Hållbarhet Hållbarhet

Vårt sociala ansvar

Vad har data, digitalisering och hållbarhet gemensamt?

De är alla centrala element i Smart Workflow Services (SWS®), som är en process och en lösning som är riktad mot digitalisering av manuella processer och minskad miljöpåverkan.

SWS® är utvecklat av Konica Minolta och Nextagenda.

Genom insamling, analys och presentation av verksamhetsdata kan vi inte bara samla in kvalificerade data och föreslå digitaliseringsalternativ, vi kan även reducera tryckvolymen som sparar kostnader och minskar miljöpåverkan genom att minska CO2-avtrycket. Det gäller inte bara direkt påverkan som sker genom minskad print, även miljöpåverkan som sker i form av produktion, transport och återvinning minskas.

Detta är naturligtvis enbart inriktat på vår egen verksamhet inom skrivare där Konica Minolta är en av de ledande i världen. Vi har sett att värdet som skapas utifrån analys av utskriftsdata förbättrar det befintliga samarbetet vi har med kunder som använder skrivare och kan fortsätta stödja kundens resa mot digitalisering.

Hållbarhet – SWS-området

 • SWS® – Smart Workflow Services

  Med SWS kan du identifiera vilka typer av dokument som skrivits ut för att sedan visualisera resultatet. Överblicken hjälper dig att på ett kvalificerat sätt ta nästa steg inom digitalisering i din organisation.

  Læs mere

 • Document Intelligence

  Document Intelligence är vår egenutvecklade lösning som optimerar dokumenthantering på så sätt underlättar vardagen. Vår metod kan med hjälp av AI automatiskt hantera ostrukturerade data och dokument. Document Intelligence kan användas till att automatisera vardagliga och manuella processer, eller snabbt och noggrant skapa överblick och ge ökad kunskap.

  Læs mere

 • Smart Building

  Är det stor konkurrens om att nyttja ett konferensrum? Eller används det på fel sätt? Har ni ett bra inomhusklimat i era rum? Med hjälp av en Smart Building-lösning kan ni samla information om till exempel temperatur eller om en bokning inte nyttjas och rummet står tomt.

  Læs mere

Varför välja oss för hållbarhet?

Nextagenda är en del av Konica Minolta som har det uttalade målet leva upp till ”vårt sociala ansvar att bidra till ett sundare samhälle”. Tillsammans arbetar vi med hållbarhet och att minska CO2-utsläpp.

Med utgångspunkt i vårt digitaliseringskoncept ”Smart Workflow Services”, skapar vi insikt i dina dokument som vi använder för vidare digitaliseringsinitiativ i er verksamhet och på så sätt minskar behovet av både utskrifter och manuella processer. SWS är ett lösningskoncept som använder Deep Learning och algoritmer till avancerad igenkänning av innehåll som skrivs ut. Repetitiva uppgifter blir ett minne blått och verksamheten kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases