Digitaliseringsmessen 2023

Ses vi på OffDig 23?

 

Hvordan udnytter FOA, AI til automatisering af deres mails og arbejdsgange?
Kom og få indsigt i hvordan FOA udnytter Document Intelligence-løsningen fra Nextagenda til kategorisering af deres mails, dokumenter og indhold, til at automatisere og kvalitetssikre nogle af deres kritiske forretningsprocesser.
Udnyt kunstig intelligens til mails og dokumenthåndtering på en helt ny og innovativ måde. FOA har nu fået frigjort ressourcer til at fokusere på hvad, der skaber værdi for medlemmerne og mindre på administration. Vi er sammen med vores partner, dataon, medarrangør af Digitaliseringsmessen den 8.9. marts og glæder os til at dele vores erfaring med anvendelse af AI og Microsoft PowerPlatformen.

 Er du forhindret i at deltage eller allerede nu vil i dialog er du velkommen til at skrive til os på info@nextagenda.dk

Se mere på OffDig 2023 (dit.dk)