Team Tankers International – All Over The World

Optimering av tankfartygsflotta genom Power BI

Förbättrad drift och prestation Förbättrad drift och prestation

Nextagenda har utvecklat en komplex plattform med tillgång till dashboards och rapporter

MED BI OCH DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERAT DRIFT OCH PRESTANDA AV DERAS KEMIKALIEFARTYG

Team Tankers International opererar en flotta om 39 kemikalietankfartyg och som 2019 flyttade mer än 11 miljoner ton över världens hav. Frakten är primärt organisk och oorganiska kemikalier, petroleumprodukter och olika typer av olja.

Företaget är bland de 10 största aktörerna av kemikalietankfartyg i världen och har sedan 2013 varit på en strategisk resa mot en molnbaserad IT-infrastruktur, BI och Data Warehouse. Det har resulterat i en högt utvecklad och komplex plattform där alla avdelningar i Team Tankers använder specialanpassade dashboards och rapporter i deras beslutsprocesser.

YTTRANDE FRÅN KUND:
”Vi har i mer än 5 år arbetat fokuserat med att använda hosting, moln och data warehouse till datadriven rapportering och beslutsstöd på team Tankers. Nextagenda har varit en viktig del av denna process och är fortfarande en nära partner när det gäller utvecklingen av vår BI-plattform, de specialanpassade dashboards och framtida utvidgningars av lösningar som säkrar fortsatt relevans och drift i företaget. Allt i nära och förtroendefullt samarbeta med mig och vår internationella BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Från manuella sifferbitare till datadriven rapportering

Historiskt härrör Team Tankers International från rederiet Norska Eitzen, och det var under Eitzen Group IT som vägen mot en molnbaserad IT-infrastruktur och implementering av Office 365 tog fart, detta började under 2013. Under ett år tillkom T26 som hosting-partner, ist ället för den interna driften under Eitzen Group IT med Office 365 och SharePoint, etablerades Team Net som ett avancerat intranät i organisationen. Här fanns nu underlag till utveckling och implementation av en faktisk BI-lösning. ”På den tiden satt duktiga sifferbitare i organisationen som manuellt drog ut rapporter från systemen när det fanns behov”, förklarar Henrik Borch, Global IT Manager på Team tankers International. ”Det var en löpande vecko-och månadsrapporteringen, men det behövdes också rapporter till chefer på olika avdelningar som behövde stöd för sina beslut. Det var en resurs-och tidskrävande process, därför började vi att se på införandet av data warehouse och BI”.

Efter en undersökning och budrunda kom Nextagenda med i utvecklingsarbetet- I början på 2017 lanserades data warehouse 1.0 i organisationen med en lösning som byggde på Microsoft-verktyg till Business Analytics – Power BI. Alla områden inom företaget använder idag lösningen och därför ser data-och rapporteringsprocesserna nu helt annorlunda ut än på den tiden när sifferbitare fick leverera materialet.

”Nu kan alla som finns i systemet öppna en browser, gå till sina dashboard och på ett ögonblick dra ut nödvändiga data till de rapporter som behövs. Vi genererar alla fasta vecko-och månadsrapporter baserade på systemens data och det finns nästan obegränsade möjligheter för at dra ut ad hoc-rapporter när så önskas. Det är inte möjligt att jämföra resursanvändningen med tidigare sätt, idag kan vi reagera mycket snabbare på händelser och fluktuationer i marknaden”, säger Henrik Borch.

Nextagenda har levererat utvecklingsresurser för etablering av lösningar och bidrar löpande till exempelvis utveckling av specialanpassade enheter. Kombinerat med outsourcing av webhotell och molnbaserad arkitektur kan Team Tankers idag nöja sig med en mycket smal intern IT-avdelning.

Komplicerad hantering av data över gränserna

Shipping är till sin karaktär både komplex och en internationell affär. Avdelningarna i Team Tankes som använder verksamhetens BI-lösning inkluderar Chartering, Finance, HR, Operations och Demurage där bara Demurage är ytterst komplicerad eftersom det täcker ersättningarna som kan komma i fråga om ett fartyg anländer för tidigt eller sent, eller om lasten har försenats.

Henrik Borch förklarat: ”Vii arbetar med mycket komplicerade beräkningar och därför måsta datakvaliteten vara optimal. Om vi placerar oss på en skala från 1–9 i BI-mognad, där 1 är Excel-sida och 9 är ett helt datadrivet företag, då har vi väl gått från 3 till 7. Vi har kontroll över vår datakvalitet, vi använder Data Warehouse och vi har till viss del automatiserat våra processer. Det är min bedömning att vi de senaste fyra åren har flyttat oss så långt upp på optimeringskurvan att vi är nära att få mest värde för pengarna.”

Prestanda, finans och den framtida BI-utvecklingen

BI-konsult Jakob Kindberg är en av två fasta medarbetare på Nextagenda som arbetar med drift och utveckling av Team Tankers BI-plattform: ”Shipping är ett högt specialiserat område där det datadrivna beslutsunderlag gör stor skillnad för utveckling och drift. Det är inspirerande att arbeta med, vare sig vi talar om finans eller prestanda.”

Finans och prestanda är de två ben lösningen grunder sig på. Medan finans täcker klassisk BI-data kan Team Tankers med prestanda bryta ner alla data på varje fartyg och se hur det fungerar.” Det är bränsleförbrukning, service- och underhållskostnader, personalkostnader och en mängd annan data som underlättar administration, budget och optimering”, förklarar Jakob Kindberg.

Den komplexa B- lösningen har mognat genom åren, där finjustering på enskilda parametrar skett. Det innebär dock inte att inga nya utmaningar och företagsområden som ska ingå i framtiden väntar.  Det gäller både utvidgade möjligheter att låta kunden följa beställningar och teknisk förvaltning av flottan. ”Genom förvärvet av Laurin Maritime för två år sedan, tillfördes nya resurser till företaget i form av teknisk förvaltning av fartyg och därmed nya discipliner som Procurement och Planned Maintenance.”, informerar Global IT manager Henrik Borch och avslutar: ”Därför har vi inte alls avslutat utveckling av vår egen organisation och hela vår BI-plattform. Det är en robust och flexibel lösning som också i framtiden ska stödja vår datadrivna företagsutveckling.

Utmaning

– Tid och resurskrävande generering av rapporter

– Manuella processer som beror på nyckelpersoner

– Reaktiv reaktion på marknadsförändringar och fluktuationer

– Data tillför inte företaget tillräckligt med värde

Lösning

− Företagsmässigt förtydligande och avgränsning, däribland att matcha datakällor och behov av företagsstöd

− Implementering av moder datarapportering och analysplattform

− Utveckling av avdelningsspecifika rapporter i Power BI

− Driftsupport av BI-lösning till områdena finans och prestanda

Fördelar

− Eliminering av tidskrävande manuell datarapportering

− Enkel åtkomst till data och rapporter via dashboards

− Robust plattform till framtida företagsområden

− Kostnadseffektiv drift med en smal IT-avdelning

Nyheter & Cases Nyheter & Cases