Document Intelligence Document Intelligence

När artificiell intelligens används till att göra ditt arbete

Nextagenda fascineras av möjligheterna som AI och Machine Learning kan bidra med för att optimera och förenkla vardagen. Ett resultat av detta är vår lösning: Document Intelligence.

Vi har utvecklat en metod som använder AI till att automatiskt behandla ostrukturerade data och dokument. Lösningen arbetar med alla typer av mejl, texter, bilder, skannar, presentationer och filtyper så som PDF.

Document Intelligence används bland annat till att identifiera, klassificera och dra ut viktig information som därefter snabbt och grundligt skapar en överblick av dokumenten. Metoden kan även användas till automtisk hantering av till exempel mejl och därigenom frigöra medarbetares tid från manuella och repetitiva uppgifter till mer värdeskapande uppgifter.

Vår Document Intelligence-lösning är baserad på Open source-algoritmer. Algoritmerna är noga utvalda av våra medarbetare som med sin långa erfarenhet utvecklat och optimerat lösningen till att bearbeta både danska och engelska texter.

Eftersom det är baserat på Open source så kan den integreras i de flesta miljöer och inga dokument behöva lämna organisationen, något som inger trygghet. Vår teknik körs inte bara i Microsoft Azure utan även i andra molnmiljöer.

Document Intellience är en stabil och välbeprövad lösning som har gjort skillnad i många organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad i er organisation?

Leveranstyper

  • Utveckling

    Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

  • Utbildning

    Vi utbildar inom Document Intelligence och AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

  • Drift

    Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases