Smart City Smart City

Når der er brug for indsigt i byen og verden

Hvordan kan kommunen planlægge initiativer/events/aktiviteter mv. i bybilledet endnu bedre, så det målrettes borgerne? Og få skabt overblik over brugen af byens områder? Med Smart City anvender Nextagenda IoT data til at tilvejebringe indsigt og ny viden til planlægning og bedre udnyttelse af byrummet.

Smart City benytter sig af sensorer, der sættes op på udvalgte knudepunkter i byen, og anonymt registrerer antal personer, der færdes i området. På den måde kan man arbejde vidensbaseret med alt fra eventplanlægning og optimering af åbningstider til tilrettelæggelse af renoveringer efter hvor og hvornår, der er flest mennesker i byen. Med Smart City fås faktabaseret indsigt i byen. Smart City dækker over et stort område og kan indeholde mange forskellige løsninger.

Data om byen kan være med til at:

  • Forbedre infrastrukturen
  • Give bedre service til borgerne
  • Udnytte byens faciliteter bedre
  • Spare penge
  • Understøtte FNs 17 verdensmål

Persontælling kan enten gøres med eksisterende sensorer eller installation af nye sensorer. For eksempel Mobotix. Persontælle-data integreres med f.eks. eventkalender og vejrinformation, ligesom der naturligvis også er mulighed for at tilføje andre datakilder.

Data udstilles med både realtid og historiske data i Power BI. Vi har allerede forberedt et sæt af standardrapporter, I får adgang til, men der er selvfølgelig også mulighed for at lave egne rapporter. Skal vi tage en dialog om, hvad Smart City kan gøre for jer?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases