Danmarksmestre i Power BI

Kæmpe stort tillykke!!! Vores Business Analytics team er danmarksmestre i Power BI. Vi har altid vidst, de var seje, og nu har de pokalen til at bevise det. Som dommeren sagde: ”Der var ingen tvivl om nummer 1”. Vi er så stolte!

Tak til Microsoft for at afholde Power BI – Danish Championships 2021. Og tak til Lasse Jørgensen, Marcus Myrtue og Aske Laustsen for deres store indsats.

Vil I høre mere om, hvordan danmarksmestre arbejder med Power BI og/eller har du lyst til at blive en del af teamet? Kontakt Lasse Jørgensen – lj@nextagenda.dk.

SWS® – Smart Workflow Services SWS® – Smart Workflow Services

Data, digitalisering og bæredygtighed

Det er dyrt at printe. Print er både omkostningstungt, miljøbelastende og en indikator på, hvilke arbejdsprocesser man med fordel kan digitalisere. Med SWS® tager Konica Minolta og Nextagenda kampen op.

Print kan kun nedbringes, hvis man ved, hvad man printer. Og det er det, SWS® kan. I fire uger opsamles et repræsentativt udsnit af jeres print via image-log. Vi installerer softwaret i jeres miljø, og ingen billeder forlader jeres server. Ved hjælp af vores unikke og gennemtestede algoritme kategoriseres jeres print, hvorefter de udstilles i Power BI til nærmere analyse.

Den segmenterede oversigt over udskrivningskategorier er en af de helt centrale leverancer fra SWS®. Herigennem får I et unikt og detaljeret overblik over, hvad der printes og et kvalificeret udgangspunkt for digitalisering.

Så hvor skal man starte? Skal det være ved at adressere, at vi udskriver mere end 40% af vores e-mails? Bør det ske ved eliminering af manuelt input af data i sagsstyringsprocesser, hvor 8 fuldtidsansatte via udskrevne dokumenter konsoliderer og opdaterer ERP-systemet til videre behandling? Begge er faktiske eksempler på indsigter fra SWS® projekter.

Skal vi tage en dialog omkring, hvad SWS® kan gøre for jeres organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores ydelser inden for bæredygtighed

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for bæredygtighed.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Document Intelligence Document Intelligence

Når kunstig intelligens er med til at lave dit arbejde

Hos Nextagenda er vi passionerede omkring de muligheder AI og machine learning giver for at optimere og lette hverdagen. Et resultat af det er vores løsning Document Intelligence.

Vi har udviklet en metode, der bruger AI til automatisk behandling af ustruktureret data og dokumenter. Løsningen arbejder med alle slags filer som mails, tekst, billeder, scans, præsentationer og PDF.

Document Intelligence bruges især til at identificere, klassificere, og udtrække vigtige informationer og kan hurtigt og grundigt skabe overblik og viden. Men metoden kan også bruges til automatisk at behandle eksempelvis e-mails og dermed frigive jeres medarbejderes tid fra manuelt og repetitivt arbejde til mere værdifulde opgaver.

Vores Document Intelligence løsninger er baseret på open source-algoritmer, som vi nøje har udvalgt ud fra vores omfattende erfaring med alle valgmulighederne, ligesom vi har forfinet dem til at virke optimalt på både dansk- og engelsksprogede tekster.

Fordi Document Intelligence er baseret på open source, kan den afvikles i næsten alle miljøer, og ingen dokumenter behøver forlade det miljø, de eksisterer i, hvilket giver en god tryghed.  Vores teknologi kører selvfølgelig også i Microsofts Azure og andre cloud-miljøer.

Document Intelligence er en solid og velafprøvet løsning, der har gjort forskel i mange organisationer. Skal vi tage en dialog om, hvordan det kan gøre en forskel i jeres?

Leverance typer

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

 • Undervisning

  Vi underviser i Document Intelligence på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Custom Business Applications Custom Business Applications

Når kernesystemet er udfordret

Mange kunder har stærke og vigtige kernesystemer, der understøtter en række af de arbejdsgange, som virksomheden udfører. Ofte er der dog også behov for agilt at kunne systemunderstøtte en række arbejdsgange, der ikke kan løftes i de eksisterende kernesystemer.

Hos Nextagenda ser vi hele tiden eksempler hos vore kunder på behov for at forlænge, forbinde eller mobilisere kernesystemerne.

Det handler med andre ord om at forstå, hvor man kan arbejde mere effektivt ved at forbedre arbejdsgange og så levere systemer, typisk i form af mobile apps, der effektivt understøtter disse arbejdsgange.

Microsoft har med Powerplatformen leveret en platform, hvor man hurtigt, sikkert og styret kan bygge apps, til forskellige brugere i virksomheden. Powerplatformen er et opgør med, at hjemmebyggede applikationer kræver udviklere og koster for meget at vedligeholde. Med Powerplatformen får man en platform, der tillader langt flere brugere at være med til at bygge systemer.

Nextagenda har specialiseret sig i at hjælpe vore kunder godt i gang med Powerplatformen. Typisk ved at bygge de første apps for vore kunder og samtidig sikre at vore kunder selv opbygger erfaring med både at bygge nye apps og sikre en god governance på Powerplatformen. Skal vi tage en dialog om Powerplatfomen i din organisation?

Leverance typer

 • Udvikling

  Vores kunder bruger vores oftest vores eksperter til at udvikle nye løsninger. Når vi har arbejdet for jer, er al vores kode og øvrige jeres, og I betaler kun timepris for vores arbejde.

 • Drift

  Vores eksperter kan hjælpe med drift og afvikling af jeres machine learning-løsninger. Hos nogle kunder er vi AI-afdelingen, hos andre hjælper vi til ved spidsbelastning, ekspertrådgivning eller overdragelse i medarbejderes opsigelsesperioder.

 • Undervisning

  Vi underviser i Document Intelligence på alle niveauer. Vi hjælper gerne med sidemandsoplæring eller i et mere formelt undervisningssetup.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales

Når salget skal løftes

Salg er både en kunst og en videnskab! Derfor stiller det også helt særlige krav, når man vil give sælgerne salgsværktøjer, der er lette at bruge, og som gør en forskel både på salgstallene og på kunderelationerne.

Hos Nextagenda trækker vi på mere end 15 års erfaring med at lave forskellige typer af salgsstøttende løsninger, og det er meget mere end ”CRM”. Typisk kan man med gode salgsværktøjer forbedre:

 • Real-time kundeoverblik – hele vejen rundt om kunden
 • Kunderejsen – lead til ordre til service
 • Effektivisering af tilbudsgivning og opfølgning
 • Salgspræsentationer og opsamling af information fra disse
 • Key Account Management med account planner, der virkelig skaber værdi
 • Salgsmål, der er præcise, fair og motiverende

Microsoft Dynamics 365 Sales er et modul fra Microsoft, som leverer nogle af de bedste værktøjer til Sales Excellence. Baseret på vores erfaringer med at implementere Dynamics 365 Sales har vi udviklet en simpel metode til at komme godt i gang og vokse med værktøjet.

For mange CRM-projekter er fejlet på, at de blev for besværlige at bruge, så vi gør det omvendte. Vi starter simpelt og hurtigt og bygger videre på det i den takt, der giver mest værdi for sælgerne. Skal vi tage en dialog om Sales Excellence i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Dynamics 365 Field Services Dynamics 365 Field Services

Når hverdagen skal lettes

Mange virksomheder har behov for at optimere planlægning og udførelse af opgaver ”ude i marken”. Det kan enten være serviceopgaver hos kunder eller i egne anlæg.

Med Field Service Excellence bygger vi løsninger, der sikrer flere ting på samme tid:

 • Finde den rigtige tekniker til opgaven, som er tæt på, og som har tid
 • Registrere hvordan opgaven er løst for at lette den efterfølgende dokumentation
 • Give teknikeren mest mulig information under opgaveløsning
 • Optimere dagen for den enkelte tekniker uden at skulle køre for mange spildte kilometer
 • Automatisk notificere kunder om planlagte serviceopgaver
 • Løbende justere og optimere planlægningen, hvis der opstår forsinkelser i løbet af dagen, eller hvis opgaver løses hurtigere end forventet
 • Automatisere anlæg ved brug af IoT, så der kan foretages proaktiv service

Microsoft Dynamics 365 Field Service er et modul fra Microsoft, som leverer de bedste IT værktøjer til Field Service.

Hos Nextagenda har vi stor erfaring med disse værktøjer, og vi har en metode til at kortlægge, hvordan og i hvilken rækkefølge Field Service bør indføres hos vores kunder. Derfor starter vi altid med en ”Business Value Assessment”, så vi sammen med vores kunder kan tilrettelægge den optimale vej til Field Service Excellence.

Hos Nextagenda bringer vi alle vores kompetencer inden for data, IoT, kunstig intelligens, procesoptimering/-automatisering og mobilapplikationer i spil, så vores kunder får de bedst mulige Field Service løsninger. Skal vi tage en dialog om Field Service i din organisation?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

IoT dataplatform IoT dataplatform

Connect anything anywhere!

Connect anything anywhere! Det gælder for alle typer af IoT data. For eksempel data fra bygninger, lys, trafik, offentlig transport, affald, sikkerhed og meget mere.

Der er brugt rigtig mange kræfter på digitaliseringsinitiativer og at lave verden “smart”. Meget af fokus har været på installation af sensorer, kameraer og servere, og der er ofte implementeret flere låste IoT-løsninger i samme virksomhed, der giver tunge tekniske projekter og fastholder afhængighed til få leverandører.

Tiden er kommet til at skabe åbne forretningsrettede løsninger og opnå synlige resultater allerede efter få dage.

IoT Dataplatform er en agil, robust og åben platform, som understøtter alle IoT digitaliseringsinitiativer.

 • Fokus på forretningsværdi, standard komponenter og åbne standarder giver enkel ibrugtagning
 • Sikkerhed er tænkt ind hele vejen igennem
 • IoT Dataplatform kan nemt skaleres op i takt med succesen
 • Data kan integreres med data fra fagsystemer

IoT Dataplatform består af to dele. Man kan således vælge at:

 1. lægge IoT Dataplatform oven på en eksisterende IoT server
 2. først installere en IoT server og derefter en IoT Dataplatform

Den tekniske vinkel

Den ene del af IoT dataplatformen er en IoT server. Den kører i cloud og understøtter blandt andet kommunikationsteknologierne: LoRa og NB-IoT.

Den anden del af IoT dataplatformen består af forskellige Azure services som udvælges ud fra de konkrete behov. Udover IoT data kan platformen også indeholde data fra andre systemer som f.eks. fagsystemer.

Platformen opdeles typisk i områder til rådata, data integration og færdigbehandlet data. Sikkerhed og governance er tænkt ind i løsningen fra starten og sikrer, at man altid ved, hvem der har adgang til data i de forskellige områder, og hvilken adgang der er tale om.

I Power BI opstilles rapporter og dashboards med data fra dataplatformen.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Smart Building Smart Building

Når man vil have det bedste ud af de fysiske rammer

Vi kender alle følelsen af at bruge tid på at jagte ledige mødelokaler eller oplevelsen af et dårligt indeklima. De fysiske rammer har stor indflydelse på effektivitet og arbejdsglæde. Derfor er det vigtigt, de fungerer godt, og at I får det optimale ud af dem – også økonomisk.

Med en Smart Building-løsning opnås overblik og indsigt:

 • Hvor stort er presset på mødelokalerne?
 • Hvor ofte bliver lokaler booket men ikke brugt?
 • Hvordan er indeklimaet i lokalerne?
 • Udnyttes lokalestørrelsen optimalt eller bookes store lokaler til møder mellem få personer?
 • Mulighed for automatisk at af-booke mødelokaler som ikke bliver brugt.

Løsningen består af sensorer, som indsamler indeklima- og bevægelsesdata. Anonym persontælling er også en mulighed. Når data sammenholdes med jeres bookingsystemer, kan den reelle brug af lokaler analyseres.

Ofte ses det, at presset på mødelokalerne eksempelvis bliver holdt kunstigt oppe, fordi møder bookes men reelt ikke afholdes. Og er der lokaler, der ikke bruges? Og hvorfor så ikke? Er det fordi, klimaet i lokalet ikke fungerer?

Smart Building giver faktabaseret input til overvejelser, der ofte er præget af mavefornemmelser.

Den tekniske vinkel

Sensorertyperne tilpasses behovet. Det kan for eksempelvis være LoRa eller NB-IoT sensorer, som sender data til en IoT server. Herfra sendes data til en åben dataplatform, hvor data kan integreres med data fra andre fagsystemer. Platformen ligger i jeres Azure tenant. Ovenpå Azure bruges Power BI som frontend.

Skal vi tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få styr på de fysiske rammer?

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Vil du høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer?

Klik neden for og vælg den ønskede videre dialog med os.

Se vores andre
digitaliseringsydelser

Vi tilbyder en lang række ydelser inden for digitalisering.

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Team Tankers International – All Over The World

Optimering af tankskibsflåde gennem Power BI

Styrket drift og performance Styrket drift og performance

Nextagenda har udviklet en højtudviklet kompleks platform med adgang til dashboards og rapporter

MED BI OG DATA WAREHOUSE HAR TEAM TANKERS OPTIMERET DRIFT OG PERFORMANCE AF DERES KEMIKALIETANKERE

Team Tankers International opererer en flåde på 39 kemikalietankskibe, som i 2019 flyttede over 11 mio. tons på verdenshavene. Fragten er primært organiske og ikke- organiske kemikalier, petroleumsprodukter og forskellige typer af olier.

Virksomheden er blandt verdens 10 største operatører af kemikalietankskibe og har siden 2013 været på en strategisk rejse mod cloudbaseret it-infrastruktur, BI og data warehouse. Det har resulteret i en højt udviklet og kompleks platform, hvor alle afdelinger i Team Tankers kan trække på skræddersyede dashboards og rapporter i deres beslutningsprocesser.

UDTALELSE FRA EN KUNDE:
“Vi har i mere end fem år arbejdet fokuseret på at bruge hosting, cloud, BI og data warehouse til datadrevet rapportering og beslutningsstøtte i Team Tankers. Nextagenda har været en vigtig del af denne proces og er stadig en tæt partner, når det gælder den løbende udvikling af vores BI-platform, de skræddersyede dashboards og de fremtidige udvidelser af løsningen, der skal sikre fortsat relevans og fremdrift i forretningen. Det hele i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med mig og vores internationale BI-manager.”

Henrik Borch
Global IT Manager, Team Tankers International

Fra manuelle tal-knusere til datadrevet rapportering

Historisk udspringer Team Tankers International af det norske Eitzen-rederi, og det var under Eitzen Group IT, at kursen i 2013 blev sat mod en cloudbaseret it-infra-struktur og implementering af Office 365. I løbet af et år kom T26 til som hostingpartner i stedet for den interne drift under Eitzen Group IT, og med Office 365 og SharePoint som afsæt etableredes Team Net som et avanceret intranet i organisationen. Hermed var skinnerne lagt til udvikling og implementering af en egentlig BI-løsning. “Dengang sad der dygtige talknusere i organisationen, som manuelt trak rapporter fra systemet, når der var behov for det,” forklarer Henrik Borch, Global IT Manager i Team Tankers International. “Der var den løbende uge- og månedsrapportering, men også rapporter til ledere i de forskellige afdelinger, når der var behov for støtte til deres beslutninger. Det var en ressource- og tidskrævende proces, og derfor begyndte vi at se på perspektivet i at indføre data warehouse og BI.”

Efter en sonderings- og budrunde kom Nextagenda med i udviklingsarbejdet, og ultimo 2017 kunne man sammen lancere data warehouse 1.0 i organisationen med en løsning, der byggede på Microsofts værktøjer til business analytics – Power BI. Alle afdelinger i huset er i dag med i løsningen, og derfor ser data- og rapporterings-processerne nu helt anderledes ud, end dengang talknuserne skulle levere materialet.

“Nu kan alle, der er på systemet, bare åbne en browser, gå til deres dashboard og på et øjeblik trække de nødvendige data til de rapporter, der er behov for. Vi genererer alle de faste uge- og månedsrapporter baseret på systemets data, og der er næsten ube- grænsede muligheder for at trække ad hoc-rapporter, når man ønsker det. Ressourceforbruget i forhold til tidligere kan slet ikke sammenlignes, og vi kan nu reagere langt hurtigere på begivenheder og udsving i markedet,” fastslår Henrik Borch.

Nextagenda har leveret udviklingsressourcer til etableringen af løsningen og bidrager løbende til blandt andet udviklingen af skræddersyede dash- boards. Kombineret med outsourcing af hostingen og den cloudbaserede arkitektur kan Team Tankers i dag nøjes med en meget slank, intern it-afdeling.

Kompliceret håndtering af data på tværs af grænser

Shipping er i sagens natur en både kompleks og international forretning. Afdelingerne i Team Tankers, der gør brug af virksomhedens BI-løsning, omfatter Chartering, Finance, HR, Operations og Demurrage, hvor alene Demurrage er uhyre kompliceret, da det dækker de godtgørelser, der kan komme på tale, hvis et skib anløber for tidligt eller sent, eller hvis fragten er forsinket.

Henrik Borch forklarer: “Vi arbejder med meget komplicerede regnestykker, og derfor skal data- kvaliteten være optimal. Hvis vi placerer os på en skala over BI-modenhed, der rækker fra 1 til 9 – hvor 1 er Excel-ark, og 9 er det totalt datadrevne selskab – så har vi vel bevæget os fra 3 til 7. Vi har styr på vores datakvalitet, vi bruger data warehouse, og vi har i nogen grad automatiseret vores processer. Det er min vurdering, at vi de seneste fire år har bevæget os så langt op ad optimeringskurven, at vi er tæt på at have fået mest mulig værdi for pengene.”

Performance, finans og den fremtidige BI-udvikling

BI-konsulent Jakob Kindberg er den ene af de to faste
folk fra Nextagenda, der arbejder med drift og udvikling af Team Tankers’ BI-platform: ”Shipping er en højt specialiseret forretning, hvor det datadrevne beslutningsgrundlag gør stor forskel for udvikling og fremdrift. Det er inspirerende at arbejde med, hvad enten vi taler finans eller performance.”

Finans og performance er de to ben, som løsningen hviler på. Mens finans dækker de klassiske BI-data, kan Team Tankers med performance-delen bryde alle data på hvert enkelt skib ned for at se, hvordan det performer. ”Det er brændstofforbrug, service- og vedligeholdelsesomkostninger, personaleomkostninger
og et utal af andre data, der gør det nemmere at administrere, budgettere og optimere,” forklarer Jakob Kindberg.

Den komplekse BI-løsning har fået lov til at modne gennem nogle år, hvor der er fintunet på enkelte parametre. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke venter nye udfordringer og forretningsområder, der skal inddrages fremover. Det gælder udvidede muligheder for at lade kunden følge ordren, og det gælder teknisk administration af flåden. ”Med overtagelsen af Laurin Maritime for to år siden fik vi tilført helt nye ressourcer i huset til teknisk administration af skibe og dermed nye discipliner som procurement og planned maintenance,” oplyser Global IT manager Henrik Borch og runder af: ”Derfor er vi slet ikke færdige med at udvikle vores egen
organisation og hele vores BI-platform. Det er en robust og fleksibel løsning, som også fremover skal støtte vores datadrevne forretningsudvikling.”

Udfordring

− Tids- og ressourcekrævende generering af rapporter

− Manuelle processer, der er afhængige af nøglepersoner

− Forsinket reaktion på ændringer og udsving i markedet

− Data tilfører ikke forretningen tilstrækkelig værdi

Løsning

− Forretningsmæssig afklaring og afgrænsning, herunder match af datakilder og behov for forretningsunderstøttelse

− Implementering af moderne datarapporterings- og analyseplatform

− Udvikling af afdelingsspecifikke dashboards i Power BI

− Driftssupport af BI-løsningerne til områderne finans og performance

Fordele

− Eliminering af tidskrævende, manuel datarapportering

− Enkel adgang til data og rapporter via dashboards

− Robust platform, også til fremtidige forretningsområder

− Omkostningseffektiv drift med meget slank it-afdeling

Nyheder & Cases Nyheder & Cases

Udvikling Udvikling

Donec ac tincidunt tortor, vel sodales mauris

Har I brug for et Power BI set-up? Vi er specialister i Power BI og bringer vores viden og erfaring i spil til at skabe løsningen, der dækker lige netop jeres behov. Vi er med fra brainstorm til færdigt produkt og forankring.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac aliquet massa. Phasellus ut semper magna. Fusce consequat posuere facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ac aliquet massa. Phasellus ut semper magna. Fusce consequat posuere facilisis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam quis ante sit amet mauris posuere scelerisque sit amet vulputate lacus. Aenean eget risus non lacus eleifend ultricies. Maecenas ac pharetra risus. Donec mattis condimentum nunc et sollicitudin.

Curabitur faucibus, nulla et ultrices consectetur, risus ante sodales mauris, efficitur imperdiet velit turpis eget felis. Vestibulum tempor nunc sit amet ligula interdum, sed blandit tortor consectetur. Nunc eget tincidunt urna. Vivamus fringilla eros eu felis vulputate, at tincidunt dui ornare.