Datastrategi Datastrategi

När rätt utgångspunkt ska säkerställas

Hur börjar man, när man önskar att bli mer datadriven? Hur kan man säkra rätt beslutsfattande och planeringssätt för att säkra en lyckad resa?

Vi hjälper er med att skapa en överblick genom insamling av behov och möjligheter, därefter identifiera var störst värde finns och identifiera var resan ska påbörjas med omkringliggande tillvägagångssätt.

Det är viktigt med en utformad datastrategi som sätts från början. En process som säkrar vägen i företagets affärsstrategi, tar itu med ett silobaserat tankesätt, hanterar den organisatoriska komplexiteten samt har en gemensam utgångspunkt för hela organisationen är vital. Dessa utgör de grundläggande elementen och måste vara med i hela processen.

Vår utgångspunkt är dessa element som redan finns i företaget och fokuserar på att uppnå värde utifrån befintliga data.

För att säkerställa att ni kommer hela vägen hjälper vi er genom de viktigaste stegen. Processen syftar till att formulera ett mål och skapa samsyn om affärsförtydligande och prioritering.

  • En inledande inspirationsworkshop med visioner och möjligheter i centrum

  • Att underlätta processen för att möjliggöra förtydligande av affärsmässiga behov
  • Att underlätta prioriteringar i de realiserbara alternativen
  • Förslag till organisering och förankring
  • Dokumentera de viktigaste slutsatserna och ställa dessa mot planen och inrättandet av plattformen

Förutsättningarna för att lyckas runt data kräver en överblick av vad man vill uppnå affärsmässigt och ha en gemensam uppfattning av prioriterade affärskrav, tillhörande affärsbegrepp och kraven på dataplattformen. Det affärsmässiga värdet måste vägas mot de datatekniska möjligheterna och begränsningarna i processen.

Vår strategi är; tänk stort, börja litet. Vår erfarenhet har lärt oss hur man säkrar en snabb och säker utveckling genom en tydlig väg och optimal användning av resurserna. Vi hjälper er genom effektiva investeringar så att ni kan börja er resa med att skapa en framgång som inspirerar till vidare utveckling. Vi säkrar framgången med ett steg i taget, istället för att försöka göra allt på en gång och öka risken för misslyckande.

Datastrategiprocess med Nextagenda blir ett första viktiga och värdeskapande steg som garanterar en affärsmässig referenspunkt som stödjer er strategi.

Vill du ha en dialog om hur vi börjar?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases