Datastrategi Datastrategi

När rätt utgångspunkt ska säkerställas

Hur börjar man, när man önskar att bli mer datadriven? Hur kan man säkra rätt beslutsfattande och planeringssätt för att säkra en lyckad resa?

Vi hjälper er med att skapa en överblick genom insamling av behov och möjligheter, därefter identifiera var störst värde finns och identifiera var resan ska påbörjas med omkringliggande tillvägagångssätt.

Det är viktigt med en utformad datastrategi som sätts från början. En process som säkrar vägen i företagets affärsstrategi, tar itu med ett silobaserat tankesätt, hanterar den organisatoriska komplexiteten samt har en gemensam utgångspunkt för hela organisationen är vital. Dessa utgör de grundläggande elementen och måste vara med i hela processen.

Vår utgångspunkt är dessa element som redan finns i företaget och fokuserar på att uppnå värde utifrån befintliga data.

För att säkerställa att ni kommer hela vägen hjälper vi er genom de viktigaste stegen. Processen syftar till att formulera ett mål och skapa samsyn om affärsförtydligande och prioritering.

 • En inledande inspirationsworkshop med visioner och möjligheter i centrum

 • Att underlätta processen för att möjliggöra förtydligande av affärsmässiga behov
 • Att underlätta prioriteringar i de realiserbara alternativen
 • Förslag till organisering och förankring
 • Dokumentera de viktigaste slutsatserna och ställa dessa mot planen och inrättandet av plattformen

Förutsättningarna för att lyckas runt data kräver en överblick av vad man vill uppnå affärsmässigt och ha en gemensam uppfattning av prioriterade affärskrav, tillhörande affärsbegrepp och kraven på dataplattformen. Det affärsmässiga värdet måste vägas mot de datatekniska möjligheterna och begränsningarna i processen.

Vår strategi är; tänk stort, börja litet. Vår erfarenhet har lärt oss hur man säkrar en snabb och säker utveckling genom en tydlig väg och optimal användning av resurserna. Vi hjälper er genom effektiva investeringar så att ni kan börja er resa med att skapa en framgång som inspirerar till vidare utveckling. Vi säkrar framgången med ett steg i taget, istället för att försöka göra allt på en gång och öka risken för misslyckande.

Datastrategiprocess med Nextagenda blir ett första viktiga och värdeskapande steg som garanterar en affärsmässig referenspunkt som stödjer er strategi.

Vill du ha en dialog om hur vi börjar?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

AI och Machine Learning AI och Machine Learning

När teknologin får ut mer av data

Machine learning, AI och andra typ data science, erbjuda fantastiska sätt att öka värde till data. Det är en robust och  gammal teknologi och tillsammans med nya algoritmer, datorns enorma datorkraft och dom moderna dataplattformar, är vägen til främgångsrika lösningar kort.

Hos Nextagenda finns et team av specialister, som bara jobba med AI och machine learning och dom har därför  stora erfarenheter på området.

Vi jobba med AI och machine learning på många olikka sät. Vi har till exempel byggt algoritmer som kan förutse risken för att komponter går sönder, fusk i samband med utbetalningar, churn, betalningförmåga och mycket mer.

Dessutom är vi specialista på automatiserad behandling av dokument. Document Intelligence heter det och du hitter mer om det här. AI och machine learning har oanede möjligheter.

Nextagenda jobber med AI på alla plattforma och om ni skulla önska at överta koder och modeller  när utväcklingan har tagit slut, ser vi til att stödja det också. Vi har dom ledande lärare i landet innom machine learning, powerplattform och SQL och vi kan utbilda era anställda , då ni själva kan förtsätta arbeta med lösningen.

Nextagenda är passionerade om de möjligheter AI och machine learning gir för at optimera och underlätta arbetsdagar.

Får vi ta en dialog om hur det kan göra en skillnad i er organistation?

Leveranstyper

 • Utbildning

  Vi utbildar inom AI på alla nivåer. Om ni är intresserade så vill vi hjälpa er med utbildning och att komma igång med en installation.

 • Drift

  Hos vissa kunder är vi AI-avdelningen, hos andra är vi behjälpliga som specialistrådgivare eller när det är hög belastning, eller vid en uppsägning så vi tar över uppgifterna tills verksamheten fått en ny anställd på plats.

 • Utveckling

  Våra kunder använder våra experter till att utveckla nya lösningar. När arbetat är slutfört tillhör kod och annat som utvecklats er. Ni betalar således bara timpris för vårt arbete, inte lösningarna som byggts.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases

Hybrid dataplattform Hybrid dataplattform

När lösningen går åt olika håll

Syftet med en dataplattform är att göra data tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv. Det kan alla hålla med om. Utgångspunkten för denna uppgift är oerhört viktig för den lösning som erbjuder mest värde.

I vissa fall är antingen en ren molnbaserad plattform eller en ren ”on-premise”-plattform inte den typ av lösning som skapar det mest optimala värdet utifrån en bedömning av de behov och krav som stödjer de affärsmässiga och politikiska målsättningarna. En hybrid dataplattform däremot är i dessa fall ett attraktivt alternativ som kan stödja de fullständiga kraven.

Hur arkitektur och gränssnitt bör delas upp beror på den konkreta utgångspunkten så att data som är tillgänglig, säker, skalbar och kostnadseffektiv fortfarande beaktar utgångspunkten.

Alla lösningsmodeller får ingå, när vi måsta bedömma lösningsakitektur i en dataplattform. Om altså inte jobbet är botten. 

Det är viktigt för oss att den plattformen vi föreslår är den som skapar mest värde, och vår utgångspunkt för en dataplattformsleverans är därför vår Envisioning Workshop.

EW är Nextagendas kvalitetssäkrade koncept där vår mångåriga erfarenhet inom data framkommer. Processens utgångspunkt är de affärsmässiga kraven och teknologiska möjligheterna. Mot slutet levereras möjliga lösningar som presenteras för nyckelpersoner som bedöms ha en överblick och kan avgöra hur data blir tillgänglig i framtiden.

Vill du ha en dialog om er framtida dataplattform?

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?

Klicka nedan och välj önskad dialog.

Våra andra tjänster

Vi erbjuder en lång rad tjänster innom data.

Nyheter & Cases Nyheter & Cases