SWS® – Smart Workflow Services SWS® – Smart Workflow Services

Data, digitalisering och hållbarhet

Det är dyrt att skriva ut. Tryck är både kostsamt och inte miljövänligt, därför kan det behövas en indikator på vilka delar i arbetsprocessen som kan och bör digitaliseras. Med SWS® tar Konica Minolta och Nextagenda upp kampen.

Utskrift kan bara minskas om man vet vad som faktiskt skrivs ut. Och det är precis vad SWS® gör. Under 4 veckor insamlas ett representativt urval av era utskrifter genom en image-log. Vi installerar mjukvara i er miljö, ingen bild lämnar er server. Våra unika och väl testade algoritm kategoriserar er utskrifter där insamlade data sedan presenteras i Power BI för ytterligare analys.

Den segmenterade översikten över olika utskriftskategorier är en av de centrala leveranserna från SWS®. Därigenom får ni en unik och detaljerad överblick över vad som skrivs ut och en kvalificerad utgångspunkt för vidare digitalisering.

Så, var ska man börja? Ska det vara genom att påvisa att vi faktiskt skriver ut mer än 40% av våra e-mejl? Eller ett arbetssystem som omfattar åtta heltidsanställda som manuellt uppdaterar ett ERP-system med hjälp av utskrivna dokument som sedan ska behandlas ytterligare? Båda nämnda exempel är insikter som skapats utifrån SWS®-projekt.

Vill du veta mer om vad SWS® kan göra för din organisation?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog

Våra andra tjänster inom hållbarhet

Vi erbjuder många tjänster inom hållbarhet.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Document Intelligence Document Intelligence

När artificiell intelligens används till att göra ditt arbete

Nextagenda fascineras av möjligheterna som AI och Machine Learning kan bidra med för att optimera och förenkla vardagen. Ett resultat av detta är vår lösning: Document Intelligence.

Vi har utvecklat en metod som använder AI till att automatiskt behandla ostrukturerade data och dokument. Lösningen arbetar med alla typer av mejl, texter, bilder, skannar, presentationer och filtyper så som PDF.

Document Intelligence används bland annat till att identifiera, klassificera och dra ut viktig information som därefter snabbt och grundligt skapar en överblick av dokumenten. Metoden kan även användas till automtisk hantering av till exempel mejl och därigenom frigöra medarbetares tid från manuella och repetitiva uppgifter till mer värdeskapande uppgifter.

Vår Document Intelligence-lösning är baserad på Open source-algoritmer. Algoritmerna är noga utvalda av våra medarbetare som med sin långa erfarenhet utvecklat och optimerat lösningen till att bearbeta både danska och engelska texter.

Eftersom det är baserat på Open source så kan den integreras i de flesta miljöer och inga dokument behöva lämna organisationen, något som inger trygghet. Vår teknik körs inte bara i Microsoft Azure utan även i andra molnmiljöer.

Document Intellience är en stabil och välbeprövad lösning som har gjort skillnad i många organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad i er organisation?

Leveranstyper

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

 • Utbildning

  Vi utbildar inom Document Intelligence och AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Smart Building Smart Building

När man vill få ut det bästa av den fysiska miljön

Vi känner alla igen oss när det kommer till att leta efter lediga konferensrum eller att inomhusklimatet inte är bra. De fysiska aspekterna har stor inverkan på effektivitet och arbetsglädje, därför är viktigt att det fungerar på ett optimalt sätt. Det inverkar inte bara på arbetsklimatet utan skapar även ekonomiska besparingar.

Med en Smart Building-lösning får ni överblick och bättre insikt inom bland annat:

 • Hur stort är trycket på konferensrummen?
 • Hur ofta bokas lokalerna men står trots det tomma?
 • Hur är inomhusklimat i lokalerna?
 • Utnyttjas rummets storlek optimalt eller bokas stora lokaler till möten mellan ett fåtal personer?
 • Möjlighet att avboka rum automatiskt om de inte används

Lösningen består av sensorer som samlar in data om inomhusklimatet och hur folk rör sig. Med hänsyn till integritet går det även att samla in det anonymt. När data jämförs med ett bokningssystem kan man direkt analysera hur rum brukas.

Att rum ofta bokas och står outnyttjade sker ofta, men vad är anledningen till det? Beror det på ett dåligt inomhusklimat? Eller att det är omständligt att avboka rummet? Med hjälp av Smart Building kan du få information om hur nyttjandet av rum sker på ett enkelt sätt istället för att förlita dig på magkänsla när det kommer till var lediga rum finns.

Den tekniska aspekten

Typer av sensor anpassas efter behovet. Det kan till exempel vara sensortyperna LoRa eller NB-IoT som skickar data till en IoT-server. Därifrån skickas data till en öppen dataplattform där data kan integreras med andra system. Plattformen finns i era Azure tenant och ovanpå Azure används Power BI för att sammanställa rapporter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases