Smart City Smart City

När det behövs bättre förståelse för staden och världen

Hur kan en kommun ta initiativ för olika evenemang och aktiviteter för att förbättra stadsbilden hos medborgarna? Kan ett sätt vara att se över hur stadens olika områden används? Med hjälp av Smart City använder Nextagenda data genererat från IoT till att skapa insikt och ny kunskap för planering av nyttjande av stadsområden.

Smart City använder sensorer som placeras på utvalda platser i staden och kan därmed anonymt registrera det antalet personer som rör sig i området. På det sättet kan man arbeta kunskapsbaserat med allt ifrån evenemangsplanering och optimering av öppettider till att utföra renoveringar när det finns som mest eller minst människor i området. Smart City täcker ett större område och kan innehålla många olika lösningar.

Exempel på kunskap som uppkommer med hjälp av Smart City:

  • Förbättra infrastrukturen
  • Erbjuda medborgarna bättre service
  • Utnyttja stadens faciliteter på ett bättre sätt
  • Spara pengar
  • Stödja FN:s 17 globala mål

Att räkna antalet personer i ett område kan göras antingen med existerande sensorer eller installation av nya, till exempel Mobotix. Insamlade data integreras med exempelvis standardinformation så som evenemangskalender och väderinformation, och självklart finns det möjlighet att integrera andra datakällor.

Data som samlas in kan visas både i realtid och historiska data i Power BI. Vi har tagit fram en samling standardiserade rapporter som ni har tillgång till, men ni har självklart också möjligheten att skapa egna rapporter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases