Microsoft Azure Services Microsoft Azure Services

När ni ska till molnet

Nextagenda är experter inom Microsoft Azure Services och de möjligheter och utmaningar som framkommer vid migration från on-premise till molnet. Vi är alltid redo att hjälpa till, vare sig ni vill påbörja en migrering eller börja från noll.

Moln-rådgivning är avsett till att hjälpa er identifiera de rätta teknologirelaterade besluten oavsett om ni flyttar till molnet eller väljer molnutveckling och optimering. Med rätt beslut uppstår inga onödiga utgifter och ni behöver inte implementera om något.

Med utgångspunkt i ert molninitiativ kan vi utarbeta en kostnadseffektiv och pragmatisk migrationsstrategi som omfattar allt från business-case till den slutgiltiga projektplanen. Vi är med från början till slut.

Migrationsstrategin kan omfatta:

  • Ett business-case som bedömer Total Cost of Ownership, Return On Investment, och den förväntade effekten på utvecklingskostnader och tidsplan
  • Plan för molnmigration i överensstämmelse med affärsprioriteringar, händelser med högst belastning, utvecklingsmöjligheter samt riskhanteringsplan
  • Design av molnarkitektur till applikationer, data storage, cloud-native eller en hybrid infrastruktur och CI/CD-pipelines
  • Guide till molntransformation och kunskapsöverföring till arkitekter, utvecklare, testare, DevOps-ingenjörer, specialister inom IT-support, databas-och säkerhetadministratörer
  • Vi designar individuella pragmatiska strategier for varje applikation och datalagring för att optimera och reducera migrationskostnader
  • Vi hjälper dig att organisera en effektiv DevOps och CI/CD-miljö och val av moln-tjänster som är färdiga att användas och som kan användas i utveckling av dina applikationer i stället för att skriva egen kod

Varför Nextagenda? Vi har mer än 9 års erfarenhet inom molnutveckling och migration. Dessutom är vi en certifierad Microsoft-partner med guldkompetens inom bland annat molnplattformar, Data Analytics och dataplattformar. Ska vi prata mera moln?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases