CLEARVIEW TRADE – DIGITAL EXSPORT

Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt

Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt Med ny dataplattform har ClearView Trade optimerat processer och fått värdefull insikt

Digitalisering av export

TILLSAMMANS MED NEXTAGENDA HAR CLEARVIEW TRADE SKAPAT EN NY OCH FRAMTIDSSÄKRAD DATAPLATTFORM SOM STÖDER ORGANISATIONEN MED VIKTIG DATA SOM BESLUTSUNDERLAG, FÖRBÄTTRADE ÄFFÄRSPROCESSER OCH AUTOMATISERING.

Det danska företaget Clearview Trade har lyckats med att förändra exportbranschen med en digital lösning som förbinder alla parter i internationell handel. En lösning som ger Clearview Trades kunder en klar konkurrensfördel genom att spara avgörande tid och resurser.

När verksamheten växte upplevade Clearview Trade att de utmanades av besvärliga manuella processer och brist på relevanta data och insikter för att driva verksamheten framåt. Tillsammans med Nextagenda hittade de lösningen. En ny molnbaserad dataplattform, ett modernt Data Warehouse med enkel tillgång till uppdaterade och dynamiska data och som lätt kan skalas upp när behovet för mer data växer.

Erik Ødemark
IT Manager of Infrastructure & Operations, ClearView Trade

YTTRANDE FRÅN KUND:

Vår nya dataplattform är avgörande för oss då den ger enkel tillgång till kvalitetsdata och insikt som vi behöver för att driva vår verksamhet framåt. Nextagenda har varit uppmärksamma på vårt behov genom hela processen och de har använt sin erfarenhet och expertis till att utmana och pressa oss för att säkra att slutresultaten avspeglar de verkliga behoven och inte bara vad vi trodde vi ville ha”.

Utmaningen

Clearview Trade var begränsade av den existerande lösningen som inte levererade den data och överblick som behövdes. Kvalitén på data var otillräcklig, historiska data var svårt att få tag på. ”Vi hade tidigare själva försökt att skapa ett Data Warehouse men det stöttade inte våra behov och data var av dålig kvalité”, Säger Erik Ødemark, IT Manager of Infrastructure & Operations på Clearview Trade. “Det fanns två huvudutmaningar som vi behövde lösa; vi ville ha enkel tillgång till kvalitetsdata, och vi önskade att bygga upp kunskap runt de tekniska aspekterna för att använda data”.

Clearview Trade ville ingå i ett samarbet med en partner som hade stor erfarenhet med att bygga upp, strukturera och visualisera data. Men också en partner som kunde arbeta sida vid sida med Clearview Trade och säkra att kunskapen överfördes till organisationen så att de själva kunde driva systemen framåt. ”Jag kallar det: Köp din hjärna”, säger Erik Ødemark. ”Jag vet att när folk upplever fördelarna vid den insikten och kunskapen om de nya systemen ökar så kommer de vilja ha mer. Vi måsta säkra att vi har byggt upp de tekniska kompetenserna i vår organisation för att uppfylla framtida behov”.

LÖSNINGEN

Tillsammans med Nextagenda, en del av Konica Minolta, har Clearview Trade skapat en lösning som är rätt nu men också skalbar inför framtida behov. Resultaten är ett data warehouse i molnet som är byggd med en flexibel datawarehouse-arkitektur tillsammans med Nextagendas smidiga metod för en modern moln-dataplattform. Den molnbaserade lösningen har stora fördelar för Clearview Trade. Det betalas efter förbrukning och man kan skala upp och ner utan de begränsningar man upplever med traditionella lösningar som man har on-premise.

När data warehouse byggdes upp gick Clearview Trade och Nextagenda genom all tillgängliga data och dataflows för att säkra att behovet för information uppfyllts med kvalitetsdata baserat på struktur, formalisering och en intern samsyn av företagsregler och arbetsprocesser. För att säkra att data var lättillgängligt skapades en Power BI-lösning till standard-rapporteringen och ad hoc-behov.

Resultaten

Det nya data warehouse är en genomgående förändring av Clearview Trade sätt att arbeta på. Kombinationen av enkel tillgång till realtidsdata och användarvänliga rapporter och analys gör att resurserna nu kan fokusera på att använda data och skapa faktiskt värde.

Den nya tillgången till kunskap ger inte bara överblick som krävs för att optimera Clearview Trades dagliga affärer. Även kassaflödet har förbättrats på grund av formalisering och strukturering av till exempel faktureringsprocessen.


Det finns nya och bättre sätt att följa ROI på kampanjer. Och de nya insikterna har skapat utökade möjligheter för at hjälpa kunderna och därigenom skapa underlag för nya affärsmöjligheter.

Kombinationen av ett molnbaserat data warehouse och Power BI är grunden som säkrar kunskap och resurser som stödjer Clearview Trades fortsatta resa med att förändra och digitalisera exportsektorn.

Utmaningarna

 • Befintliga rapporter och data som inte stödjer företagets behov
 • Tunga manuella processer för att hämta data
 • Behov för kunskap och insikt
 • Bristande erfarenhet med utveckling och underhåll av data warehouse

Lösning

 • Utveckling av data warehouse i Microsoft Azure
 • Strukturering och organisering av data som ger företaget bättre insikter
 • Power BI-struktur som ger enkel tillgång till data
 • Ett smidigt upplägg där Clearview Trade och Nextagenda kan arbeta tillsammans i ett partnerskap

Fördelar

 • Enkel tillgång till data och insikter genom rapporter och ad hoc
 • En robust och framtidssäkrad plattform, inte större än nödvändigt men skalbar och redo för framtida behov
 • Det gav Clearview Trade teknisk erfarenhet och kunskap
 • Strukturerad data i ett modernt datawarehouse är den perfekta plattformen för att stödja digitalisering av affärsprocesser och affärsautomatisering

Nyheter & Cases Nyheter & Cases