Digitalisering Digitalisering

Använd data till att förbättra processer och stödja företaget

Vi känner igen uppgifter som kräver tid, är manuella, tråkiga och skapar oftast inget verkligt värde.

Triviala och repetitiva processer som kännetecknas av höga volymer är typiska satsningar för att digitaliseras. För Nextagenda är digitalisering en metod som inte bara har målet att göra en organisation eller verksamhet mer konkurrenskraftig, utan även skapa en mer meningsfull arbetsplats med fokus på att kvalitetssäkra och automatisera komplicerade och/eller triviala verksamhetskritiska processer.

Våra kompetenser stödjer kunders digitaliseringsresor. Med hjälp av att forma en strategisk utgångspunkt kan vi klarlägga kvalificering och prioritering av utveckling och implementation av en gemensam plattform som även innefattar drift och stöd.

Digitaliseringstjänster

 • Document Intelligence

  Document Intelligence är vår egenutvecklade lösning som optimerar dokumenthantering på så sätt underlättar vardagen. Vår metod kan med hjälp av AI automatiskt hantera ostrukturerade data och dokument. Document Intelligence kan användas till att automatisera vardagliga och manuella processer, eller snabbt och noggrant skapa överblick och ge ökad kunskap.

  Læs mere

 • Custom Business Applications

  Behöver ni ett smidigare sätt att stödja arbetsrutiner utanför ert centrala system? Power Platform är ett effektivt och lättillgängligt sätt att bygga applikationer för detta ändamål. Vi hjälper er med den typen av lösning ni önskar och bidrar med våra insikter och erfarenheter som vi samlat på oss för att ni ska börja er resa på bästa sätt.

  Læs mere

 • Dynamics 365 Sales

  Försäljning är avgörande för framgång. Vi har stor erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Sales och kan skapa ett stödjande försäljningsverktyg till er organisation.

  Læs mere

 • Dynamics 365 Field Services

  Att kunna optimera planering, och därmed genomförandet av uppgiften, är viktiga delar för att utföra det på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Microsoft Dynamics 365 Field Service erbjuder de bästa IT-verktygen för detta. Vi har erfarenhet, kvalitetssäkra metoder och kompetens som garanterar att vi skapar den bästa lösningen för er.

  Læs mere

 • IoT dataplattform

  Connect anything anywhere! IoT Data Platform förflyttar data från silos och skapar därmed öppna affärsinriktade lösningar som kan stödja alla digitaliserade lösningar.

  Læs mere

 • Smart City

  Har ni bra insyn i hur stadsområden fungerar och vad som sker? Smart City använder möjligheterna som finns i Internet of Things (IoT), som till exempel använder sensorer för att samla in data, så att du kan ta mer faktabaserade beslut utifrån insamlade data från stadsområden.

  Læs mere

 • Smart Building

  Är det stor konkurrens om att nyttja ett konferensrum? Eller används det på fel sätt? Har ni ett bra inomhusklimat i era rum? Med hjälp av en Smart Building-lösning kan ni samla information om till exempel temperatur eller om en bokning inte nyttjas och rummet står tomt.

  Læs mere

Varför välja oss för digitalisering?

Affärsanalytiker identifierar utmaningar i organisationen och kan med hjälp av det se potential för digitaliseringsmöjligheter. Med våra kunskaper och långa erfarenhet av teknik och lösningar kan vi organisera de bästa lösningarna för er och säkerställa vidareutveckling i takt med att organisationen och processerna utvecklas och förändras.

Vår skicklighet finns inom just detta. En kombination av våra affärsanalytiska tillgångar och tekniska förståelse finns i Nextagendas DNA. När vi pratar om att ”få ut mer av data” syftar vi på närheten mellan digitalisering och data. Att det skapar ett värde yttrar sig utifrån att vara datadriven, dvs att man inte blir datadriven så länge man inte agerar utifrån insikter som finns att hämta från data. Dessa delar är viktiga i vår leveransmodell av digitaliseringstjänster.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases