Digitaliseringsmessen 2023

Ses vi på OffDig 23?

 

Hvordan udnytter FOA, AI til automatisering af deres mails og arbejdsgange?
Kom og få indsigt i hvordan FOA udnytter Document Intelligence-løsningen fra Nextagenda til kategorisering af deres mails, dokumenter og indhold, til at automatisere og kvalitetssikre nogle af deres kritiske forretningsprocesser.
Udnyt kunstig intelligens til mails og dokumenthåndtering på en helt ny og innovativ måde. FOA har nu fået frigjort ressourcer til at fokusere på hvad, der skaber værdi for medlemmerne og mindre på administration. Vi er sammen med vores partner, dataon, medarrangør af Digitaliseringsmessen den 8.9. marts og glæder os til at dele vores erfaring med anvendelse af AI og Microsoft PowerPlatformen.

 Er du forhindret i at deltage eller allerede nu vil i dialog er du velkommen til at skrive til os på info@nextagenda.dk

Se mere på OffDig 2023 (dit.dk)

Ny Firmaprofil

Vi er stolte over, at vores virksomhed er vokset og at vi nu opdeler Nextagenda i to selvstændige juridiske enheder. Den nye virksomhed, dataon, har fokus på data (Business Intelligence og Datawarehousing). Nextagenda vil efter opdelingen have et skærpet fokus på digitalisering med Microsoft D365 (PowerPlatform og Customer Engagement) området og vil med vores Data science specialister fortsat tilbyde innovative AI-løsninger til kunder såvel nationalt som internationalt.

Michael Plenov bliver administrerende direktør for Nextagenda. Dataon er ledet af CTO fra Nextagenda Peter Kyvsgaard samt de to stiftere af Nextagenda Morten Wesenberg og Mads Rørdam.

Vores samarbejde og anvendelsen af de samme dygtige specialister, der jo er kernen i samarbejdet, fortsætter naturligvis fuldstændig uændret. Nextagenda og dataon kommer desuden til at dele kontor på nuværende adresse Lautrupsgade 7 i Nordhavn. Her vil vi fortsat have et tæt samarbejde teams’ne imellem på tværs af de to selskaber.

Formålet med denne opdeling i to virksomheder er at levere et øget fokus indenfor de to forretningsområder.

Vi ser frem til fremover at kunne levere et endnu bedre samarbejde.

CFO Insights Conference 2022

Så nærmer vi os hastigt årets største konference i ”CFO segmentet”. CFO Insight, den 15. september,  er stedet hvor du som CFO kan netværke med ligesindende og få ny inspiration med hjem til dit fokus for 2022 /2023 bl.a. med fra indlæg fra andre CFOs der repræsenterer landets største virksomheder.

Og så er der jo os leverandører. Vi deltager for at få mere fokus på de muligheder der er med data i økonomifunktionen: fra at slippe af med de trivielle, gentagne og tidskrævende opgaver omkring månedsluk, konsolidering, planning og præsentation af økonomi og regnskabstal; til det at stille data til rådighed i den forretningsstrategiske kontekst.

Med koden “NextAgenda15” får du 15% rabat på billetten

Se mere på https://www.cfoinsights.org/register/

Digitaliseringsmessen 2022 Digitaliseringsmessen 2022

Kom og mød os på Digitaliseringsmessen den 29 september 2022. Vi står klar på stand B23 i Hal C og glæder os til at tale data og digitalisering med jer. I år vil vi have særligt fokus på Digitalisering og Governance inden for rapportering PowerBI. Men vi taler selvfølgelig også gerne om alt andet, der handler om DATA og DIGITALISERING 😊

Ses vi? Det håber vi!

digitalisering ’22 (digitaliseringsmessen.dk)

Power BI-Dashboard In A Day

Dashboard In A Day

Den 18. Januar afholder Nextagenda, Power BI-Dashboard In A Day på vegne af Microsoft.

Du kan bl.a lære at:

 • Bygge en grundlæggende datamodel
 • Bygge relevante rapporter
 • Publicere og dele i cloud

Webinaret afholdes på engelsk.

Tilmeld dig her:

Bemærk venligst, at der er begrænset antal pladser.

Microsoft Events

Vi håber at se dig!

Med Power BI kan du arbejde med data end-to-end – datafangst, analyse, visualisering og distribution er samlet i ét og samme produkt. Power BI er derfor både til organisationens forretningsbrugere, dataspecialisterne i økonomi samt analyse og IT.

Produkterne er brugervenlige, og derudover tillader licensmodellerne, at man kan komme langt uden omkostninger.

Og som danmarksmestre i Power BI sikrer vi, at du er i gode hænder.

DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet En moderne dataplatform spiller en afgørende rolle i DSA’s vision om at blive datadrevet

Din Sundhedsfaglige A-kasse

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR DSA UDVIKLET EN LØSNING MED LET TILGÆNGELIGE KVALITETSDATA, DER GIVER OVERBLIK, INDBLIK OG RO TIL AT TRÆFFE DE RIGTIGE BESLUTNINGER.

For at kunne drive en a-kasse, der smidigt og effektivt betjener sine medlemmer optimalt, er det vigtigt at kunne procesunderstøtte med data og arbejde hen mod en datadrevet kultur. Dette var formålet for DSA, da man igangsatte initiativet om at få en moderne dataplatform. Udgangspunktet var at skabe et data set-up, der indeholdt de detaljeringsgrader, analyse og visualiserings-muligheder, der er nødvendige for effektivt at understøtte forretningen. Sammen med Nextagenda har DSA udviklet en løsning med let tilgængelige kvalitetsdata, der giver overblik, indblik og ro til at træffe de rigtige beslutninger.

Martin Lisberg
It- og digitaliseringschef hos Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

UDTALELSE FRA KUNDEN:

Din Sundhedsfaglige A-kasse har haft et frugtbart samarbejde med Nextagenda i forbindelse med etableringen af et nyt Data Warehouse og et dermed bedre analysegrundlag vha. Power BI.
Dialogen har været – og er – præget af en pragmatisk tilgang til både udvikling og implementering; fra den første formulering af visionen til implementeringen i organisationens hverdag med forbedring af processer og datakvalitet.
Det er et væsentligt pejlemærke for Din Sundhedsfaglige A-kasse at få bedre muligheder for at anvende data i vores medlemsservice. Det har Nextagenda været en vigtig samarbejdspartner i at realisere.  
Vi glæder os til fortsat at høste og nyde frugten af samarbejdet med Nextagenda
”.

Udfordringen

DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse – er A-kasse og sparringspartner for sundhedsfaglige bachelorer og kandidater. DSA har næsten 100.000 medlemmer og repræsenterer ergoterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og radiografer.

DSAs vision om at være medlemmernes partner til at opnå et arbejdsliv med overskud, forudsætter blandt andet, at man kan drive en organisation, der gennem smidig og effektiv administration arbejder optimalt for sine medlemmer. Her har data en stor strategisk betydning. Indsigt og viden er afgørende både til intern styring af organisationen men i særdeleshed også for at kunne yde bedst mulig medlemsservice. Hertil kommer behovet for løbende at kunne rapportere til offentlige instanser – et behov som absolut ikke blev mindre under Covid-19.

Men indfrielsen af denne vision blev udfordret af en gammel dataplatform, der ikke understøttede organisationens behov og var vanskelig at vedligeholde. Udfordringerne var blandt andet personafhængighed, mangel på aktuelle data, mangel på mulighed for at arbejde med data på tværs af systemer, og så var det besværligt og manuelt krævende at trække data ud. Man manglede simpelthen både tilgængelighed og anvendelighed.

Drømmen var automatisk opdaterede data, man kunne ”stole på”, muligheden for at kombinere data på tværs af systemer og let tilgang til data – både i forhold til faste rapporter og ad hoc analyser. Alt sammen i et skarpt opbygget system med overskuelig vedligeholdelse.

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Resultatet

Hvad sker der, når man får et helt nyt værktøj i en organisation og pludseligt skal gøre tingene anderledes? Det kræver tilvænning. Og det har det også gjort hos DSA. Men man oplever også, at nysgerrigheden og lysten til det nye værktøj stiger med oplevelsen af den brugervenlige funktionalitet og de udvidede analysemuligheder.


Man er ikke længere afhængig af tidskrævende manuelle processer og nøglepersoner for at få adgang til data. Man har viden lige ved hånden – og derudover meget mere viden. Og selvom løsningen er forholdsvis ny, kan DSA allerede mærke, hvordan den skaber en ny tilgang, nye tanker og nye spørgsmål i organisationen. Den datadrevede kultur tager form. Og som Martin Lisberg siger: ”Jeg tror kun, vi har set toppen af isbjerget.”

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

CLEARVIEW TRADE – DIGITAL EKSPORT

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt Med en ny dataplatform har ClearView Trade fået optimerede processer og værdifuld ny indsigt

Digitalisering af eksport

SAMMEN MED NEXTAGENDA HAR CLEARVIEW TRADE SKABT EN NY OG FREMTIDSSIKRET DATAPLATFORM, DER UNDERSTØTTER ORGANISATIONEN MED VIGTIGE DATA TIL BESLUTNINGSTAGNING, FORBEDREDE FORRETNINGSPROCESSER OG AUTOMATISERING.

Den danske virksomhed ClearView Trade er lykkedes med at disrupte eksportbranchen med en digital løsning, der forbinder alle parter i international handel. En løsning, der giver ClearView Trades kunder en klar konkurrencefordel ved at spare afgørende tid og ressourcer. 

Som forretningen voksede, oplevede ClearView Trade, at de selv blev udfordret af omstændelige manuelle processer og mangel på relevante data og indsigter til at drive forretningen fremad. Sammen med Nextagenda fandt de løsningen. En ny cloud-baseret dataplatform – et moderne datawarehouse – med let adgang til opdaterede og dynamiske data, og som kan udvides, når behovet for mere data opstår. 

Erik Ødemark
IT Manager of Infrastructure & Operations, ClearView Trade

UDTALELSE FRA KUNDEN:

“Vores nye dataplatform er afgørende for os, da den giver os nem adgang til kvalitetsdata og indsigt, som vi har brug for til at drive vores forretning fremad. I hele processen har Nextagenda været opmærksom på vores behov og brugt deres erfaring og ekspertise til at udfordre og presse os for at sikre, at slutresultatet afspejlede vores faktiske behov og ikke bare det, vi troede, vi ønskede.”

Udfordringen

ClearView Trade var begrænset af en eksisterende løsning, der ikke leverede de data og det overblik, de havde brug for. Datakvaliteten var utilstrækkelig, der manglede historiske data, og data var svær at tilgå. “Vi havde tidligere forsøgt at opbygge et datawarehouse på egen hånd men kunne se, at det ikke understøttede vores behov, og at data var af dårlig kvalitet,” siger Erik Ødemark, IT Manager of Infrastructure & Operations hos ClearView Trade. “Vi havde to hovedudfordringer, som vi gerne ville have løst – vi havde brug for let adgang til kvalitetsdata, og vi ønskede at opbygge viden omkring det tekniske aspekt bag brugen af data.”

ClearView Trade ønskede derfor at indgå i et samarbejde med en partner, der havde stor erfaring i at opbygge, strukturere og visualisere data. Men også en partner, der kunne arbejde side om side med ClearView Trade og på den måde sikre, at organisationen fik overført den nødvendige viden til selv at drive systemet fremadrettet. “Jeg kalder det ‘køb din hjerne’,” siger Erik Ødemark. “Jeg ved, at når folk oplever fordelene ved den indsigt og viden, det nye system giver, så vil de have mere. Vi var nødt til at sikre os, at vi havde opbygget de tekniske kompetencer i vores organisation til at kunne imødekomme fremtidige behov.”

LØSNINGEN

Sammen med Nextagenda har DSA skabt en ny og moderne dataplatform, som kan levere de nødvendige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer, der er helt afgørende for indfrielse af DSAs vision, og som samtidig gør dem mere datadrevet.
For at sikre et forretningsmæssigt afsæt og efterfølgende forankring, blev projektet kørt agilt og i tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda. Fokus var på at udfordre DSA på deres behov og sikre, at løsningen var den helt rigtige – både nu og i morgen. Som Martin Lisberg, IT & Digitaliseringschef i DSA, forklarer: ”Vi har fået god hjælp af Nextagenda til at se sammenhængen i de data, vi har. Vi har selvfølgelig en vis form for ekspertise i forvejen. Men vi ser ikke datasammenhængen på samme måde, som Nextagenda gør.”
Sammen blev der skabt overblik over datakilder, lavet skarpe definitioner og struktur. Der blev skabt et nyt data warehouse med daglige udtræk, og visualisering i Power BI, så adgangen og funktionaliteten til analyser og rapporter er i top. Det betyder ikke, at rejsen er slut. Efterhånden som behovet opstår kan flere data hentes ud. Og det er overskueligt, da den grundlæggende struktur er på plads. Det ligger dybt i Nextagendas DNA at starte småt og så skalere derefter. Herved sikres en hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer.

Resultatet

Det nye datawarehouse er en fundamental ændring af ClearView Trades måde at arbejde på. Kombinationen af den nemme adgang til realtidsdata og brugervenlige rapporter og analyser betyder, at ressourcerne nu kan fokuseres på at bruge data og skabe faktisk værdi.

Den nye adgang til viden giver ikke kun det overblik, der er nødvendigt for at optimere ClearView Trades daglige forretning. Cashflowet er også forbedret på grund af formalisering og strukturering af f.eks. faktureringsprocessen.


Der er nye og forbedrede måder at følge ROI på kampagner. Og de nye indsigter har skabt udvidede muligheder for at hjælpe kunderne og derigennem åbnet for nye forretningsmuligheder.

Kombinationen af et cloudbaseret datawarehouse og Power BI er fundamentet, der sikrer viden og ressourcer til at understøtte ClearView Trades fortsatte rejse med at disrupte og digitalisere eksportsektoren.

Udfordring

 • Ældre dataplatform der ikke understøttede DSA’s behov og var svær at vedligeholde
 • Data var svært tilgængelige, der var en lav detaljeringsgrad, begrænsede analysemuligheder og mangel på visualiseringsværktøjer
 • Rapporter og ad hoc analyser krævede store manuelle indsatser

Løsning

 • Ny og moderne dataplatform med skarpe definitioner og klar struktur
 • Power BI set-up til at sikre optimal data visualisering
 • Agilt set-up med tæt samarbejde mellem DSA og Nextagenda for at sikre DSA’s reelle behov blev mødt i løsningen

Fordele

 • Større detaljeringsgrad, flere datakilder og enkelt vedligehold
 • Lettilgængelige kvalitetsdata og brugervenlige analyseværktøjer sikrer forretningsindsigt og vidensbaseret beslutningsgrundlag til hele organisationen
 • En løsning, der er let at bygge videre på, efterhånden som behovet opstår

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Datastrategi Datastrategi

Når I skal sikre det rigtige udgangspunkt

Hvor starter man, når man gerne vil være mere datadrevet? Hvordan sikrer man, at man får taget de rigtige beslutninger, lagt den rigtige plan, og i sidste ende at datarejsen bliver en succes?

Vi kan hjælpe jer med at få skabt overblikket. Hvad er behovene? Hvad er mulighederne? Hvor er værdien størst? Hvor skal I begynde? Og hvordan skal I gribe det an?

Det er vigtigt at have en samlet datastrategi fra start. En proces, der sikrer en forretningsstrategisk retning, imødegår silobaseret tankegang, adresserer organisatorisk kompleksitet og har et fælles udgangspunkt for hele organisationen. Det er grundelementerne. Og de skal være med hele vejen.

Vi tager udgangspunkt i de muligheder, der allerede er til stede i organisationen med fokus på at opnå værdi med eksisterende data.

For at sikre I når hele vejen rundt, tager vi jer igennem de vigtigste trin. Processen har til formål at formulere mål og skabe et fælles fodslag om en forretningsmæssig afklaring og prioritering:

 • Indledningsvis inspirationsworkshop hvor visioner og muligheder er i centrum
 • Facilitere proces for tilvejebringelse af forretningsmæssige behovsafklaringer

 • Facilitere prioriteringer i forhold til realiserbare muligheder
 • Forslag til organisering og forankring
 • Dokumentere væsentlige konklusioner og opsætte disse i relation til plan for etablering af platform

Hvorfor skal I igennem alle de trin? Fordi forudsætningen for at sikre succes med initiativet omkring data er et overblik over, hvad man ønsker at opnå forretningsmæssigt og en fælles opfattelse af prioriterede forretningsmæssige krav, tilknyttede forretningsbegreber samt veldefinerede og kendte krav til den underliggende dataplatform. Som et vigtigt element heri bør den forretningsmæssige værdi afvejes op mod de tekniske datamæssige muligheder og begrænsninger.

Vores tilgang er ”tænk stort, start småt”. Det er vores erfaring, at det er sådan, man sikrer hurtig og sikker fremdrift, en klar retning og optimal brug af ressourcer. Vi hjælper jer derfor med at afklare hvilke indsatser, der vil give det største udbytte, så I starter jeres rejse med den succesoplevelse, der skaber lyst til mere. Og det sikrer vi ved at tage et skridt ad gangen. For mange projekter fejler ved at forsøge at løbe hele turen på en gang.

En datastrategiproces med Nextagenda vil være det første vigtige og værdiskabende skridt, som sikrer et forretningsmæssigt udgangspunkt, der kan støtte op om strategien.

Skal vi tage en dialog om, hvordan I kommer bedst i gang?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
dataydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for data.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Er jeres data sikre?

Hos Nextagenda arbejder vi med data. Vi er især optaget af sikkerhed omkring data og har stor erfaring i at levere løsninger hvor data skal flyttes og/eller opbevares. Det kan gøre på mange måder. Vi har mange årsværks erfaringer bag os. Erfaringer vi bruger til at bringe yderligere værdi til analyser af vores kunders setup.

Lad os dele vores erfaringer med dig indenfor:

 • Sikkerheden i forbindelse med integrationer på tværs af jeres hybride data setup
 • Er jeres integrationspunkter sikre (nok)? Når der skal hentes data, skal der også lukkes op
 • Anvender I mobile apps? Eller overvejer I det? Skal den have forbindelse til de interne systemer? Hvad er den mest sikre måde at gøre det på?
 • Har du eksterne partnere, som du integrerer data med? Er der styr på sikkerheden?

Det er sådanne spørgsmål vi kan give din organisation klare svar på

Skriv til os på kb@nextagenda.dk så er vi klar til at dele vores erfaringer i forhold til jeres aktuelle setup.

Vi er flyttet

Vi er flyttet!

Efter mange gode år på Frederiksberg, er vi flyttet i nye skønne omgivelser. Vores Københavnerkontor er nu på Lautrupsgade 7 i Nordhavnen.

I den anledning udlodder vi tre Power BI workshops med Danmarksmesteren i Power BI her i vores nye kundecenter.

Vi skræddersyer en hel workshopdag, så den bliver målrettet dine behov.

Om det er forretningsorienteret, arkitektur/løsningsmæssigt, sikkerhed, governance, story telling, visualisering, forankring eller I har en case, der udfordrer. Det, der nu er relevant for netop jer, er det, vi tager udgangspunkt i denne dag.

Vi udlodder efter først-til-mølle princippet, så skynd dig at skriv til os på lj@nextagenda.dk og få din workshopdag uden beregning.

Vi glæder os til at tage imod jer : )