AI och Machine Learning AI och Machine Learning

När teknologin får ut mer av data

Machine learning, AI och andra typ data science, erbjuda fantastiska sätt att öka värde till data. Det är en robust och  gammal teknologi och tillsammans med nya algoritmer, datorns enorma datorkraft och dom moderna dataplattformar, är vägen til främgångsrika lösningar kort.

Hos Nextagenda finns et team av specialister, som bara jobba med AI och machine learning och dom har därför  stora erfarenheter på området.

Vi jobba med AI och machine learning på många olikka sät. Vi har till exempel byggt algoritmer som kan förutse risken för att komponter går sönder, fusk i samband med utbetalningar, churn, betalningförmåga och mycket mer.

Dessutom är vi specialista på automatiserad behandling av dokument. Document Intelligence heter det och du hitter mer om det här. AI och machine learning har oanede möjligheter.

Nextagenda jobber med AI på alla plattforma och om ni skulla önska at överta koder och modeller  när utväcklingan har tagit slut, ser vi til att stödja det också. Vi har dom ledande lärare i landet innom machine learning, powerplattform och SQL och vi kan utbilda era anställda , då ni själva kan förtsätta arbeta med lösningen.

Nextagenda är passionerade om de möjligheter AI och machine learning gir för at optimera och underlätta arbetsdagar.

Får vi ta en dialog om hur det kan göra en skillnad i er organistation?

Leveranstyper

  • Utbildning

    Vi utbildar inom AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

  • Drift

    Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

  • Utveckling

    Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases