BI och Moln Dataplattform BI och Moln Dataplattform

När fundamentet måste vara rätt

En effektiv och tillförlitlig Business Intelligence-lösning beror på en stark, skalbar och framtidssäkrad dataplattform som omfattar hela dataresan; från insamling, förvaring och förberedelse, till presentation av företagsanalys med hjälp av valda rapporteringsverktyg.

Resan är komplicerad. Med det stora urvalet av implementeringsmöjligheter kan det bli svårt att välja rätt design till den mest effektiva och framtidssäkra lösningen som även håller er fria från ett beroende jämtemot leverantören. Våra konsulter är specialiserade inom dataplattformar och har genom sina erfarenheter från bland annat branschorganisationer påträffat dem flesta utmaningar.

Vi kan hjälpa er att skapa en framgångsrik Business Intelligence-lösning genom att designa en plattform som är skräddarsydd till era aktuella och framtida behov.  

Börja er resa med att kontakta Nextagenda så kan vi presentera olika möjligheter genom att förstå era krav och därefter utarbeta ett lösningsförslag som tar er till era uppsatta mål. Vi tycker det är viktigt att er investering får en tidig avkastning utan att ni behöver binda er till ett större projekt med en enorm budget. Bästa sättet att göra det på är att vi tillsammans delar upp era behov i hanterbara och överkomliga faser. Till exempel, ett pilotprojekt, MVP eller PoC som används till att testa och vinna intressenternas förtroende.

Resan mot ert mål kan ändras med tiden då affärsprioriteringar ändras. Men, med en effektiv datastrategi, en stark dataplattform och en genomtänkt plan, blir kommande ändringar lättare att förutse och hantera.

Oavsett er datautmaning, är våra konsulter redo att hjälpa er.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases