Smart Building Smart Building

När man vill få ut det bästa av den fysiska miljön

Vi känner alla igen oss när det kommer till att leta efter lediga konferensrum eller att inomhusklimatet inte är bra. De fysiska aspekterna har stor inverkan på effektivitet och arbetsglädje, därför är viktigt att det fungerar på ett optimalt sätt. Det inverkar inte bara på arbetsklimatet utan skapar även ekonomiska besparingar.

Med en Smart Building-lösning får ni överblick och bättre insikt inom bland annat:

  • Hur stort är trycket på konferensrummen?
  • Hur ofta bokas lokalerna men står trots det tomma?
  • Hur är inomhusklimat i lokalerna?
  • Utnyttjas rummets storlek optimalt eller bokas stora lokaler till möten mellan ett fåtal personer?
  • Möjlighet att avboka rum automatiskt om de inte används

Lösningen består av sensorer som samlar in data om inomhusklimatet och hur folk rör sig. Med hänsyn till integritet går det även att samla in det anonymt. När data jämförs med ett bokningssystem kan man direkt analysera hur rum brukas.

Att rum ofta bokas och står outnyttjade sker ofta, men vad är anledningen till det? Beror det på ett dåligt inomhusklimat? Eller att det är omständligt att avboka rummet? Med hjälp av Smart Building kan du få information om hur nyttjandet av rum sker på ett enkelt sätt istället för att förlita dig på magkänsla när det kommer till var lediga rum finns.

Den tekniska aspekten

Typer av sensor anpassas efter behovet. Det kan till exempel vara sensortyperna LoRa eller NB-IoT som skickar data till en IoT-server. Därifrån skickas data till en öppen dataplattform där data kan integreras med andra system. Plattformen finns i era Azure tenant och ovanpå Azure används Power BI för att sammanställa rapporter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases