Hur kan data driva innovationen framåt?

Har du någon gång känt att du har något riktigt bra att berätta eller visa, men personerna som ska lyssna verkar inte förstå? Det har vi med. Tillförlitlig och strukturerad data är grunden för bra insikter, men för att verkligen kunna aktivera datan måste vi få den att leva. Att berätta en historia på ett visuellt sätt kan öka förståelsen och intresset.

Under denna timme går vi igenom relationen mellan data och innovation. Låt dig inspireras av möjligheterna som finns och gå härifrån med nya kreativa insikter!

Vi vill dela med oss av tankar kring hur data och innovation hör ihop. Data är en värdefull spelare i ditt projekt. Genom att ta del av insikter som gömmer sig i datan kan vi skapa bättre förutsättningar för innovation!

Under detta event kommer vi prata om relationen mellan data och innovation. Vi går igenom exempel där vi använder öppen data för att visa hur det faktiskt kan se ut. Data har aldrig varit mer tillgängligt än idag och det ska vi dra nytta av för att förenkla och förbättra förutsättningarna för innovation. Statistikmyndigheten SCB delar med sig av massvis med information, exempelvis hur många invånare bor där i en kommun, hur många är födda där, hur många är inflyttade, vanligaste namn osv.

Med hjälp av Power BI kan vi visualisera och förmedla på ett användarvänligt sätt, vilket vi kommer göra idag. Vi har plockat ihop data från olika öppna källor och sammanställt det på ett sätt som ger viktiga insikter för slutanvändaren.

Vårt event är både digitalt och fysiskt

 Datum

16 juni

 Tid

09:00–10:00

 Plats

Digitalt, Malmö

 Adress

Centralplan 8, Malmö

Tema

 • Digitalisering

Format

 • Lyssna
 • Uppleva

Språk

Svenska

Arrangör

Nextagenda

Kontaktperson

Adam Lindberg

E-post

adam.lindberg@nextagenda.se

Telefon

0739 171 122

Anmäl dig till denna aktivitet

Länk till fysisk anmälan:  https://billetto.se/e/hur-kan-data-driva-innovationen-framat-biljetter-645583

Länk till digital anmälan:  https://billetto.se/e/hur-kan-data-driva-innovationen-framat-biljetter-645584

CLEARVIEW TRADE – DIGITAL EXSPORT

Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt

Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt

Digitalisering av export

TILLSAMMANS MED NEXTAGENDA HAR CLEARVIEW TRADE SKAPAT EN NY OCH FRAMTIDSSÄKRAD DATAPLATTFORM SOM STÖDER ORGANISATIONEN MED VIKTIG DATA SOM BESLUTSUNDERLAG, FÖRBÄTTRADE ÄFFÄRSPROCESSER OCH AUTOMATISERING.

Det danska företaget Clearview Trade har lyckats med att förändra exportbranschen med en digital lösning som förbinder alla parter i internationell handel. En lösning som ger Clearview Trades kunder en klar konkurrensfördel genom att spara avgörande tid och resurser.

När verksamheten växte upplevade Clearview Trade att de utmanades av besvärliga manuella processer och brist på relevanta data och insikter för att driva verksamheten framåt. Tillsammans med Nextagenda hittade de lösningen. En ny molnbaserad dataplattform, ett modernt Data Warehouse med enkel tillgång till uppdaterade och dynamiska data och som lätt kan skalas upp när behovet för mer data växer.

Erik Ødemark
IT Manager of Infrastructure & Operations, ClearView Trade

YTTRANDE FRÅN KUND:

Vår nya dataplattform är avgörande för oss då den ger enkel tillgång till kvalitetsdata och insikt som vi behöver för att driva vår verksamhet framåt. Nextagenda har varit uppmärksamma på vårt behov genom hela processen och de har använt sin erfarenhet och expertis till att utmana och pressa oss för att säkra att slutresultaten avspeglar de verkliga behoven och inte bara vad vi trodde vi ville ha”.

Utmaningen

Clearview Trade var begränsade av den existerande lösningen som inte levererade den data och överblick som behövdes. Kvalitén på data var otillräcklig, historiska data var svårt att få tag på. ”Vi hade tidigare själva försökt att skapa ett Data Warehouse men det stöttade inte våra behov och data var av dålig kvalité”, Säger Erik Ødemark, IT Manager of Infrastructure & Operations på Clearview Trade. “Det fanns två huvudutmaningar som vi behövde lösa; vi ville ha enkel tillgång till kvalitetsdata, och vi önskade att bygga upp kunskap runt de tekniska aspekterna för att använda data”.

Clearview Trade ville ingå i ett samarbet med en partner som hade stor erfarenhet med att bygga upp, strukturera och visualisera data. Men också en partner som kunde arbeta sida vid sida med Clearview Trade och säkra att kunskapen överfördes till organisationen så att de själva kunde driva systemen framåt. ”Jag kallar det: Köp din hjärna”, säger Erik Ødemark. ”Jag vet att när folk upplever fördelarna vid den insikten och kunskapen om de nya systemen ökar så kommer de vilja ha mer. Vi måsta säkra att vi har byggt upp de tekniska kompetenserna i vår organisation för att uppfylla framtida behov”.

LÖSNINGEN

Tillsammans med Nextagenda, en del av Konica Minolta, har Clearview Trade skapat en lösning som är rätt nu men också skalbar inför framtida behov. Resultaten är ett data warehouse i molnet som är byggd med en flexibel datawarehouse-arkitektur tillsammans med Nextagendas smidiga metod för en modern moln-dataplattform. Den molnbaserade lösningen har stora fördelar för Clearview Trade. Det betalas efter förbrukning och man kan skala upp och ner utan de begränsningar man upplever med traditionella lösningar som man har on-premise.

När data warehouse byggdes upp gick Clearview Trade och Nextagenda genom all tillgängliga data och dataflows för att säkra att behovet för information uppfyllts med kvalitetsdata baserat på struktur, formalisering och en intern samsyn av företagsregler och arbetsprocesser. För att säkra att data var lättillgängligt skapades en Power BI-lösning till standard-rapporteringen och ad hoc-behov.

Resultaten

Det nya data warehouse är en genomgående förändring av Clearview Trade sätt att arbeta på. Kombinationen av enkel tillgång till realtidsdata och användarvänliga rapporter och analys gör att resurserna nu kan fokusera på att använda data och skapa faktiskt värde.

Den nya tillgången till kunskap ger inte bara överblick som krävs för att optimera Clearview Trades dagliga affärer. Även kassaflödet har förbättrats på grund av formalisering och strukturering av till exempel faktureringsprocessen.


Det finns nya och bättre sätt att följa ROI på kampanjer. Och de nya insikterna har skapat utökade möjligheter för at hjälpa kunderna och därigenom skapa underlag för nya affärsmöjligheter.

Kombinationen av ett molnbaserat data warehouse och Power BI är grunden som säkrar kunskap och resurser som stödjer Clearview Trades fortsatta resa med att förändra och digitalisera exportsektorn.

Utmaningarna

 • Befintliga rapporter och data som inte stödjer företagets behov
 • Tunga manuella processer för att hämta data
 • Behov för kunskap och insikt
 • Bristande erfarenhet med utveckling och underhåll av data warehouse

Lösning

 • Utveckling av data warehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering och organisering av data som ger företaget bättre insikter
 • Power BI-struktur som ger enkel tillgång till data
 • Ett smidigt upplägg där Clearview Trade och Nextagenda kan arbeta tillsammans i ett partnerskap

Fördelar

 • Enkel tillgång till data och insikter genom rapporter och ad hoc
 • En robust och framtidssäkrad plattform, inte större än nödvändigt men skalbar och redo för framtida behov
 • Det gav Clearview Trade teknisk erfarenhet och kunskap
 • Strukturerad data i ett modernt datawarehouse är den perfekta plattformen för att stödja digitalisering av affärsprocesser och affärsautomatisering

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Datastrategi Datastrategi

När rätt utgångspunkt ska säkerställas

Hur börjar man, när man önskar att bli mer datadriven? Hur kan man säkra rätt beslutsfattande och planeringssätt för att säkra en lyckad resa?

Vi hjälper er med att skapa en överblick genom insamling av behov och möjligheter, därefter identifiera var störst värde finns och identifiera var resan ska påbörjas med omkringliggande tillvägagångssätt.

Det är viktigt med en utformad datastrategi som sätts från början. En process som säkrar vägen i företagets affärsstrategi, tar itu med ett silobaserat tankesätt, hanterar den organisatoriska komplexiteten samt har en gemensam utgångspunkt för hela organisationen är vital. Dessa utgör de grundläggande elementen och måste vara med i hela processen.

Vår utgångspunkt är dessa element som redan finns i företaget och fokuserar på att uppnå värde utifrån befintliga data.

För att säkerställa att ni kommer hela vägen hjälper vi er genom de viktigaste stegen. Processen syftar till att formulera ett mål och skapa samsyn om affärsförtydligande och prioritering.

 • En inledande inspirationsworkshop med visioner och möjligheter i centrum

 • Att underlätta processen för att möjliggöra förtydligande av affärsmässiga behov
 • Att underlätta prioriteringar i de realiserbara alternativen
 • Förslag till organisering och förankring
 • Dokumentera de viktigaste slutsatserna och ställa dessa mot planen och inrättandet av plattformen

Förutsättningarna för att lyckas runt data kräver en överblick av vad man vill uppnå affärsmässigt och ha en gemensam uppfattning av prioriterade affärskrav, tillhörande affärsbegrepp och kraven på dataplattformen. Det affärsmässiga värdet måste vägas mot de datatekniska möjligheterna och begränsningarna i processen.

Vår strategi är; tänk stort, börja litet. Vår erfarenhet har lärt oss hur man säkrar en snabb och säker utveckling genom en tydlig väg och optimal användning av resurserna. Vi hjälper er genom effektiva investeringar så att ni kan börja er resa med att skapa en framgång som inspirerar till vidare utveckling. Vi säkrar framgången med ett steg i taget, istället för att försöka göra allt på en gång och öka risken för misslyckande.

Datastrategiprocess med Nextagenda blir ett första viktiga och värdeskapande steg som garanterar en affärsmässig referenspunkt som stödjer er strategi.

Vill du ha en dialog om hur vi börjar?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Är du vår nya BI-konsult? Är du vår nya BI-konsult?

Så kontakta oss

Vi söker fler kollegor som vill jobba som Power BI-konsult i Malmö-området. I Danmark har vi 40 kollegor och i Sverige har vi precis börjat vår resa inom BI. Du kan vara med från början och forma organisationen och arbetssättet. Vi har redan intressanta kunder och projekt och fler är på gång.

Vi är ett litet men härligt team med lång BI-erfarenhet. Förutom data och Power BI intresserar vi oss för badminton, mat, jogging, schack, kultur och att tänka annorlunda.

Vi arbetar tillsammans och värdesätter att dela kunskaper och erfarenheter. Din roll varierar och du har stor möjlighet att påverka den själv. Ibland arbetar du hos kund, ibland från vårt kontor eller hemifrån.

Skicka ett par rader till Frederick Jensen om din Power BI-erfarenhet och dina önskemål till nästa steg i din BI-karriär.

Vi bjudar löpande in till samtal där vi berätter mer om verksamheten, jobbet och ser fram till att höra mer om vem du är.

NetHire A/S – Sharing Efficiently

Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen

Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen

Datadriven och molnbaserad uthyrning

INTELLIGENT PLATTFORM FÖR DELNING AV VERKTYG OCH MATERIAL HAR ÄNDRAT SPELREGLERNA INOM HANTVERK OCH BYGG

NetHire A/S är bildad som en egen organisation inom Garant Uthyrning A/S som i nästan tre årtionden har hyrt ut verktyg och material till professionella – huvudsakligen hantverkare och entreprenörer. Hos Garant utvecklade de tidigt ett eget system för att få ordning på uthyrningen vilket ledde till en utveckling av en separat och dedikerad IT-verksamhet – NetHire A/S. Idag erbjuder NetHire en komplett, datadriven och molnbaserad plattform till entreprenörer, hantverkare, grossister och byggmarknader som får ordning på uthyrning av utrustning och material. Nextagenda är partner när det kommer till analys av datastrukturering och presentation.

UTTALANDE FRÅN KUNDEN:

”I nära samarbete med Nextagenda utvecklar och driver vi i dag branschens mest avancerade plattform för uthyrning av material och handverktyg. Man kan säga att vi är bygg – och hantverkfackets svar på Just Eat, där professionella med några klick kan hitta och få de rätta verktygen levererade. Inte för att äta sig mätta, men för att få jobbat fixat snabbt och effektivt. Nextagenda bidrar med ovärderlig erfarenhet för hantering och strukturering av stora mängder data, det är ett bra och lönsamt samarbete.”data, så det er et godt og givtigt parløb”

Steffen Meyer
Verkställande direktör, NetHire A/S

Delningsekonomi genom effektivt utnyttjande av data

Professionella hantverkarverksamheteroch entreprenörer står alla inför samma utmaning: Det är jobbigt att hålla ordning på material, utrustning och små handverktyg. Det leder till en försämrad överblick vilket kan leda till en stor mängd oanvänt material, underhåll missas eller felaktig registreringen. För mycket utrustning, eller ännu värre, att sakna verktyg när en uppgift behöver lösas i tid, blir kostsamt för verksamheten. Detta pussel har NetHire A/S utvecklat en lösning till.

”Det började med att vi fick ordning på eget hus hos Garant uthyrning”, säger verkställande direktör Steffen Meyer. Med den strikta styrningen av vårt eget material gick det verkligen upp för oss att vi hade överkapacitet av utrustning som inte utnyttjades. Vi kunde då inte bara erbjuda andra att få ordning på deras egen utrustning med vårt system, vi kunde också erbjuda en lösning där man kan hyra ut sin utrustning och på så sätt tjäna pengar när man själv inte använder det. Det är delningsekonomi inom en bransch som verkligen behöver nytänkande.

Detta ledde till ett NetHire Community, en plats där i princip alla kan ansluta sig för att antingen hyra eller hyra ut egen oanvänd utrustning. NetHire Community är ett datadrivet centrum som säkrar optimalt utnyttjande av material och verktyg. Vem eller vilka har då anmält sig?

Steffen Meyer: ”Det är mindre uthyrningsföretag och försäljare av maskinell utrustning som villa utvidga sina kundunderlag och lager med mer utrustning till uthyrning. Det är stora grossister som ser nya perspektiv i att erbjuda sina kunder att hyra material. Det kan också våra byggverksamheter med mycket material som inte används under en tid. Användarna är bland annat byggverksamheter, hantverksverksamheter, små hantverksföretag som behöver extra material till större uppgifter eller behöver dyrt material som de själva inte vill investera i.”

Det låter logiskt och fullkomligt uppenbart när man tittar på den färdiga plattformen, men projektet var endast möjligt genom att utnyttja och organisera stora mängder data på ett smartare sätt.

LÖSNINGEN

Tillsammans med Nextagenda, en del av Konica Minolta, har Clearview Trade skapat en lösning som är rätt nu men också skalbar inför framtida behov. Resultaten är ett data warehouse i molnet som är byggd med en flexibel datawarehouse-arkitektur tillsammans med Nextagendas smidiga metod för en modern moln-dataplattform. Den molnbaserade lösningen har stora fördelar för Clearview Trade. Det betalas efter förbrukning och man kan skala upp och ner utan de begränsningar man upplever med traditionella lösningar som man har on-premise.

När data warehouse byggdes upp gick Clearview Trade och Nextagenda genom all tillgängliga data och dataflows för att säkra att behovet för information uppfyllts med kvalitetsdata baserat på struktur, formalisering och en intern samsyn av företagsregler och arbetsprocesser. För att säkra att data var lättillgängligt skapades en Power BI-lösning till standard-rapporteringen och ad hoc-behov.

Den enda kompletta lösningen med allt inkluderat

Det finns inte många konkurrenter på marknaden som har samma kompletta paket när det gäller administration och uthyrning av material och verktyg. NetHire-plattformen är både ett Community som administrerar ett nära samarbeta mellan aktiva parter och en tjänst som säkrar att både kunder och ett brett sortiment av material framhävs.

Verkställande direktör Steffen Meyer förklarar: ”Vi har valt att bygga ut och förbättra det vi redan var bra på, dessutom har vi också valt att erbjuda marknaden ett komplett paket, där också försäkring och transport av material till exempel är inkluderat. Service av material, kalibrering och vad annat som behövs till att hålla det i toppform är också inkluderat. Och vi arbetar ständigt på att utveckla våra tjänster.”

Både Steffen Meyer och IT-manager Peter Christiansen betonar registrering och relaterade tjänster som ett område som verkligen får NetHires lösning att skilja sig från andra.

”Allt material registreras via en QR-kod och den är nyckeln till en lång rad services vi erbjuder våra kunder.” förklarar Peter Christiansen och fortsätter: ”Man skannar koden och får snabbt alla uppgifter om den avsedda utrustningen, exempelvis manualer, certifikat och instruktionsvideor. Den datadrivna plattformen vi har utvecklat tillsammans med Nextagenda ger oss ett visst manöverutrymme men vi har inte klarat av att utforska potentialen i digitaliseringen. Åtkomst och användning av ”big data” kommer bli en avgörande konkurrensfaktor, här kan vi tillgodose våra kunder.”

Utmaningarna

 • Befintliga rapporter och data som inte stödjer företagets behov
 • Tunga manuella processer för att hämta data
 • Behov för kunskap och insikt
 • Bristande erfarenhet med utveckling och underhåll av data warehouse

Lösning

 • Utveckling av data warehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering och organisering av data som ger företaget bättre insikter
 • Power BI-struktur som ger enkel tillgång till data
 • Ett smidigt upplägg där Clearview Trade och Nextagenda kan arbeta tillsammans i ett partnerskap

Fördelar

 • Enkel tillgång till data och insikter genom rapporter och ad hoc
 • En robust och framtidssäkrad plattform, inte större än nödvändigt men skalbar och redo för framtida behov
 • Det gav Clearview Trade teknisk erfarenhet och kunskap
 • Strukturerad data i ett modernt datawarehouse är den perfekta plattformen för att stödja digitalisering av affärsprocesser och affärsautomatisering

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Hybrid dataplattform Hybrid dataplattform

När lösningen går åt olika håll

Syftet med en dataplattform är att göra data tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv. Det kan alla hålla med om. Utgångspunkten för denna uppgift är oerhört viktig för den lösning som erbjuder mest värde.

I vissa fall är antingen en ren molnbaserad plattform eller en ren ”on-premise”-plattform inte den typ av lösning som skapar det mest optimala värdet utifrån en bedömning av de behov och krav som stödjer de affärsmässiga och politikiska målsättningarna. En hybrid dataplattform däremot är i dessa fall ett attraktivt alternativ som kan stödja de fullständiga kraven.

Hur arkitektur och gränssnitt bör delas upp beror på den konkreta utgångspunkten så att data som är tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv fortfarande beaktar utgångspunkten.

Alla lösningsmodeller får ingå, när vi måsta bedömma lösningsakitektur i en dataplattform. Om altså inte jobbet är botten. 

Det är viktigt för oss att den plattformen vi föreslår är den som skapar mest värde, och vår utgångspunkt för en dataplattformsleverans är därför vår Envisioning Workshop.

EW är Nextagendas kvalitetssäkrade koncept där vår mångåriga erfarenhet inom data framkommer. Processens utgångspunkt är de affärsmässiga kraven och teknologiska möjligheterna. Mot slutet levereras möjliga lösningar som presenteras för nyckelpersoner som bedöms ha en överblick och kan avgöra hur data blir tillgänglig i framtiden.

Vill du ha en dialog om er framtida dataplattform?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Danska mästare i Power BI

Stort grattis!! Vårt Business Analytics-team har blivit danska mästare i Power BI. Vi har alltid vetat att de är oerhört duktiga, nu har de pokalen som bevisar det. Som domaren sade: ”Det rådde inget tvivel om nummer 1”. Vi är mycket stolta!!

Tack till Microsoft som höll Power BI – Danish Championships 2021. Tack till Lasse Jørgensen, Marcus Myrtue och Aske Laustesen för deras vinnande bidrag.

Vill ni veta mer om hur de danska mästarna arbetar med Power BI? Eller är du intresserad av att bli en del av teamet? Kontakta Lasse Jørgensen – lj@nextagenda.dk.

Team Tankers International – All Over The World

Optimering av tankfartygsflotta genom Power BI

Förbättrad drift och prestation Förbättrad drift och prestation

Nextagenda har utvecklat en komplex plattform med tillgång till dashboards och rapporter

MED BI OCH DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERAT DRIFT OCH PRESTANDA AV DERAS KEMIKALIEFARTYG

Team Tankers International opererar en flotta om 39 kemikalietankfartyg och som 2019 flyttade mer än 11 miljoner ton över världens hav. Frakten är primärt organisk och oorganiska kemikalier, petroleumprodukter och olika typer av olja.

Företaget är bland de 10 största aktörerna av kemikalietankfartyg i världen och har sedan 2013 varit på en strategisk resa mot en molnbaserad IT-infrastruktur, BI och Data Warehouse. Det har resulterat i en högt utvecklad och komplex plattform där alla avdelningar i Team Tankers använder specialanpassade dashboards och rapporter i deras beslutsprocesser.

YTTRANDE FRÅN KUND:
”Vi har i mer än 5 år arbetat fokuserat med att använda hosting, moln och data warehouse till datadriven rapportering och beslutsstöd på team Tankers. Nextagenda har varit en viktig del av denna process och är fortfarande en nära partner när det gäller utvecklingen av vår BI-plattform, de specialanpassade dashboards och framtida utvidgningars av lösningar som säkrar fortsatt relevans och drift i företaget. Allt i nära och förtroendefullt samarbeta med mig och vår internationella BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Från manuella sifferbitare till datadriven rapportering

Historiskt härrör Team Tankers International från rederiet Norska Eitzen, och det var under Eitzen Group IT som vägen mot en molnbaserad IT-infrastruktur och implementering av Office 365 tog fart, detta började under 2013. Under ett år tillkom T26 som hosting-partner, ist ället för den interna driften under Eitzen Group IT med Office 365 och SharePoint, etablerades Team Net som ett avancerat intranät i organisationen. Här fanns nu underlag till utveckling och implementation av en faktisk BI-lösning. ”På den tiden satt duktiga sifferbitare i organisationen som manuellt drog ut rapporter från systemen när det fanns behov”, förklarar Henrik Borch, Global IT Manager på Team tankers International. ”Det var en löpande vecko-och månadsrapporteringen, men det behövdes också rapporter till chefer på olika avdelningar som behövde stöd för sina beslut. Det var en resurs-och tidskrävande process, därför började vi att se på införandet av data warehouse och BI”.

Efter en undersökning och budrunda kom Nextagenda med i utvecklingsarbetet- I början på 2017 lanserades data warehouse 1.0 i organisationen med en lösning som byggde på Microsoft-verktyg till Business Analytics – Power BI. Alla områden inom företaget använder idag lösningen och därför ser data-och rapporteringsprocesserna nu helt annorlunda ut än på den tiden när sifferbitare fick leverera materialet.

”Nu kan alla som finns i systemet öppna en browser, gå till sina dashboard och på ett ögonblick dra ut nödvändiga data till de rapporter som behövs. Vi genererar alla fasta vecko-och månadsrapporter baserade på systemens data och det finns nästan obegränsade möjligheter för at dra ut ad hoc-rapporter när så önskas. Det är inte möjligt att jämföra resursanvändningen med tidigare sätt, idag kan vi reagera mycket snabbare på händelser och fluktuationer i marknaden”, säger Henrik Borch.

Nextagenda har levererat utvecklingsresurser för etablering av lösningar och bidrar löpande till exempelvis utveckling av specialanpassade enheter. Kombinerat med outsourcing av webhotell och molnbaserad arkitektur kan Team Tankers idag nöja sig med en mycket smal intern IT-avdelning.

LÖSNINGEN

Tillsammans med Nextagenda, en del av Konica Minolta, har Clearview Trade skapat en lösning som är rätt nu men också skalbar inför framtida behov. Resultaten är ett data warehouse i molnet som är byggd med en flexibel datawarehouse-arkitektur tillsammans med Nextagendas smidiga metod för en modern moln-dataplattform. Den molnbaserade lösningen har stora fördelar för Clearview Trade. Det betalas efter förbrukning och man kan skala upp och ner utan de begränsningar man upplever med traditionella lösningar som man har on-premise.

När data warehouse byggdes upp gick Clearview Trade och Nextagenda genom all tillgängliga data och dataflows för att säkra att behovet för information uppfyllts med kvalitetsdata baserat på struktur, formalisering och en intern samsyn av företagsregler och arbetsprocesser. För att säkra att data var lättillgängligt skapades en Power BI-lösning till standard-rapporteringen och ad hoc-behov.

Prestanda, finans och den framtida BI-utvecklingen

BI-konsult Jakob Kindberg är en av två fasta medarbetare på Nextagenda som arbetar med drift och utveckling av Team Tankers BI-plattform: ”Shipping är ett högt specialiserat område där det datadrivna beslutsunderlag gör stor skillnad för utveckling och drift. Det är inspirerande att arbeta med, vare sig vi talar om finans eller prestanda.”

Finans och prestanda är de två ben lösningen grunder sig på. Medan finans täcker klassisk BI-data kan Team Tankers med prestanda bryta ner alla data på varje fartyg och se hur det fungerar.” Det är bränsleförbrukning, service- och underhållskostnader, personalkostnader och en mängd annan data som underlättar administration, budget och optimering”, förklarar Jakob Kindberg.

Den komplexa B- lösningen har mognat genom åren, där finjustering på enskilda parametrar skett. Det innebär dock inte att inga nya utmaningar och företagsområden som ska ingå i framtiden väntar.  Det gäller både utvidgade möjligheter att låta kunden följa beställningar och teknisk förvaltning av flottan. ”Genom förvärvet av Laurin Maritime för två år sedan, tillfördes nya resurser till företaget i form av teknisk förvaltning av fartyg och därmed nya discipliner som Procurement och Planned Maintenance.”, informerar Global IT manager Henrik Borch och avslutar: ”Därför har vi inte alls avslutat utveckling av vår egen organisation och hela vår BI-plattform. Det är en robust och flexibel lösning som också i framtiden ska stödja vår datadrivna företagsutveckling.

Utmaningarna

 • Befintliga rapporter och data som inte stödjer företagets behov
 • Tunga manuella processer för att hämta data
 • Behov för kunskap och insikt
 • Bristande erfarenhet med utveckling och underhåll av data warehouse

Lösning

 • Utveckling av data warehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering och organisering av data som ger företaget bättre insikter
 • Power BI-struktur som ger enkel tillgång till data
 • Ett smidigt upplägg där Clearview Trade och Nextagenda kan arbeta tillsammans i ett partnerskap

Fördelar

 • Enkel tillgång till data och insikter genom rapporter och ad hoc
 • En robust och framtidssäkrad plattform, inte större än nödvändigt men skalbar och redo för framtida behov
 • Det gav Clearview Trade teknisk erfarenhet och kunskap
 • Strukturerad data i ett modernt datawarehouse är den perfekta plattformen för att stödja digitalisering av affärsprocesser och affärsautomatisering

Nyheter & Cases Nyheter & Cases