IoT dataplattform IoT dataplattform

Connect anything anywhere!

Connect anything anywhere! Det gäller all typ IoT, till exempel data från byggnader, lampor, trafikljus, kollektivtrafik, avfall, säkerhet och mycket mer.

Det har skett mycket utveckling när det kommer till att göra världen mer ”smart”. Mycket fokus har varit på installation av sensorer, kameror och servers som ofta blivit låsta för sig inom organisationen. Det har lett till tekniskt tunga projekt och behovet att upprätthålla ett beroende jämtemot ett leverantörerna.

Det är på tiden att vi skapar företagsorienterade lösningar som ger resultat redan efter ett par dagar. En IoT dataplattform är en smidig, robust och öppen plattform som stödjer alla typer av digitaliseringsinitiativ inom IoT. Hur bör en IoT-lösning se ut och vilka fördelar finns?

IoT Dataplatform er en agil, robust og åben platform, som understøtter alle IoT digitaliseringsinitiativer.

  • Fokus på företags värde, standardkomponenter och öppna standarder som gör driftsättningen enkel
  • Säkerhet genom hela processen
  • En IoT-plattform som enkelt kan skalas upp
  • Genererade data kan integreras med andra verksamhetssystem

En IoT dataplattform kan påbörjas på tv olika sätt:

  • Installera plattformen på en existerande IoT-server
  • Installera först en IoT server, därefter dataplattformen

Den tekniska aspekten

Ena delen av en IoT dataplattform är en IoT-server. Den körs i molnet och stödjer bland annat kommunikationsteknologierna LoRa och NB-IoT.

Andra delen av en IoT dataplattform består av olika Azure services som väljs utifrån konkreta behov. Förutom IoT data kan plattformen också innehålla data från andra organisationssystem.

Vanligen delas plattformen upp i områdena rådata, dataintegration och slutförda data. Säkerhet och governance är planerat från början för att säkra kunskap om vem som har tillgång till data inom olika områden och vilken typ av tillgång de har.

Data sammanställs med hjälp av rapporter och dashboards som byggs i Power BI.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases