BI och Moln Dataplattform BI och Moln Dataplattform

När fundamentet måste vara rätt

En effektiv och tillförlitlig Business Intelligence-lösning beror på en stark, skalbar och framtidssäkrad dataplattform som omfattar hela dataresan; från insamling, förvaring och förberedelse, till presentation av företagsanalys med hjälp av valda rapporteringsverktyg.

Resan är komplicerad. Med det stora urvalet av implementeringsmöjligheter kan det bli svårt att välja rätt design till den mest effektiva och framtidssäkra lösningen som även håller er fria från ett beroende jämtemot leverantören. Våra konsulter är specialiserade inom dataplattformar och har genom sina erfarenheter från bland annat branschorganisationer påträffat dem flesta utmaningar.

Vi kan hjälpa er att skapa en framgångsrik Business Intelligence-lösning genom att designa en plattform som är skräddarsydd till era aktuella och framtida behov.  

Börja er resa med att kontakta Nextagenda så kan vi presentera olika möjligheter genom att förstå era krav och därefter utarbeta ett lösningsförslag som tar er till era uppsatta mål. Vi tycker det är viktigt att er investering får en tidig avkastning utan att ni behöver binda er till ett större projekt med en enorm budget. Bästa sättet att göra det på är att vi tillsammans delar upp era behov i hanterbara och överkomliga faser. Till exempel, ett pilotprojekt, MVP eller PoC som används till att testa och vinna intressenternas förtroende.

Resan mot ert mål kan ändras med tiden då affärsprioriteringar ändras. Men, med en effektiv datastrategi, en stark dataplattform och en genomtänkt plan, blir kommande ändringar lättare att förutse och hantera.

Oavsett er datautmaning, är våra konsulter redo att hjälpa er.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Microsoft Azure Services Microsoft Azure Services

När ni ska till molnet

Nextagenda är experter inom Microsoft Azure Services och de möjligheter och utmaningar som framkommer vid migration från on-premise till molnet. Vi är alltid redo att hjälpa till, vare sig ni vill påbörja en migrering eller börja från noll.

Moln-rådgivning är avsett till att hjälpa er identifiera de rätta teknologirelaterade besluten oavsett om ni flyttar till molnet eller väljer molnutveckling och optimering. Med rätt beslut uppstår inga onödiga utgifter och ni behöver inte implementera om något.

Med utgångspunkt i ert molninitiativ kan vi utarbeta en kostnadseffektiv och pragmatisk migrationsstrategi som omfattar allt från business-case till den slutgiltiga projektplanen. Vi är med från början till slut.

Migrationsstrategin kan omfatta:

 • Ett business-case som bedömer Total Cost of Ownership, Return On Investment, och den förväntade effekten på utvecklingskostnader och tidsplan
 • Plan för molnmigration i överensstämmelse med affärsprioriteringar, händelser med högst belastning, utvecklingsmöjligheter samt riskhanteringsplan
 • Design av molnarkitektur till applikationer, data storage, cloud-native eller en hybrid infrastruktur och CI/CD-pipelines
 • Guide till molntransformation och kunskapsöverföring till arkitekter, utvecklare, testare, DevOps-ingenjörer, specialister inom IT-support, databas-och säkerhetadministratörer
 • Vi designar individuella pragmatiska strategier for varje applikation och datalagring för att optimera och reducera migrationskostnader
 • Vi hjälper dig att organisera en effektiv DevOps och CI/CD-miljö och val av moln-tjänster som är färdiga att användas och som kan användas i utveckling av dina applikationer i stället för att skriva egen kod

Varför Nextagenda? Vi har mer än 9 års erfarenhet inom molnutveckling och migration. Dessutom är vi en certifierad Microsoft-partner med guldkompetens inom bland annat molnplattformar, Data Analytics och dataplattformar. Ska vi prata mera moln?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Power BI Power BI

När data ska synas

Power BI är ett favoritverktyg inom Nextagenda när det kommer till visualiseringsverktyg. Vi tycker att det, med marginal, är det bästa verktyget för datavisualisering som finns på marknaden. Och vi är bra på det. Vi är till och med så bra att vi har vunnit danska mästerskapen i Power BI år 2021.

Med Power BI får du arbeta med data end-to-end. Datafångst, analys, visualisering, och distribution, samlat i samma produkt. Power BI fungera tills organisationens företagsanvändare, dom ekonomiska dataspecialisterna, och analys och IT. Produkterna är användarvänliga och licensmodellerna tillåter att man kan komma långt utan kostnader.  

Hos Nextagenda arbetar vi pragmatiskt och professionellt med Power BI och vi sätter alltid kundens behov i fokus. Verksamhetsvärde och behov sätts före allt annat, och allt vi levererar har utgångspunkt i en vision om att optimera och utveckla er verksamhet. Våra Power BI-lösningar är uppbyggda med hjälp av vår best-practice men anpassas till er verksamhet och utmaningar.

Varför välja oss? Vi levererar inte bara rapporter. Vi har fokus på det som gör skillnad för er och ökar er medarbetarkompetens som kan ta beslut utifrån nya insikter från data som blir mer lättillgänglig. Vår erfarenhet påvisar att detta arbetssätt säkrar en bra grund. Vi ser Power BI som mer än bara ett visualiseringsverktyg, med hjälp av det kan ni arbeta mer heltäckande för att driva er organisation och därigenom förbättra era processer.

Är du nyfiken på att veta mer? Kanske har ni redan upplevt utmaningar med att koda KPI:er för er verksamhet? Eller har ni fastnat i arbetet med er data och söker inspiration? Delnings- och distributionsstrategier är kanske en komplex och oöverskådlig djungel. Nextagendas team av specialister som arbetat med dessa produkter kan hjälpa till med rådgivning, utveckling, implementering och löpande support. Vill du ha en dialog om Power BI i din organisation?

Leveranstyper

 • Optimering

  Fungera er lösning inte optimalt? Kan vi tillföra vår kunskap med att ta fram en lösning som fungerar?

 • Utveckling

  Har ni behov för en Power BI-lösning? Vi är specialister inom Power BI och sätter vår kunskap och erfarenhet i spel när vi skapar en lösning som täcker ert behov. Vi är med från brainstorming till produkt och förankring.

 • Kurser

  Tillsammans med Microsoft organiserar vi olika workshops om hur man använder Power BI där våra kompetenta Power BI-konsulter delar sin kunskap och erfarenheter. Delta och lär dig hur man bygger rapporter och bli smartare kring hur man använder Power BI.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Datastrategi Datastrategi

När rätt utgångspunkt ska säkerställas

Hur börjar man, när man önskar att bli mer datadriven? Hur kan man säkra rätt beslutsfattande och planeringssätt för att säkra en lyckad resa?

Vi hjälper er med att skapa en överblick genom insamling av behov och möjligheter, därefter identifiera var störst värde finns och identifiera var resan ska påbörjas med omkringliggande tillvägagångssätt.

Det är viktigt med en utformad datastrategi som sätts från början. En process som säkrar vägen i företagets affärsstrategi, tar itu med ett silobaserat tankesätt, hanterar den organisatoriska komplexiteten samt har en gemensam utgångspunkt för hela organisationen är vital. Dessa utgör de grundläggande elementen och måste vara med i hela processen.

Vår utgångspunkt är dessa element som redan finns i företaget och fokuserar på att uppnå värde utifrån befintliga data.

För att säkerställa att ni kommer hela vägen hjälper vi er genom de viktigaste stegen. Processen syftar till att formulera ett mål och skapa samsyn om affärsförtydligande och prioritering.

 • En inledande inspirationsworkshop med visioner och möjligheter i centrum

 • Att underlätta processen för att möjliggöra förtydligande av affärsmässiga behov
 • Att underlätta prioriteringar i de realiserbara alternativen
 • Förslag till organisering och förankring
 • Dokumentera de viktigaste slutsatserna och ställa dessa mot planen och inrättandet av plattformen

Förutsättningarna för att lyckas runt data kräver en överblick av vad man vill uppnå affärsmässigt och ha en gemensam uppfattning av prioriterade affärskrav, tillhörande affärsbegrepp och kraven på dataplattformen. Det affärsmässiga värdet måste vägas mot de datatekniska möjligheterna och begränsningarna i processen.

Vår strategi är; tänk stort, börja litet. Vår erfarenhet har lärt oss hur man säkrar en snabb och säker utveckling genom en tydlig väg och optimal användning av resurserna. Vi hjälper er genom effektiva investeringar så att ni kan börja er resa med att skapa en framgång som inspirerar till vidare utveckling. Vi säkrar framgången med ett steg i taget, istället för att försöka göra allt på en gång och öka risken för misslyckande.

Datastrategiprocess med Nextagenda blir ett första viktiga och värdeskapande steg som garanterar en affärsmässig referenspunkt som stödjer er strategi.

Vill du ha en dialog om hur vi börjar?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

AI och Machine Learning AI och Machine Learning

När teknologin får ut mer av data

Machine learning, AI och andra typ data science, erbjuda fantastiska sätt att öka värde till data. Det är en robust och  gammal teknologi och tillsammans med nya algoritmer, datorns enorma datorkraft och dom moderna dataplattformar, är vägen til främgångsrika lösningar kort.

Hos Nextagenda finns et team av specialister, som bara jobba med AI och machine learning och dom har därför  stora erfarenheter på området.

Vi jobba med AI och machine learning på många olikka sät. Vi har till exempel byggt algoritmer som kan förutse risken för att komponter går sönder, fusk i samband med utbetalningar, churn, betalningförmåga och mycket mer.

Dessutom är vi specialista på automatiserad behandling av dokument. Document Intelligence heter det och du hitter mer om det här. AI och machine learning har oanede möjligheter.

Nextagenda jobber med AI på alla plattforma och om ni skulla önska at överta koder och modeller  när utväcklingan har tagit slut, ser vi til att stödja det också. Vi har dom ledande lärare i landet innom machine learning, powerplattform och SQL och vi kan utbilda era anställda , då ni själva kan förtsätta arbeta med lösningen.

Nextagenda är passionerade om de möjligheter AI och machine learning gir för at optimera och underlätta arbetsdagar.

Får vi ta en dialog om hur det kan göra en skillnad i er organistation?

Leveranstyper

 • Utbildning

  Vi utbildar inom AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Hybrid dataplattform Hybrid dataplattform

När lösningen går åt olika håll

Syftet med en dataplattform är att göra data tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv. Det kan alla hålla med om. Utgångspunkten för denna uppgift är oerhört viktig för den lösning som erbjuder mest värde.

I vissa fall är antingen en ren molnbaserad plattform eller en ren ”on-premise”-plattform inte den typ av lösning som skapar det mest optimala värdet utifrån en bedömning av de behov och krav som stödjer de affärsmässiga och politikiska målsättningarna. En hybrid dataplattform däremot är i dessa fall ett attraktivt alternativ som kan stödja de fullständiga kraven.

Hur arkitektur och gränssnitt bör delas upp beror på den konkreta utgångspunkten så att data som är tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv fortfarande beaktar utgångspunkten.

Alla lösningsmodeller får ingå, när vi måsta bedömma lösningsakitektur i en dataplattform. Om altså inte jobbet är botten. 

Det är viktigt för oss att den plattformen vi föreslår är den som skapar mest värde, och vår utgångspunkt för en dataplattformsleverans är därför vår Envisioning Workshop.

EW är Nextagendas kvalitetssäkrade koncept där vår mångåriga erfarenhet inom data framkommer. Processens utgångspunkt är de affärsmässiga kraven och teknologiska möjligheterna. Mot slutet levereras möjliga lösningar som presenteras för nyckelpersoner som bedöms ha en överblick och kan avgöra hur data blir tillgänglig i framtiden.

Vill du ha en dialog om er framtida dataplattform?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases