NetHire A/S – Sharing Efficiently

Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen

Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen Datadriven disruption inom uthyrningsbranschen

Datadriven och molnbaserad uthyrning

INTELLIGENT PLATTFORM FÖR DELNING AV VERKTYG OCH MATERIAL HAR ÄNDRAT SPELREGLERNA INOM HANTVERK OCH BYGG

NetHire A/S är bildad som en egen organisation inom Garant Uthyrning A/S som i nästan tre årtionden har hyrt ut verktyg och material till professionella – huvudsakligen hantverkare och entreprenörer. Hos Garant utvecklade de tidigt ett eget system för att få ordning på uthyrningen vilket ledde till en utveckling av en separat och dedikerad IT-verksamhet – NetHire A/S. Idag erbjuder NetHire en komplett, datadriven och molnbaserad plattform till entreprenörer, hantverkare, grossister och byggmarknader som får ordning på uthyrning av utrustning och material. Nextagenda är partner när det kommer till analys av datastrukturering och presentation.

UTTALANDE FRÅN KUNDEN:

”I nära samarbete med Nextagenda utvecklar och driver vi i dag branschens mest avancerade plattform för uthyrning av material och handverktyg. Man kan säga att vi är bygg – och hantverkfackets svar på Just Eat, där professionella med några klick kan hitta och få de rätta verktygen levererade. Inte för att äta sig mätta, men för att få jobbat fixat snabbt och effektivt. Nextagenda bidrar med ovärderlig erfarenhet för hantering och strukturering av stora mängder data, det är ett bra och lönsamt samarbete.”data, så det er et godt og givtigt parløb”

Steffen Meyer
Verkställande direktör, NetHire A/S

Delningsekonomi genom effektivt utnyttjande av data

Professionella hantverkarverksamheteroch entreprenörer står alla inför samma utmaning: Det är jobbigt att hålla ordning på material, utrustning och små handverktyg. Det leder till en försämrad överblick vilket kan leda till en stor mängd oanvänt material, underhåll missas eller felaktig registreringen. För mycket utrustning, eller ännu värre, att sakna verktyg när en uppgift behöver lösas i tid, blir kostsamt för verksamheten. Detta pussel har NetHire A/S utvecklat en lösning till.

”Det började med att vi fick ordning på eget hus hos Garant uthyrning”, säger verkställande direktör Steffen Meyer. Med den strikta styrningen av vårt eget material gick det verkligen upp för oss att vi hade överkapacitet av utrustning som inte utnyttjades. Vi kunde då inte bara erbjuda andra att få ordning på deras egen utrustning med vårt system, vi kunde också erbjuda en lösning där man kan hyra ut sin utrustning och på så sätt tjäna pengar när man själv inte använder det. Det är delningsekonomi inom en bransch som verkligen behöver nytänkande.

Detta ledde till ett NetHire Community, en plats där i princip alla kan ansluta sig för att antingen hyra eller hyra ut egen oanvänd utrustning. NetHire Community är ett datadrivet centrum som säkrar optimalt utnyttjande av material och verktyg. Vem eller vilka har då anmält sig?

Steffen Meyer: ”Det är mindre uthyrningsföretag och försäljare av maskinell utrustning som villa utvidga sina kundunderlag och lager med mer utrustning till uthyrning. Det är stora grossister som ser nya perspektiv i att erbjuda sina kunder att hyra material. Det kan också våra byggverksamheter med mycket material som inte används under en tid. Användarna är bland annat byggverksamheter, hantverksverksamheter, små hantverksföretag som behöver extra material till större uppgifter eller behöver dyrt material som de själva inte vill investera i.”

Det låter logiskt och fullkomligt uppenbart när man tittar på den färdiga plattformen, men projektet var endast möjligt genom att utnyttja och organisera stora mängder data på ett smartare sätt.

Digital stormarknad med byggmaterial på hyllorna

När det gäller hyrning av material i NetHire Community finns det fyra olika roller i det organisatoriska upplägget: Materialägaren, förvaltaren, hyresförmedlaren och NetHire. Det finns någon som äger material. Det är ett tjänsteföretag eller mindre uthyrare som har uthyrning. Hyran förmedlas genom en kanal, vanligtvis en grossist, och NetHire sköter drift och underhåll av IT-plattformen.

”Det skapas ett komplext IT-upplägg när det genereras mycket data, när man påminns att det hyrs ut kors och tvärs under perioder från en dag till flera månader”, säger Peter Christiansen, IT manager på NetHire. ”Det finns också några säkerhetsfrågor där våra kunder måsta ha inblick i egna data, det måsta de själva hämta och kan på så sätt ha en överskådlig rapport att arbeta med.”

För att säkra bästa möjliga uppsättning, drifttid, datahantering, säkerhet och konsulttjänster, har Peter Christiansen och hans sju kollegor samarbetat med Nextagenda i över två år. Det har varit bra med nya ögon till processen och det har säkrat ett kompetent supplement runt BI-delen.

”På Nextagenda har vi bidragit med kunskap om bland annat visualisering av data och row-level security på både person-och organisationsnivå,” berättar BI-konsulten Jakob Kindberg från Nextagenda. ”Vi har hjälpt till med sammanställning av rätt dataunderlag till de rapporter som ska kunna dras ur systemet och vi är fortfarande i full gång med att vidareutveckla plattformen. Det är väldigt inspirerande.”

Den enda kompletta lösningen med allt inkluderat

Det finns inte många konkurrenter på marknaden som har samma kompletta paket när det gäller administration och uthyrning av material och verktyg. NetHire-plattformen är både ett Community som administrerar ett nära samarbeta mellan aktiva parter och en tjänst som säkrar att både kunder och ett brett sortiment av material framhävs.

Verkställande direktör Steffen Meyer förklarar: ”Vi har valt att bygga ut och förbättra det vi redan var bra på, dessutom har vi också valt att erbjuda marknaden ett komplett paket, där också försäkring och transport av material till exempel är inkluderat. Service av material, kalibrering och vad annat som behövs till att hålla det i toppform är också inkluderat. Och vi arbetar ständigt på att utveckla våra tjänster.”

Både Steffen Meyer och IT-manager Peter Christiansen betonar registrering och relaterade tjänster som ett område som verkligen får NetHires lösning att skilja sig från andra.

”Allt material registreras via en QR-kod och den är nyckeln till en lång rad services vi erbjuder våra kunder.” förklarar Peter Christiansen och fortsätter: ”Man skannar koden och får snabbt alla uppgifter om den avsedda utrustningen, exempelvis manualer, certifikat och instruktionsvideor. Den datadrivna plattformen vi har utvecklat tillsammans med Nextagenda ger oss ett visst manöverutrymme men vi har inte klarat av att utforska potentialen i digitaliseringen. Åtkomst och användning av ”big data” kommer bli en avgörande konkurrensfaktor, här kan vi tillgodose våra kunder.”

Utmaning

 • Underlätta komplex utrustningsuthyrning
 • Etablering av plattform till datadriven affärsutveckling och ledning
 • Åtkomst till data och rapporter baserat på roller
 • Migration till moln av drift och tjänster

Lösning

 • Strukturering av data och rollbaserad säkerhet
 • Datadriven lösning baserad på Microsoft Power BI
 • Migration till moln i form av Microsoft Azure
 • Löpande utveckling av tjänster och dashboard-lösningar till områden inom finans och prestanda

Fördela

 • Molnbaserad plattform med maximal drifttid
 • Inga svårigheter med ett stort on-premise datacenter
 • Komplex tjänst – lätt tillgänglig via app
 • Maximalt utnyttjande av dyrbar utrustning i branschen

Nyheder & Cases Nyheder & Cases