Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

När vardagen ska förenklas

Många verksamheter behöver optimera planering och utförandet av uppgifter som sker på fältet. Det kan vara service-uppgifter hos kund eller lösningar i företagets miljö.

Med Field Service Exellence bygger vi lösningar som säkrar flertalet saker samtidigt:

  • Hitta en tillgänglig tekniker med rätt kompetens för uppgiften
  • Registrera hur och när uppgiften har lösts för att underlätta efterföljande dokumentation
  • Förse teknikern med optimal mängd information under sitt arbete
  • Planera dagens uppgifter så att en tekniker optimerar rutten och minskar ”tomma” kilometer
  • Automatisk anmälning till kunder om planerade serviceärenden
  • Löpande justeringar för att optimera planeringen, exempelvis om det uppstår förseningar eller ett ärende lösts snabbare än väntat
  • Automatisera system vid användning av IoT så att underhåll sker proaktivt istället för reaktivt

Microsoft Dynamics 365 Field Service är en modul från Microsoft som levererar de bästa IT-verktygen för att arbeta med Field Service.

Nextagenda har lång erfarenhet med dessa verktyg och har en effektiv metod som identifierar hur Field Services ska implementeras på bästa sätt hos kund. Vi börjar alltid med en så kallad Business Assessment, där vi tillsammans med kunden planerar och strukturerar den bästa vägen mot användning av Field Service Exellence.

Nextagenda samlar all sin kompetens inom data, IoT, AI, processoptimering, automatisering och mobila applikationer och kan således skapa de bästa Field Service-lösningar.

Vill du veta mer om hur Field Service kan hjälpa din organisation?

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases