Document Intelligence Document Intelligence

När artificiell intelligens används till att göra ditt arbete

Nextagenda fascineras av möjligheterna som AI och Machine Learning kan bidra med för att optimera och förenkla vardagen. Ett resultat av detta är vår lösning: Document Intelligence.

Vi har utvecklat en metod som använder AI till att automatiskt behandla ostrukturerade data och dokument. Lösningen arbetar med alla typer av mejl, texter, bilder, skannar, presentationer och filtyper så som PDF.

Document Intelligence används bland annat till att identifiera, klassificera och dra ut viktig information som därefter snabbt och grundligt skapar en överblick av dokumenten. Metoden kan även användas till automtisk hantering av till exempel mejl och därigenom frigöra medarbetares tid från manuella och repetitiva uppgifter till mer värdeskapande uppgifter.

Vår Document Intelligence-lösning är baserad på Open source-algoritmer. Algoritmerna är noga utvalda av våra medarbetare som med sin långa erfarenhet utvecklat och optimerat lösningen till att bearbeta både danska och engelska texter.

Eftersom det är baserat på Open source så kan den integreras i de flesta miljöer och inga dokument behöva lämna organisationen, något som inger trygghet. Vår teknik körs inte bara i Microsoft Azure utan även i andra molnmiljöer.

Document Intellience är en stabil och välbeprövad lösning som har gjort skillnad i många organisationer. Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad i er organisation?

Leveranstyper

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

 • Utbildning

  Vi utbildar inom Document Intelligence och AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Custom Business Applications Custom Business Applications

När källsystemet är utmanat

Många kunder har kraftfulla och viktiga källsystem som stödjer arbetsflödena i verksamheten. Det finns dock ett behov i form av att kunna stödja arbetsflöden i system där det idag saknas och kunna göra det på ett mer flexibelt sätt.

Nextagenda hanterar ständigt utmaningar som kunder ställs inför när det kommer till behovet att expandera, ansluta eller mobilisera källsystem.

Det handlar därmed om förståelse för hur man kan arbeta mer effektivt och förbättra arbetsflöden för att slutligen leverera system i form av till exempel mobilapplikationer.

Microsoft levererar, med Power Platform, en plattform där man snabbt, säkert och kontrollerat kan bygga applikationer riktade till olika användare i verksamheten. Microsoft Power Platform förenklar applikationsutveckling, något som ofta kräver skickliga utvecklare och höga kostnader för underhåll. Istället skapar plattformen möjligheter för fler användare att bygga och hantera system tack vare ett enklare gränssnitt och behovet att vara en skicklig utvecklare.

Nextagenda innehar specialkompetens för att hjälpa våra kunder att påbörja arbetet med Power Platform. Ett typiskt tillvägagångssätt är att vi bygger dem första applikationerna åt kunderna för att sedan säkra att kompetensöverföring sker så att kunden i slutändan innehar kompetens att bygga och vidareutveckla applikationer.

Vill du veta mer om hur Power Platform kan skapa värde i din organisation?

Leveranstyper

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

 • Utbildning

  Vi utbildar inom Document Intelligence och AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales

När försäljningen ska öka

Försäljning är både en konst och en vetenskap. Det ställer speciella krav när man vill ge säljarna verktyg som är lätta att hantera och leder till en positiv skillnad på försäljningssiffror och kundrelationer.

Nextagenda har mer än 15 års erfarenhet inom lösningar som stödjer sälj och det är mycket mer än bara ett CRM-system. Delar som förbättras med hjälp av ett bra försäljningsverktyg:

 • Kundöversikt i realtid
 • Kundresan – från initial kundkontakt till beställning och service
 • Effektivisering av offerter och uppföljning
 • Säljuppgifter och insamling av information kring transaktioner
 • Key Account Management med account planner som skapa värde
 • Försäljningsmål som är exakta, rättvisa och motiverade

Microsoft Dynamics 365 Sales är en modul från Microsoft som levererar några av de bästa verktygen till Sales Execellence. Baserat på våra erfarenheter med implementerade lösningar av Dynamics 365 Sales har vi utvecklat ett sätt där du enkelt kan komma igång och fortsätta utvecklas.

Många CRM-projekt har misslyckats på grund av en komplicerad användning. Vi vill förenkla, därför gör vi motsatsen. Vi börjar enkelt för att lyfta säljarnas kompetens med verktyget för att sedan bygga vidare i takt med att insynen i vad som är mest värdeskapande blir tydligare.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

När vardagen ska förenklas

Många verksamheter behöver optimera planering och utförandet av uppgifter som sker på fältet. Det kan vara service-uppgifter hos kund eller lösningar i företagets miljö.

Med Field Service Exellence bygger vi lösningar som säkrar flertalet saker samtidigt:

 • Hitta en tillgänglig tekniker med rätt kompetens för uppgiften
 • Registrera hur och när uppgiften har lösts för att underlätta efterföljande dokumentation
 • Förse teknikern med optimal mängd information under sitt arbete
 • Planera dagens uppgifter så att en tekniker optimerar rutten och minskar ”tomma” kilometer
 • Automatisk anmälning till kunder om planerade serviceärenden
 • Löpande justeringar för att optimera planeringen, exempelvis om det uppstår förseningar eller ett ärende lösts snabbare än väntat
 • Automatisera system vid användning av IoT så att underhåll sker proaktivt istället för reaktivt

Microsoft Dynamics 365 Field Service är en modul från Microsoft som levererar de bästa IT-verktygen för att arbeta med Field Service.

Nextagenda har lång erfarenhet med dessa verktyg och har en effektiv metod som identifierar hur Field Services ska implementeras på bästa sätt hos kund. Vi börjar alltid med en så kallad Business Assessment, där vi tillsammans med kunden planerar och strukturerar den bästa vägen mot användning av Field Service Exellence.

Nextagenda samlar all sin kompetens inom data, IoT, AI, processoptimering, automatisering och mobila applikationer och kan således skapa de bästa Field Service-lösningar.

Vill du veta mer om hur Field Service kan hjälpa din organisation?

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

IoT dataplattform IoT dataplattform

Connect anything anywhere!

Connect anything anywhere! Det gäller all typ IoT, till exempel data från byggnader, lampor, trafikljus, kollektivtrafik, avfall, säkerhet och mycket mer.

Det har skett mycket utveckling när det kommer till att göra världen mer ”smart”. Mycket fokus har varit på installation av sensorer, kameror och servers som ofta blivit låsta för sig inom organisationen. Det har lett till tekniskt tunga projekt och behovet att upprätthålla ett beroende jämtemot ett leverantörerna.

Det är på tiden att vi skapar företagsorienterade lösningar som ger resultat redan efter ett par dagar. En IoT dataplattform är en smidig, robust och öppen plattform som stödjer alla typer av digitaliseringsinitiativ inom IoT. Hur bör en IoT-lösning se ut och vilka fördelar finns?

IoT Dataplatform er en agil, robust og åben platform, som understøtter alle IoT digitaliseringsinitiativer.

 • Fokus på företags värde, standardkomponenter och öppna standarder som gör driftsättningen enkel
 • Säkerhet genom hela processen
 • En IoT-plattform som enkelt kan skalas upp
 • Genererade data kan integreras med andra verksamhetssystem

En IoT dataplattform kan påbörjas på tv olika sätt:

 • Installera plattformen på en existerande IoT-server
 • Installera först en IoT server, därefter dataplattformen

Den tekniska aspekten

Ena delen av en IoT dataplattform är en IoT-server. Den körs i molnet och stödjer bland annat kommunikationsteknologierna LoRa och NB-IoT.

Andra delen av en IoT dataplattform består av olika Azure services som väljs utifrån konkreta behov. Förutom IoT data kan plattformen också innehålla data från andra organisationssystem.

Vanligen delas plattformen upp i områdena rådata, dataintegration och slutförda data. Säkerhet och governance är planerat från början för att säkra kunskap om vem som har tillgång till data inom olika områden och vilken typ av tillgång de har.

Data sammanställs med hjälp av rapporter och dashboards som byggs i Power BI.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Smart City Smart City

När det behövs bättre förståelse för staden och världen

Hur kan en kommun ta initiativ för olika evenemang och aktiviteter för att förbättra stadsbilden hos medborgarna? Kan ett sätt vara att se över hur stadens olika områden används? Med hjälp av Smart City använder Nextagenda data genererat från IoT till att skapa insikt och ny kunskap för planering av nyttjande av stadsområden.

Smart City använder sensorer som placeras på utvalda platser i staden och kan därmed anonymt registrera det antalet personer som rör sig i området. På det sättet kan man arbeta kunskapsbaserat med allt ifrån evenemangsplanering och optimering av öppettider till att utföra renoveringar när det finns som mest eller minst människor i området. Smart City täcker ett större område och kan innehålla många olika lösningar.

Exempel på kunskap som uppkommer med hjälp av Smart City:

 • Förbättra infrastrukturen
 • Erbjuda medborgarna bättre service
 • Utnyttja stadens faciliteter på ett bättre sätt
 • Spara pengar
 • Stödja FN:s 17 globala mål

Att räkna antalet personer i ett område kan göras antingen med existerande sensorer eller installation av nya, till exempel Mobotix. Insamlade data integreras med exempelvis standardinformation så som evenemangskalender och väderinformation, och självklart finns det möjlighet att integrera andra datakällor.

Data som samlas in kan visas både i realtid och historiska data i Power BI. Vi har tagit fram en samling standardiserade rapporter som ni har tillgång till, men ni har självklart också möjligheten att skapa egna rapporter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Smart Building Smart Building

När man vill få ut det bästa av den fysiska miljön

Vi känner alla igen oss när det kommer till att leta efter lediga konferensrum eller att inomhusklimatet inte är bra. De fysiska aspekterna har stor inverkan på effektivitet och arbetsglädje, därför är viktigt att det fungerar på ett optimalt sätt. Det inverkar inte bara på arbetsklimatet utan skapar även ekonomiska besparingar.

Med en Smart Building-lösning får ni överblick och bättre insikt inom bland annat:

 • Hur stort är trycket på konferensrummen?
 • Hur ofta bokas lokalerna men står trots det tomma?
 • Hur är inomhusklimat i lokalerna?
 • Utnyttjas rummets storlek optimalt eller bokas stora lokaler till möten mellan ett fåtal personer?
 • Möjlighet att avboka rum automatiskt om de inte används

Lösningen består av sensorer som samlar in data om inomhusklimatet och hur folk rör sig. Med hänsyn till integritet går det även att samla in det anonymt. När data jämförs med ett bokningssystem kan man direkt analysera hur rum brukas.

Att rum ofta bokas och står outnyttjade sker ofta, men vad är anledningen till det? Beror det på ett dåligt inomhusklimat? Eller att det är omständligt att avboka rummet? Med hjälp av Smart Building kan du få information om hur nyttjandet av rum sker på ett enkelt sätt istället för att förlita dig på magkänsla när det kommer till var lediga rum finns.

Den tekniska aspekten

Typer av sensor anpassas efter behovet. Det kan till exempel vara sensortyperna LoRa eller NB-IoT som skickar data till en IoT-server. Därifrån skickas data till en öppen dataplattform där data kan integreras med andra system. Plattformen finns i era Azure tenant och ovanpå Azure används Power BI för att sammanställa rapporter.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom digitalisering.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases