SWS® – Smart Workflow Services SWS® – Smart Workflow Services

Data, digitalisering och hållbarhet

Det är dyrt att skriva ut. Tryck är både kostsamt och inte miljövänligt, därför kan det behövas en indikator på vilka delar i arbetsprocessen som kan och bör digitaliseras. Med SWS® tar Konica Minolta och Nextagenda upp kampen.

Utskrift kan bara minskas om man vet vad som faktiskt skrivs ut. Och det är precis vad SWS® gör. Under 4 veckor insamlas ett representativt urval av era utskrifter genom en image-log. Vi installerar mjukvara i er miljö, ingen bild lämnar er server. Våra unika och väl testade algoritm kategoriserar er utskrifter där insamlade data sedan presenteras i Power BI för ytterligare analys.

Den segmenterade översikten över olika utskriftskategorier är en av de centrala leveranserna från SWS®. Därigenom får ni en unik och detaljerad överblick över vad som skrivs ut och en kvalificerad utgångspunkt för vidare digitalisering.

Så, var ska man börja? Ska det vara genom att påvisa att vi faktiskt skriver ut mer än 40% av våra e-mejl? Eller ett arbetssystem som omfattar åtta heltidsanställda som manuellt uppdaterar ett ERP-system med hjälp av utskrivna dokument som sedan ska behandlas ytterligare? Båda nämnda exempel är insikter som skapats utifrån SWS®-projekt.

Vill du veta mer om vad SWS® kan göra för din organisation?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog

Våra andra tjänster inom hållbarhet

Vi erbjuder många tjänster inom hållbarhet.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases