Custom Business Applications Custom Business Applications

När källsystemet är utmanat

Många kunder har kraftfulla och viktiga källsystem som stödjer arbetsflödena i verksamheten. Det finns dock ett behov i form av att kunna stödja arbetsflöden i system där det idag saknas och kunna göra det på ett mer flexibelt sätt.

Nextagenda hanterar ständigt utmaningar som kunder ställs inför när det kommer till behovet att expandera, ansluta eller mobilisera källsystem.

Det handlar därmed om förståelse för hur man kan arbeta mer effektivt och förbättra arbetsflöden för att slutligen leverera system i form av till exempel mobilapplikationer.

Microsoft levererar, med Power Platform, en plattform där man snabbt, säkert och kontrollerat kan bygga applikationer riktade till olika användare i verksamheten. Microsoft Power Platform förenklar applikationsutveckling, något som ofta kräver skickliga utvecklare och höga kostnader för underhåll. Istället skapar plattformen möjligheter för fler användare att bygga och hantera system tack vare ett enklare gränssnitt och behovet att vara en skicklig utvecklare.

Nextagenda innehar specialkompetens för att hjälpa våra kunder att påbörja arbetet med Power Platform. Ett typiskt tillvägagångssätt är att vi bygger dem första applikationerna åt kunderna för att sedan säkra att kompetensöverföring sker så att kunden i slutändan innehar kompetens att bygga och vidareutveckla applikationer.

Vill du veta mer om hur Power Platform kan skapa värde i din organisation?

Leveranstyper

 • APP-in-a-Day

  Med ”APP-in-a-day” påbörjar vi en digital transformation av en lösning där ni väljer ut en arbetsrutin som vi utvecklar till en applikation. Allt sker på en och samma dag, därav namnet. Efter att ha spenderat en hel dag med oss har ni en fungerade applikation som, med lite modifikationer, kan användas dagligen i er organisation och förenkla arbetsdagen. Det kan vara till exempel hantering av semesteransökan eller inkommande bokningar.

 • Power Platform Operational Excellence

  I takt med att det byggs upp fler Power Apps är det viktigt att säkra en skalbar, säker och flexibel process för administration av användare. Oftast tillkommer även löpande förändringar till existerande Apps. Vi rekommenderar användning av Microsoft-verktyget DevOps för att säkra automatisk och säker administration av nya App-versioner. För automatisk användaradministration rekommenderar vi Azure Active Directory. Vi har kompetens inom båda DevOps och Azure Active Directory och hjälper er gärna.

 • Ökad produktivitet som Power Platform Maker

  Power Platform är i ständig utveckling vilket leder till en fortsatt stor variation i hur applikationer kan byggas. Eftersom vi arbetar dagligen med detta har vi många bra exempel av standarder, komponenter och mallar som kunder kan använda. Vill man bygga något som inte finns, eller själv utveckla annat, hjälper vi naturligtvis till med det också.

 • Power Platform Ideation & Governance

  Hur kan man samla och återanvända kunskap, idéer och exempel på digitalisering som skett i en organisation? Hur säkrar man att initiativen till digital transformation löser de viktigaste problemen? Med hjälp av Power Platform-miljön kan användare experimentera och skapa egna lösningar samtidigt som ”managed-by-IT”-lösningar kan levereras. Detta ställer krav på styrning. Vi har lång erfarenhet inom hjälp till företag som påbörjar processer, skapar roller och stödprogram där idéer växer och skapas.

 • Optimering av licens

  Mycket idag köps som licens och Power Apps är inget undantag. Beroende på er ekonomi och plan kan vi ge råd om de bästa licenserna för både existerande och framtida lösningar.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases