Hur kan data driva innovationen framåt?

Har du någon gång känt att du har något riktigt bra att berätta eller visa, men personerna som ska lyssna verkar inte förstå? Det har vi med. Tillförlitlig och strukturerad data är grunden för bra insikter, men för att verkligen kunna aktivera datan måste vi få den att leva. Att berätta en historia på ett visuellt sätt kan öka förståelsen och intresset.

Under denna timme går vi igenom relationen mellan data och innovation. Låt dig inspireras av möjligheterna som finns och gå härifrån med nya kreativa insikter!

Vi vill dela med oss av tankar kring hur data och innovation hör ihop. Data är en värdefull spelare i ditt projekt. Genom att ta del av insikter som gömmer sig i datan kan vi skapa bättre förutsättningar för innovation!

Under detta event kommer vi prata om relationen mellan data och innovation. Vi går igenom exempel där vi använder öppen data för att visa hur det faktiskt kan se ut. Data har aldrig varit mer tillgängligt än idag och det ska vi dra nytta av för att förenkla och förbättra förutsättningarna för innovation. Statistikmyndigheten SCB delar med sig av massvis med information, exempelvis hur många invånare bor där i en kommun, hur många är födda där, hur många är inflyttade, vanligaste namn osv.

Med hjälp av Power BI kan vi visualisera och förmedla på ett användarvänligt sätt, vilket vi kommer göra idag. Vi har plockat ihop data från olika öppna källor och sammanställt det på ett sätt som ger viktiga insikter för slutanvändaren.

Vårt event är både digitalt och fysiskt

 Datum

16 juni

 Tid

09:00–10:00

 Plats

Digitalt, Malmö

 Adress

Centralplan 8, Malmö

Tema

 • Digitalisering

Format

 • Lyssna
 • Uppleva

Språk

Svenska

Arrangör

Nextagenda

Kontaktperson

Adam Lindberg

E-post

adam.lindberg@nextagenda.se

Telefon

0739 171 122

Anmäl dig till denna aktivitet

Länk till fysisk anmälan:  https://billetto.se/e/hur-kan-data-driva-innovationen-framat-biljetter-645583

Länk till digital anmälan:  https://billetto.se/e/hur-kan-data-driva-innovationen-framat-biljetter-645584

Mads Rørdam på Berlingske

Konica Minolta är bland de största leverantörerna av tryck och kopiatorer men har sedan länge insett att den befintliga affärsmodellen är utmanad

Tidningsartikel av Flemming Østergaard på Berlingske den 18e november 2021

Det finns i allmänhet ett stort fokus på att digitalisera arbetsflöden i verksamheter. Sedan det blivit delvis obligatoriskt med hemarbete på grund av Covid-19 har det framkommit att det flexibla hemarbetet blivit mer populärt bland anställda och varit fortsatt effektivt i verksamheterna.
”Med ett ökat fokus på den gröna omställningen ställer vi ytterligare krav på digitalisering. I ljuset av dessa strategiska utmaningar har Konica Minolta tillkommit som en relevant och kvalificerad samarbetspartner som är med på den gröna omställningen och digitaliseringen. Det var grunden till att Nextagenda blev en del av Den japanska giganten 2019”, säger Mads Rørdam, CEO på Nextagenda och fortsätter: ”Det gör vi genom att erbjuda en lösning som digitaliserar arbetsflödet både vid tryck och/eller de många dokument och filer som finns runt om i verksamheternas arkiv, både fysiskt och digitalt”.

Kontextförståelse av dokument ger effektiv digitalisering
Den danska verksamheten fick genast uppgiften att göra en algoritm som inte bara skulle analysera innehållet i dokument och filer, utan också känna igen sammanhang av digitalt innehåll i mejl, filer, inskannade dokument med mera i kundernas IT-miljö.  ”Vi har tillsammans med Konica Minolta utvecklat en lösning som kan identifiera och förstå digitalt innehåll. Med denna kunskap kan vi automatiskt fylla i och bearbeta de digitala dokument och/eller ärendehantering då allt görs automatiskt, man behöver inte trycka eller skriva in något i olika IT-system i ärendehanteringsprocessen.

Om data finns, identifierar lösningen det och matar in det i det relevanta sammanhanget. På så sätt kan en tidigare manuell process automatiseras för att hitta information i olika IT systemen, e-mejl, dokument med mera”.

Konica Minoltas lösning riktas delvis mot verksamheter och organisationer som har hamnat efter i digitaliseringsprocessen, delvis mot de som har stort fokus på digitalisering och redan har implementerat till exempel ärendehanteringssystem, facksystem, arkiv med mera men fortfarande saknar en sammanhängande IT-plattform. Särskilt ärendehanteringssystem ger utmaningar i form av behovet att trycka dokument och e-mejl för att kunna sammanställa innehåll och genomföra den fortsatta ärendebehandlingen.  Till detta har vi gjort en lösning som känner igen innehåll i dokument och e-mejl, hämtar relevant data och slutligen sätter det i ett processuellt sammanhang där det samlade arbetsflödet kan digitaliseras, på så sätt undviks det triviala arbeta och både kvalitet och arbetsglädje förbättras ”, säger Mads Rørdam.

Document Intelligence och Smart Workflow Service
Lösningen används på två olika sätt, det första är Document Intelligence som innebär att identifiera och registrera alla dokument så de kan föras in i ett digitalt sammanhang och automatisera dokumentflödet.


Det andra lösningsområdet, Smart Workflow Services (SWS), har förmågan att digitalisera allt trycks. En algoritm i Konica Minoltas SWS-modell analyserar det som skickas till skrivaren och ger en segmenterad översikt över innehåll och typ av dokument. SWS är utvecklat från en tes om att varje gång någonting trycks är det ett uttryck för en manuell arbetsprocess. Om en verksamhet har en översikt över det som trycks så kan de få en kvalificerad inblick i sin digitaliseringsresa som i sin tur kan få en ytterligare knuff. ”Om man får en bra överblick över vad det trycks mycket av, till exempel försäljningsdokument i en försäljningsavdelning, stadsplaner i en kommun, CV och Linkedin-profiler i HR-avdelningen, kan man bättre bedöma potentialen i att digitalisera dessa arbetsprocesser. De som sitter mitt i de manuella arbetsprocesserna har ofta en utmärkt blick för potentialen i digitalisering men har svårt att dokumentera och kommunicera ut de. Det är precis vad som SWS gör: ger en överblick över vad som trycks”.
Printdelen är en viktig gren i Konica Minoltas företagsmodell vilket är något som delvis sågas av när Konica Minolta erbjuder digitaliseringsprocesser som ska förbättra verksamheter. ”Detta strategiska initiativ som ska förnya Konica Minolta är handlar om att eliminera tryck. Det är ganska visionärt att en tryck-och kopieringverksamhet har målet att eliminera tryck/print. Men, vill man undvika samma plats som många andra företag som inte tagit upp kampen om disruption, då måste man ligga i framkant”, säger Mads Rørdam.
Danmark är kända för att vara en av de mest digitala länderna i välden och därför spelar den danska delen av Konica Minolta en viktig roll i utvecklingen av nya lösningar. Det har därför etablerats en special task-force i Danmark som ska expandera Konica Minoltas nya affärsmodell, i första hand Nordeuropa för att sedan gå vidare mot resten av Europa. Men, lösningar som passar danska verksamheter kanske inte passar tyska, franska eller italienska. ”Vi i Konica Minolta är ödmjuka inför det faktum att länder är mycket olika när det gäller den digitala utvecklingsnivån. Det finns inte någon one-size-fits-all. Därför måste vi ta reda på hur vi bäst stödjer de lokala Konica Minolta-organisationer i deras utveckling mot att kunna erbjuda dessa tjänster”, säger Mads Rørdam.

FAKTA

Konica Minolta är en global IT-verksamhet som förändrar och revolutionerar framtidens sätt att arbeta på. Den bygger broar mellan papper och digitalisering genom att leverera innovativa kvalitetslösningar inom tryck och IT-infrastruktur och utvecklar ständigt deras affärsmodeller. Konica Minolta levererar lösningar inom:

 • IT Services
 • Intelligent övervakningskamera
 • Print, scan och kopia
 • Dokumenthantering och workflow
 • Företagsprocesser
 • Produktion och industriell print
 • Modern Datawarehouse
 • Business Intelligence
 • Advanced Analytics


Läs mer på www.konicaminolta.se

Document Intelligence Document Intelligence

När artificiell intelligens används till att göra ditt arbete

Nextagenda fascineras av möjligheterna som AI och Machine Learning kan bidra med för att optimera och förenkla vardagen. Ett resultat av detta är vår lösning: Document Intelligence.

Vi har utvecklat en metod som använder AI till att automatiskt behandla ostrukturerade data och dokument. Lösningen arbetar med alla typer av mejl, texter, bilder, skannar, presentationer och filtyper så som PDF.

Document Intelligence används bland annat till att identifiera, klassificera och dra ut viktig information som därefter snabbt och grundligt skapar en överblick av dokumenten. Metoden kan även användas till automtisk hantering av till exempel mejl och därigenom frigöra medarbetares tid från manuella och repetitiva uppgifter till mer värdeskapande uppgifter.

Vår Document Intelligence-lösning är baserad på Open source-algoritmer. Algoritmerna är noga utvalda av våra medarbetare som med sin långa erfarenhet utvecklat och optimerat lösningen till att bearbeta både danska och engelska texter.

Eftersom det är baserat på Open source så kan den integreras i de flesta miljöer och inga dokument behöva lämna organisationen, något som inger trygghet. Vår teknik körs inte bara i Microsoft Azure utan även i andra molnmiljöer.

Document Intellience är en stabil och välbeprövad lösning som har gjort skillnad i många organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad i er organisation?

Leveranstyper

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

 • Utbildning

  Vi utbildar inom Document Intelligence och AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

När vardagen ska förenklas

Många verksamheter behöver optimera planering och utförandet av uppgifter som sker på fältet. Det kan vara service-uppgifter hos kund eller lösningar i företagets miljö.

Med Field Service Exellence bygger vi lösningar som säkrar flertalet saker samtidigt:

 • Hitta en tillgänglig tekniker med rätt kompetens för uppgiften
 • Registrera hur och när uppgiften har lösts för att underlätta efterföljande dokumentation
 • Förse teknikern med optimal mängd information under sitt arbete
 • Planera dagens uppgifter så att en tekniker optimerar rutten och minskar ”tomma” kilometer
 • Automatisk anmälning till kunder om planerade serviceärenden
 • Löpande justeringar för att optimera planeringen, exempelvis om det uppstår förseningar eller ett ärende lösts snabbare än väntat
 • Automatisera system vid användning av IoT så att underhåll sker proaktivt istället för reaktivt

Microsoft Dynamics 365 Field Service är en modul från Microsoft som levererar de bästa IT-verktygen för att arbeta med Field Service.

Nextagenda har lång erfarenhet med dessa verktyg och har en effektiv metod som identifierar hur Field Services ska implementeras på bästa sätt hos kund. Vi börjar alltid med en så kallad Business Assessment, där vi tillsammans med kunden planerar och strukturerar den bästa vägen mot användning av Field Service Exellence.

Nextagenda samlar all sin kompetens inom data, IoT, AI, processoptimering, automatisering och mobila applikationer och kan således skapa de bästa Field Service-lösningar.

Vill du veta mer om hur Field Service kan hjälpa din organisation?

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases