DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

Din Sundhedsfaglige A-kasse

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR DSA UDVIKLET EN LØSNING MED LET TILGÆNGELIGE KVALITETSDATA, DER GIVER OVERBLIK, INDBLIK OG RO TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE BESLUTNINGER.

For at kunne drive en a-kasse, der smidigt og effektivt betjener sine medlemmer optimalt, er det vigtigt at kunne procesunderstøtte med data og arbejde hen mod en datadrevet kultur. Dette var formålet for DSA, da man igangsatte initiativet om at få en moderne dataplatform. Udgangspunktet var at skabe et data set-up, der indeholdt de detaljeringsgrader, analyse og visualiserings-muligheder, der er nødvendige for effektivt at understøtte forretningen. Sammen med Nextagenda har DSA udviklet en løsning med let tilgængelige kvalitetsdata, der giver overblik, indblik og ro til at træffe de rigtige beslutninger.

Martin Lisberg
It- og digitaliseringschef hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

UDTALELSE FRA KUNDEN:

Din Sundhedsfaglige A-kasse har haft et frugtbart samarbejde med Nextagenda i forbindelse med etableringen af et nyt Data Warehouse og et dermed bedre analysegrundlag vha. Power BI.
Dialogen har været – og er – præget af en pragmatisk tilgang til både udvikling og implementering; fra den første formulering af visionen til implementeringen i organisationens hverdag med forbedring af processer og datakvalitet.
Det er et væsentligt pejlemærke for Din Sundhedsfaglige A-kasse at få bedre muligheder for at anvende data i vores medlemsservice. Det har Nextagenda været en vigtig samarbejdspartner i at realisere.  
Vi glæder os til fortsat at høste og nyde frugten af samarbejdet med Nextagenda
”.

Udfordringen

DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse – er A-kasse og sparringspartner for sundhedsfaglige bachelorer og kandidater. DSA har næsten 100.000 medlemmer og repræsenterer ergoterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og radiografer.

DSAs vision om at være medlemmernes partner til at opnå et arbejdsliv med overskud, forudsætter blandt andet, at man kan drive en organisation, der gennem smidig og effektiv administration arbejder optimalt for sine medlemmer. Her har data en stor strategisk betydning. Indsigt og viden er afgørende både til intern styring af organisationen men i særdeleshed også for at kunne yde bedst mulig medlemsservice. Hertil kommer behovet for løbende at kunne rapportere til offentlige instanser – et behov som absolut ikke blev mindre under Covid-19.

Men indfrielsen af denne vision blev udfordret af en gammel dataplatform, der ikke understøttede organisationens behov og var vanskelig at vedligeholde. Udfordringerne var blandt andet personafhængighed, mangel på aktuelle data, mangel på mulighed for at arbejde med data på tværs af systemer, og så var det besværligt og manuelt krævende at trække data ud. Man manglede simpelthen både tilgængelighed og anvendelighed.

Drømmen var automatisk opdaterede data, man kunne ”stole på”, muligheden for at kombinere data på tværs af systemer og let tilgang til data – både i forhold til faste rapporter og ad hoc analyser. Alt sammen i et skarpt opbygget system med overskuelig vedligeholdelse.

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Resultatet

Hvad sker der, når man får et helt nyt værktøj i en organisation og pludseligt skal gøre tingene anderledes? Det kræver tilvænning. Og det har det også gjort hos DSA. Men man oplever også, at nysgerrigheden og lysten til det nye værktøj stiger med oplevelsen af den brugervenlige funktionalitet og de udvidede analysemuligheder.


Man er ikke længere afhængig af tidskrævende manuelle processer og nøglepersoner for at få adgang til data. Man har viden lige ved hånden – og derudover meget mere viden. Og selvom løsningen er forholdsvis ny, kan DSA allerede mærke, hvordan den skaber en ny tilgang, nye tanker og nye spørgsmål i organisationen. Den datadrevede kultur tager form. Og som Martin Lisberg siger: ”Jeg tror kun, vi har set toppen af isbjerget.”

Udfordring

  • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
  • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
  • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

  • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
  • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
  • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

  • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
  • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
  • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases