BI funktionen i en organisation. Vi sikrer, at forankringen er til stede i hele processen, at ressourcerne udnyttes bedst muligt og at der leveres til tiden.


TEMAET OMKRING IoT:
Nye forretningsmuligheder, Integration, Dataplatform, Rapporter, Dashboards og AnalyticsForretningsmuligheder med IoT

IoT-initiativer kan bidrage til nye forretningsmuligheder. Det kan for eksempel være:
• Øget effektivitet: Vedligeholdelse af maskiner, optimering af ressourceanvendelse, understøttelse af velfærdsmodeller, overvågning af parkeringspladser (hvor er der en ledig P-plads)
• Mindskede risici: Farlige miljøer, tyveri, overholdes lovkrav og regler, overvågning
• Øget omsætning: Sælg data til kunderne, nye forretningsmodeller, konkurrencemæssige fordele.

IoT-værdi

For at få forretningsværdi ud af IoT er det afgørende at finde ud af hvordan IoT-data skal bruges i virksomheden.
At skabe en masse IoT-data giver ikke nødvendigvis den store værdi, men når IoT-data omsættes til indsigt er der værdi at hente.
Vi hjælper virksomheder med at skabe forretningsværdi med IoT. Data fra IoT-devices opsamles og gemmes i en skalerbar IoT-platform som sikrer at man kan starte i det små.

Pilotprojekt og strategi

IoT bliver mere og mere tilgængeligt og man kan hurtigt komme i gang med et eller flere mindre pilotprojekter, både hvad gælder IoT-devices og en IoT Analytics-platform.
IoT-tilgængelighed kan medføre at en virksomhed utilsigtet har implementeret flere forskellige IoT-platforme. Det kan lede til højere implementings- og driftsomkostninger og øge kompleksiteten. For at modvirke dette, er det nødvendigt at udarbejde en IoT-strategi som også er med til at sikre at virksomheden får forretningsværdi ud af IoT.Integration og dataplatform

Det vigtige er at IoT-data kan integreres med data fra forretningssystemer og andre datakilder. Dette giver mulighed for at berige data med flere informationer og analysere data på tværs af virksomheden.
Dataplatformen skal understøtte integration mellem systemer og sikre mod uhensigtmæssige silo-løsninger. Det er fordelagtigt at vurdere, hvilken dataplatform og storage der er det rigtige til formålet og vurdere prisniveauet. Så kan man undgå overraskelser, i form af unødvendigt høje storage- / platforms-omkostninger.

Rapporter, analyser og dashboards

IoT-data præsenteres i rapporter, analyser og dashboards, som giver brugerne mulighed for nye indsigter. En af mange muligheder er at analysere data på tværs af organisationen i sin helhed. Således vil man for eksempel kunne følge op på alle KPI’er ét sted. Både de KPI’er hvor IoT-data indgår, samt KPI’er baseret på data fra forretningssystemer.
Rapporter, analyser og dashboards er tilgængelige på både PC, mobil og tablet. Brugerne kan blandt andet lave filtrering og drill-down for at analysere data. Brugerne har endvidere mulighed for at lave ad hoc-rapporter og analyser.

Analytics

Ved at koble historiske data sammen med realtidsdata kan analytics bruges til at forudsige hændelser. Hvad vil der ske, hvorfor vil det ske og hvornår vil det ske?
Advanced Analytics vil kunne komme med forslag til at imødekomme en given hændelse og give input til hvad der ville ske, ved gennemførsel af en hændelse.
Med forudsigelser kan IoT Analytics blandt andet være med til at undgå nedbrud på en maskine.

TEMAET OMKRING CRM (Dynamics365):
CRM til dig der er i forretningen eller
CRM til dig der sidder i IT/Infrastruktur


Dig, der sidder i forretningen

Sales Excellence

Har du styr på din salgsproces i CRM? Vi arbejder med de vigtige kompetencer, din salgsorganisation skal have og understøtter det i et CRM system, dine sælgere rent faktisk har lyst til at bruge.

Customer Service Excellence

Er kundeservice “bare” en omkostning eller er det et strategisk område, hvor kundernes relation til din virksomhed styrkes? Vi hjælper dig med at gøre kundeservice til det, der sikrer loyale kunder, der ikke bare køber igen, men som anbefaler din virksomhed til andre.

Field Service Excellence

Hvordan får du den rette mand til at løse den rette opgave hos jeres kunder. Field Service er ikke kun tekniske opgaver, der løses af en tekniker, men dækker over alt det som løses ude hos vore kunder, og som kræver planlægning og kommunikation mellem kunden og din virksomhed.

Marketing Excellence

Marketing er mere end bare nyhedsbreve på e-mail. Vi er klar til at tage din virksomhed hele vejen og bygge stærke koncepter for kunderejser.

Omni Channel

Kan kunderne komme i kontakt med jer på tværs af kanaler? Vi har en holdning til hvordan man gør dette, så det virker naturligt for kunden, og så man ikke ender med informationssiloer, og forskellige oplevelser i de forskellige kanaler.

Beslutningsstøtte

Hvordan får jeg beslutninger ud af de data, jeg har, eller med andre ord, hvordan bliver indsigt til handling. Vi kender data, og bringer det i spil I de relevante arbejdsgange.


Dig, der sidder i IT

Cloud Migrering

Hvis du er klar til at flytte din on-premise CRM i skyen, er der en række ting du skal have styr på. Vi har prøvet det før, og ved præcis hvordan det skal gøres.

Governance, DevOps, CI/CD

Hvordan leverer man løsninger til forretningen i et højt tempo uden at miste kontrollen? Vi mener vi har set lyset, og vores erfaringer med brug af DevOps til automatisering af udviklings- og deploymentprocesserne giver en del af svarene.

Apps og Mobility

Dynamics 365 har sit eget Model-driven App setup, men hos mange kunder binder vi det sammen med PowerApps. Det giver helt nye muligheder for at tilbyde en målrettet systemunderstøttelse når brugerne har brug for det.

D365 Roadmap

Microsoft udgiver nye features to gange om året. Løbende kommer en masse nye features og teknologier i spil. Vi hjælper dig med at holde styr på hvordan man som IT skal forholde sig til det, og hvornår man skal hoppe ombord i de nye features.

Hvor meget kan de selv lave?

Microsoft har med D365 platformen forsøgt at ”give kontrol til forretningen, så de ikke skal vente på IT”. Selvom det er et interessant mål, mener vi at der er andre måder at opnå en høj agilitet på. Vi hjælper med at prototype koncepter og gør det til en del af den made man arbejder med nye features.

Sikkerhed og GDPR

Hvordan er jeg sikker på at systemet ikke kan misbruges, og hvordan overholder jeg lovgivning, eksempelvis GDPR. Vi har eksperterne, der kan hjælpe med at sikre dette I jeres D365 løsning.

HVAD ER DIN NÆSTE AGENDA?
NYE MARKEDER? NYE PRODUKTER? BEDRE PROCESSER?
VI KAN HJÆLPE DIG PÅ VEJ.

Nytænkning og Enkelthed

Nextagenda er den visionære samarbejdspartner. Vi arbejder med de virksomheder og organisationer, der ønsker at levere resultater ud over det normale. Det er virksomheder og organisationer, der vil udnytte alle deres data optimalt. Det er virksomheder, der vil konkurrere på at være data drevne – på at de har bedre data, bedre indsigt og er mere handlekraftige end deres konkurrenter.

Vi gør tingene lidt anderledes, vi udfordrer normen og vi sætter den næste agenda for innovationen og konkurrenceevnen i Danmark. Vi har kundens mål og succes i centrum for vores arbejde. Vores tilgang til en opgave er, at det ofte er den mest enkle løsning, der resulterer i den største effekt og værdi for kunden. Derfor bruger vi tid sammen med vores kunder på at analysere og prioritere. Det betyder, at vi sammen kan træffe det rigtige valg, og vælge de 20% arbejdsindsatser, der giver 80% af udbyttet og værdien.

Vores konsulenter er erfarne og højt uddannede, og vi arbejder efter de nyeste agile metoder og værktøjer. Naturligvis arbejder vi også sammen med de førende teknologileverandører og konsulenthuse, og kan indgå i samarbejder på tværs.

Vi sætter en ære i at levere den højst mulige værdi og kvalitet for vores kunder.

På den aftalte tid. Hver gang.

Vi er Nextagenda og vi glæder os til at møde dig!

NextAgenda

DATA DRIVEN?
DE
BEDST PERFORMENDE VIRKSOMHEDER

TRÆFFER BESLUTNINGER BASERET PÅ DATA OG INDSIGT.
HVORDAN TRÆFFER DIN VIRKSOMHED BESLUTNINGER?

Predictive & Advanced Analytics

Hvilke kunder mister du om seks måneder?

Hvad er efterspørgslen om fire måneder?

Hvilke nøglemedarbejdere risikerer du at miste?

Hvor mange leads vil den næste marketing kampagne generere?

Vi er Nextagenda. Vi kan rådgive dig!

Hvem står bag Nextagenda?

Nextagenda er grundlagt i 2014.

Vi har mange års erfaring med ledelse, rådgivning og forretningsudvikling. Vi har selv erfaret, hvilke resultater handlekraftige
virksomheder kan opnå med indsigt i deres data. De erfaringer bygger Nextagenda på.

Vi brænder for at hjælpe vores kunder med at få overblik over deres data, og derigennem få indsigt og viden til at skabe markante resultater.

Med Nextagenda ønsker vi at gå et skridt længere end du er vant til. Vi er ambitiøse og vi vil gerne være med til at præge din næste
agenda. Vi vil lytte og forstå, vi vil udfordre og rådgive dig og lave den løsning for dig, der skaber mest værdi.

Vores plads i markedet, er det innovative konsulenthus med nye tanker, nye metoder og nye tilgange – men med mange års erfaring.

Vi glæder os til at møde dig!

 

Morten Wesenberg              Mads Rørdam              Kaspar Bøgh Christensen

We data

Er du vores næste kollega?

NextAgenda job

Vi er på jagt efter branchens dygtigste konsulenter.

Er du ambitiøs og villig til at gøre en ekstraordinær indsats for dine kunder? Vil du arbejde i et fagligt udfordrende miljø, hvor du lærer nyt og bliver udfordret – også selvom du er branchens mest erfarne konsulent.

Du har dyb erfaring og en solid teoretisk ballast med i rygsækken. Du brænder for Business Intelligence og/eller Customer Relationship Management, du er en skarp analytiker eller kan din kode forfra og bagfra. Du er dygtig til at kommunikere med dine kunder, og sidst men ikke mindst har du et højt humør og en positiv indstilling.

Vi stiller høje krav, men vi tilbyder dig en stilling i branchens mest spændende konsulenthus, hvor dine ambitioner med garanti bliver indfriet.

Nysgerrig? Så skriv til  job@nextagenda.dk og fortæl om dig selv og dine ambitioner.

 

 

KONTAKT / CONTACT